business process manager

opslået
kontakt
louise stigel, randstad danmark
jobtype
fastansættelse
ansøg nu

jobdetaljer

opslået
lokation
hellerup, hovedstaden
jobkategorier
HR & ledelse
jobtype
fastansættelse
referencenummer
9299

kontaktinformationer

kontakt
Louise Stigel
telefonnummer
9292 0502

jobbeskrivelse


Brænder du for at udvikle, forenkle og strømline forretningsprocesser? Har du et skarpt øje for proceskvalitet og en udpræget forretningsforståelse? Og motiveres du samtidig af at samarbejde med forskellige fagkompetencer og stakeholders på tværs af værdikæden? Så er det dig, vi søger til stillingen som Business Process Manager til Forcas Fund Management-afdeling.

Som Business Process Manager bliver du en del af Fund Management, der samlet tæller ca. 40 engagerede medarbejdere. Fund Management servicerer danske pensionskasser og -selskaber i relation til fondsadministration og tilvejebringer det daglige datagrundlag til kundernes investerings- og risikostyringsafdelinger.

Fund Management har desuden ansvaret for udvikling af Forcas SimCorp Dimension-platform, så den konstant understøtter kundernes investeringsmæssige behov, myndighedskrav og Forcas egne behov for effektive og skalerbare processer.


ansvarsområder

Fund Management er i gang med en forandringsrejse, hvor de udvikler, harmoniserer og strømliner forretningsprocesser og herunder søger at forbedre kontrolmiljøet. Denne rejse kommer til at fortsætte og vil være en rejse, som du som Business Process Manager skal tage del i og bidrage til.

Som Business Process Manager vil du i den forbindelse få ansvaret for at etablere og vedligeholde deres procesunivers og sikre, at de lever op til best practice på området.

Dine primære ansvarsområder vil bl.a. omfatte at:

- Afdække og bidrage til forenkling, strømlining og kvalitetssikring af forretnings- og dermed IT-processer
- Foretage gap-analyser og dermed identificere og kvantificere forbedringspotentiale, risici og muligheder, der har til formål at øge servicekvaliteten, -effektiviteten og -udviklingen i Fund Management
- Afdække og bidrage til forbedring af kontrolmiljø, herunder styrke kontroller og deres placering i processer

I forbindelse med ovenstående vil du have et løbende samarbejde med og sørge for at udbrede indsigt i proceskendskab til relevante kolleger.


din profil

Du har minimum 5 års indgående erfaring med process management fra en virksomhed, som også har gennemført forandringer, gerne i finanssektoren som f.eks. et pensionsselskab eller en kapitalforvalter.

Derudover besidder du følgende kvalifikationer:
- Du har god procesforståelse og øje for proceskvalitet, hvilket hænger sammen med, at du naturligt forholder dig kritisk, analytisk og spørgende til både vant praksis og nye idéer
- Du formår at skabe overblik og struktur, samtidig med at du driver eksekvering og tager ansvar
- Du er nysgerrig og udadvendt og motiveres af at samarbejde med forskellige typer af fagkompetencer på tværs af værdikæden, ligesom du trives med at håndtere stakeholders både internt og hos kunder
- Du har en udpræget forretningsmæssig forståelse og evner at prioritere
- Du kommunikerer og formidler budskaber klart og tydeligt og er flydende på dansk i skrift og tale

Har du erfaring med LEAN eller tilsvarende metodisk baggrund og/eller kendskab til agil metode, er det en fordel.


forca tilbyder

Du vil få din daglige gang på Forcas hovedkontor i Hellerup og blive en del af et engageret team, der lægger stor vægt på samarbejde – både i afdelingen og med øvrige afdelinger i Forca. Da stillingen er nyoprettet, vil du få rig mulighed for at præge din egen rolle, samtidig med at du får stor indflydelse på at opbygge processer og herigennem skabe positiv forandring i organisationen.

Forca er en organisation, hvor der sker meget, og hvor man sætter medarbejdertrivslen højt. Dette kan tydeligt mærkes på medarbejdernes arbejdsglæde og gode sammenhold. Derudover deler man alle et større fælles formål, nemlig at man samarbejder om at sikre pensionsmedlemmerne en økonomisk tryg alderdom.


om forca

Forca A/S er et pensionsserviceselskab ejet af de tre uafhængige arbejdsmarkedspensionskasser og -selskaber Lærernes Pension, PKA og Pædagogernes Pension (PBU). Forca er bygget på fællesskab og sikrer deres pensionskunder services af høj kvalitet og stordriftsfordele inden for medlemsservice, aktuarservice og analyse, fondsservice, IT-service, compliance og økonomi- og regnskabsservice.

På vegne af deres pensionskunder servicerer Forca mere end 675.000 medlemmer. Med mere end 15 års erfaring og mere end 350 fagmedarbejdere med dyb indsigt i pension, kundeservice, IT, jura, økonomi og forretningsudvikling mv. har Forca specialiseret sig i at finde de marginaler, der optimerer serviceoplevelsen og effektiviserer forretningen. Du kan læse mere på www.forca.dk


rekrutteringsprocessen

Randstad forestår rekrutteringen på vegne af Forca A/S. Såfremt stillingen har fanget din interesse, bedes du ansøge via denne side. Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi kalder løbende ind til samtale.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mads S. Alexandersen på tlf. 9292 0504, konsulent Peter Elkrog Wagner på tlf. 9292 8662 eller juniorkonsulent Louise Stigel på tlf. 9292 0502.


om randstad

Randstad DK er en del af den internationale Randstad Group, som er verdens største udbyder af HR-løsninger. Med over 4.700 kontorer fordelt på 38 lande formidler vi hver dag arbejde til mere end 650.000 mennesker verden over.

I Danmark er vi blandt de førende vikar- og rekrutteringsbureauer med afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Kolding. En position, vi har opnået, fordi vi som eksperter på arbejdsmarkedet formår at matche kvalificerede kandidater med de rette jobmuligheder.