virksomhedsjurist

opslået
kontakt
mads alexandersen, randstad danmark
jobtype
fastansættelse
ansøg nu

jobdetaljer

opslået
lokation
glostrup, hovedstaden
jobkategorier
kontor & økonomi
jobtype
fastansættelse
referencenummer
8957

kontaktinformationer

kontakt
Mads Alexandersen
telefonnummer
9292 0504

jobbeskrivelse


Vil du være med til at skabe rammerne for, at Vestforbrænding når i mål med deres ambitiøse strategi i forhold til den grønne omstilling? Vil du tæt på ledelsesniveauet og dermed tæt på, hvor beslutninger formes og træffes? Og vil du arbejde med spændende og aktuelle juridiske spørgsmål i en enhed, hvor man sparrer om opgaverne og vægter work/life balance højt?

På vegne af Vestforbrænding søger Randstad en virksomhedsjurist. Sammen med chefjuristen vil du få ansvaret for betjening af hele Vestforbrænding, og på den måde være med til at understøtte deres forretningsudvikling. Du må gerne være nyuddannet eller have 1-2 års erfaring.


Om stillingen

Du bliver en del af ’Jura’, som indgår i stabens nyetablerede enhed ’Sekretariat, Kommunikation og Jura’, som lige nu består af 11 medarbejdere. Jura består udover dig af chefjuristen samt en juridisk student. ’Sekretariat, Kommunikation og Jura’ indgår i ’Stab’, som omfatter kollegaer i hhv. Forretningsudvikling & Strategi, GDPR og Presse.
Opgaverne spænder meget bredt, og det er derfor vigtigt, at du har lyst til at kaste dig over nye juridiske udfordringer. ’Jura’ vægter sparring i opgaverne højt, så der vil altid være en kollega at sparre med.

’Jura’ varetager bl.a. følgende opgaver:

- Bistå med fremtidig selskabliggørelse af Vestforbrænding
- Opdatere og vedligeholde standardkontrakter, leveringsbetingelser m.v.
- Vejlede om generelle juridiske problemstillinger inden for energi- og forsyningsret (primært varme- og el-lovgivningen), miljøret m.v.
- Bistå projektledere med håndtering af aftaleretlige spørgsmål og vejledning vedrørende styring af kontrakter
- Formueretlige, herunder obligationsretlige problemstillinger
- Håndtere aktindsigtssager
- Håndtering af juridiske spørgsmål i samarbejde med eksternt advokatfirma

Da sagerne typisk går på tværs, vil der være et løbende tæt samarbejde med de andre enheder som fx HR og Udbud.


Kvalifikationer

Det er en fordel, hvis du har interesse indenfor privatretten, herunder selskabsret og obligationsret. Det er et plus, hvis du herudover har interesse for energi- og miljøområdet samt den grønne omstilling.

Det vigtigste er dog, at du er motiveret for at blive specialist i netop Vestforbrænding. Derfor opfordrer vi også nyuddannede til at søge stillingen.

Vi forventer, at du:
- Har en juridisk uddannelse, cand.jur. eller cand.merc.(jur.)
- Både kan begå dig på et overordnet strategisk niveau og evner at sætte dig ind i de konkrete behov i Vestforbrændings forskellige områder for så at løse opgaverne ud fra din generelle juridiske værktøjskasse
- Kan samarbejde med mange typer af kollegaer, eftersom du i dit daglige arbejde får en bred kontaktflade i organisationen
- Arbejder med en helheds- og løsningsorienteret tilgang, hvor du ser muligheder frem for begrænsninger, og vægter at få indblik i og forståelse for Vestforbrændings hovedaktiviteter og forretningsområder
- Kan arbejde på dansk og engelsk i skrift og tale

Som person kendetegnes du ved, at du er imødekommende, har et godt humør og masser af gåpåmod.
Du tager ejerskab over opgaver, er nysgerrig og har en opsøgende tilgang, hvilket gør dig i stand til selv at komme frem til og byde ind med velreflekterede løsningsforslag til gavn for de, som måtte have brug for dine kompetencer. Du er desuden god til at overholde deadlines og har en positiv tilgang til opgaverne uanset type.


Du tilbydes

Som jurist i Vestforbrænding vil du få stor indflydelse, idet du kommer tæt på ledelsesniveauet og dermed tæt på, hvor beslutninger formes og træffes. Vestforbrænding er mangfoldig på specialister, og du vil komme ind i en videnstung virksomhed, hvor du vil få tilbudt et stort ansvar og personlig udvikling, man særligt som nyuddannet ellers kan have svært ved at få adgang til. Bl.a. vil dit tætte samarbejde med deres chefjurist også give dig yderst fordelagtige muligheder for sparring i det daglige. Da ’Jura’ har mange forskellige juridiske opgaver, får du rig lejlighed til at udvikle din juridiske metode.

Hos Vestforbrænding har de en flad organisationsstruktur og lægger stor vægt på at løse opgaver i teams, hvor man støtter hinanden fagligt og trækker på hinandens kompetencer – både i afdelingen, men også med kolleger på tværs af afdelinger.

I Stab er der højt til loftet og godt humør, og ledelsesstilen tager afsæt i tillid og frihed under ansvar. Work/life balancen vægtes højt, men der kan være perioder, som kræver mere. Man ansættes i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af erfaringer og kvalifikationer.


Rekrutteringsprocessen

Randstad varetager rekrutteringsprocessen på vegne af Vestforbrænding. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Mads S. Alexandersen på tlf. 92 92 05 04 eller juniorkonsulent Louise Stigel på tlf. 92 92 05 02. Alle henvendelser behandles fortroligt, og vi kalder løbende ind til samtale.


Om Vestforbrænding

Vestforbrænding er Danmarks største affaldsenergiselskab. De bistår 19 kommuner, 1 mio. borgere og 60.000 virksomheder med den grønne omstilling ved at sikre, at affald bliver genbrugt, genanvendt og energiudnyttet.

Vestforbrænding og kommunerne har sat nogle meget ambitiøse mål for genbrug og genanvendelse, som kun kan lykkes ved et tæt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af kommunegrænserne.

Vestforbrænding har desuden besluttet at gennemføre en storstilet udvidelse af grøn fjernvarmeforsyning frem til 2030. Det bliver et af de største projekter i Vestforbrændings over 50-årige historie med en investering på ikke mindre end 6,1 mia. kr., der skal gøre det muligt at konvertere fra gasfyr til grøn og klimavenlig fjernvarme svarende til godt 39.000 husstandes årsforbrug.


Om Randstad

Randstad DK er en del af den internationale Randstad Group, som er verdens største udbyder af HR-løsninger. Med over 4.700 kontorer fordelt på 38 lande formidler vi hver dag arbejde til mere end 650.000 mennesker verden over.

I Danmark er vi blandt de førende vikar- og rekrutteringsbureauer med afdelinger i København, Aarhus, Aalborg og Kolding. En position, vi har opnået, fordi vi som eksperter på arbejdsmarkedet formår at matche kvalificerede kandidater med de rette jobmuligheder.