vikarloven

Folketinget har vedtaget en lov om vikarers rettigheder. Vikarloven, der trådte i kraft den 1. juli 2013, skal sikre, at vikarer får ordnede ansættelsesvilkår.

Hos Randstad har vi altid arbejdet efter, at vikarerne skal have ordentlige forhold og derfor medførte den nye lov ikke de store ændringer for os og vores samarbejdspartnere.

Mange af dem, der i dag arbejder som vikarer, har heldigvis allerede gode vilkår, men som i mange andre industrier og brancher findes der udbydere eller brodne kar, som forsøger at udnytte situationen til egen vinding og dermed trækker branchens image i den forkerte retning. Vikarbranchen har brug for klare regler, og vi håber og tror, at der med vikarloven bliver gjort op med det image, der ellers har plaget branchen i årevis.

I dette skriv kan du læse, hvad vikarloven betyder for, vikarbureauer (Randstad) og brugervirksomheder.


hvad betyder vikarloven for aktørerne:

vikarbureau (Randstad)

For Randstad og øvrige vikarbureauer handler det i høj grad om overenskomster. Og her kan tre scenarier være gældende

1) Randstad har indgået overenskomst på området – ingen ændringer i forhold til vikarlov

Randstad har overenskomst på rigtig mange områder, og derfor vil dette scenarie i langt de fleste tilfælde være gældende. Scenariet indebærer, at hvis en virksomhed bestiller en vikar hos Randstad, skal vi fortsætte med at overholde vores egen overenskomst. Det betyder, at der ikke sker nogen ændringer på området – heller ikke, hvis virksomheden har en anden overenskomst end Randstads.

2) Hvis Randstad ikke har overenskomst på området, skal vi på nogle punkter overholde de vilkår, som tilsvarende medarbejdere får hos jer

Når vi sender vikarer ud på de få områder, hvor vi ikke har overenskomst, skal vi efterleve et ligebehandlingsprincip. Det betyder, at vi på en række områder skal overholde vilkårene, der er gældende i den virksomhed, hvor vikaren arbejder. Det gælder regler om løn, arbejdstidslængde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde og ferie/helligdage – vilkår, som de fastansatte medarbejdere er omfattet af i den virksomhed, som vikaren arbejder i.

Det er Randstad, der hæfter over for vikaren i forhold til, om ligebehandlingsprincippet er opfyldt. Derfor er vi afhængige af, at vi får de korrekte oplysninger fra jer. Vi vil naturligvis spørge ind til de oplysninger, vi har behov for.

I er naturligvis meget velkomne til at spørge ind til, hvilke områder vi har overenskomst på.

3) Hverken Randstad eller virksomheden, som vikaren arbejder for, har overenskomst.

Hvis ikke Randstad eller virksomheden har en gældende overenskomst, så skal der ske ligebehandling i forhold til lovgivningen og andre regler, der er gældende i virksomheden, hvor vikaren arbejder.

brugervirksomhed

Virksomheden skal – som følge af den nye vikarlov – orientere om ledige stillinger, der opstår i virksomheden. Orienteringen skal finde sted via et synligt opslag, som skal være tilgængelig for vikaren.

Vikaren skal have adgang til de kollektive faciliteter og goder som eksempelvis kantine, børnepasning og transportfaciliteter. Dog gælder det ikke, hvis forskelsbehandlingen af vikaren objektivt kan begrundes – eksempelvis hvis det er tale om et kort vikariat.

Virksomheden skal informere medarbejderrepræsentanterne om virksomhedens brug af vikarer.

Vi hilser – som nævnt – vikarloven velkommen. Den nye lov ændrer ikke på de mange fordele, der er ved at ansætte vikarer som et supplement til den faste medarbejderstab. Skulle der være behov for yderligere information om den nye vikarlov, kan du altid rette henvendelse til din daglige kontaktperson eller undertegnede på mail: nima.astanehdost@randstad.dk eller telefon: 24 87 76 98.

Med venlig hilsen

Nima Astanehdost

Administrerende direktør

Randstad Danmark A/S

vi tager pulsen på arbejdsmarkedet

– du får de seneste trends og tendenser via 'arbejdsmarkedet 360' her på siden.

klik her
professional_it.png