de selvstændiges paradoks: Sårbare og glade

Randstad har udgivet sin rapport flexibility@work 2015 med blandt andet en undersøgelse udført af professor David G Blanchflower fra Dartmouth College om selvstændige under krisen 2008-2014. I de fleste lande er antallet af selvstændige enten faldet eller forblevet stabil under krisen, og kun i Holland, Storbritannien og Frankrig har der været en klar vækst i antallet af højtuddannede selvstændige. Undersøgelsen viser, at krisen generelt ikke gav anledning til flere selvstændige.

Push eller pull

Undersøgelsen viser desuden, at selvstændige typisk bliver enten 'skubbet' eller 'trukket' ud i at arbejde for dem selv. Under en periode med økonomisk vækst er skub-faktoren mere vigtig. Efterspørgslen boomer og folk har selvtillid nok til at starte deres egen virksomhed. Den slags selvstændige er dem, der skaber job, og antallet går ned, når arbejdsløsheden er lav. Dem der bliver trukket ud på arbejdsmarkedet gør der på grund af manglende alternativer, når arbejdsløsheden er høj.

Folk tilpasser sig krisen

Krisen ramte især indtjeningen for de selvstændige hårdt, og det er ikke nogen overraskelse, at selvstændiges indtjening er faldet med mere end 20 procent, siden krisen startede. Alligevel er selvstændige mere tilfredse med deres job end lønarbejdere. De selvstændige har tilpasset sig krisen enten ved at øge deres timetal, eller ved at supplere med et lønjob. Selvstændige har ikke samme fordele som lønarbejdere, hvilket i mange lande betyder, at de skal betale deres egen sygeforsikring og pensionsplan.

Behov for bedre forhold

"Rapporten viser, at et sundt arbejdsmarked har behov for forskellige typer fleksibel beskæftigelse for at trives. Hvis virksomheder og økonomier skal holde sig innovative og konkurrencedygtige i dag, er fleksibilitet et must," siger Jacques van den Broek, CEO i Randstad. "Vi skal presse regeringerne til at skabe et sikkerhedsnet, der fungerer i et moderne marked. Ikke bare for de selvstændige men også for anden fleksibel arbejdskraft, som midlertidig arbejdere og vikararbejdere.

< gå tilbage forrige side