randstads privatlivspolitik.

erkæring om personoplysninger

Hvis du frivilligt vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Randstad er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, rekrutteringsmedarbejdere, øvrige medarbejdere, forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i persondataloven. 

Hvem er vi?

Randstad A/S (CVR-nummer 25 05 05 41) med adresse på Vester Farimagsgade 7 2., 1606 København V (i det følgende kaldet Randstad) er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (’dataansvarlig’ inden for rammerne af persondataloven). I overensstemmelse med persondataloven har Randstad anmeldt sin behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Anmeldelserne er offentlige og kan læses online her

Tekniske oplysninger og cookies

Generelt kan vores websted besøges, uden at dine personlige oplysninger gives videre til os. Ligesom mange andre websteder indsamler dette websted automatisk visse ikke-identificerbare data om brugeren af webstedet, som f.eks. IP-adressen (Internet Protocol) for din computer, IP-adressen for din internetudbyder, dato og tidspunkt for brugen af webstedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, oplysninger om de typer apparater du har brugt til at besøge webstedet, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet. Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet og brugen af det. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.
 

Randstad benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores websted. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores websted kan disse cookies blive genkendt. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om cookies.

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger eller registrerer dig eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores HR-opgaver, herunder jobplacering, vikartjenester, udlån af medarbejdere, lønudbetaling, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling og beskæftigelsesegnethed, lønadministration og personaleledelse.

Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

1. Sende dig tilbud og/eller oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, samt i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer. Disse opgaver udføres af vores medarbejdere og er delvist automatiserede (f.eks. i tilfælde af en besked om et ledigt job)

2. Kontakte dig angående kommercielle tilbud, nyhedsbreve og kampagner, som du kunne være interesseret i, men kun hvis du har tilmeldt dig dette (tilvalg)

3. Vurdere din egnethed eller rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes

4. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisationer

5. Registrere en opgave i en kontrakt med kunden samt administrere og overholde kontrakten med kunden

6. Behandle data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen.

7. Fremme din personlige udvikling og beskæftigelsesegnethed, herunder træning, uddannelse og tests

8. Foretage administration, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed revision og dataanalyse samt generel revision

9. Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer

10. Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.

11. Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelsesaftale el. lign. med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester.  Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante.  

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 Ved registrering:
 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • fødselsdato, alder og køn
 • curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • data om ledighed og orlov
 • oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata
 • andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer og certifikater
 • pasbillede og video (introduktion) - frivilligt
 I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for Randstad:
 • nationalitet, CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse:
 • andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

Randstad registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.  

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Randstad kan videregive dine personoplysninger til andre Randstad-enheder, samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”.

Dine personoplysninger må videregives uden for Danmarks grænser. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data. 

Kandidater (hvis du ikke har arbejdet for Randstad (endnu))

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed to år efter den sidste kontakt, hvis du ikke har arbejdet for Randstad. Du vil modtage meddelelser fra os om, at du er registreret hos os, både ét og to år efter den sidste kontakt.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig selv via My Randstad. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobplaceringer fra Randstad. Dine personoplysninger vil være til rådighed i yderligere tre måneder i et sikkert miljø i forbindelse med potentielle klager. I dette beskyttede miljø vil dine oplysninger kun være til rådighed for Randstad under strenge betingelser i overensstemmelse med de gældende formål og tidsfrister. Ved udløbet af ovenstående tidsrum vil dine oplysninger blive endeligt slettet.

Hvis du arbejder/har arbejdet for Randstad

Dine personoplysninger er til rådighed i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Randstad i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret kan du give besked om dette via My Randstad. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobplaceringer fra Randstad. I så tilfælde vil dine personoplysninger blive arkiveret i et sikkert miljø efter to år.  Dine oplysninger vil derefter kun være til rådighed for Randstad under strenge betingelser i overensstemmelse med de gældende formål og tidsfrister.

Personoplysninger vedrørende forretningsforbindelser

Randstad behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, og (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Randstad og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder:

navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.

Randstad kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobplaceringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre Randstad-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Randstad, samt i alle andre tilfælde, hvor Randstad måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til og/eller rette dine personoplysninger.

For kandidater, rekrutteringsmedarbejdere, selvstændige og forretningsforbindelser:

Hvis du har din egen konto på My Randstad, kan du få adgang til en stor del af de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit CV eller dine kontooplysninger.

Hvis du ønsker at få adgang til alle dine behandlede personoplysninger og/eller til at ændre eller slette dine oplysninger, som du ikke selv kan ændre, skal du henvende dig til din kontaktperson hos Randstad.

For andre forbindelser:

Du har ret til at få vist og/eller ændre dine personoplysninger. Du kan henvende dig til din kontaktperson hos Randstad med dette formål.

Sikkerhed

Randstad vil sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

For eksempel: kun autoriseret adgang til oplysningerne. Hvis og i det omfang der leveres data til databehandlerne, som leverer tjenester eller udfører opgaver på dennes vegne, har Randstad også indgået aftale med dem om, at de vil sikre personoplysningerne så effektivt som muligt.

Kontakt: Spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Randstads beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Randstads beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os skriftligt eller via e-mail på randstad@randstad.dk eller Randstad A/S, Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V. 

Ændringer

Denne version er udarbejdet i december 2016.

Af forskellige årsager kan Randstad til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger.  Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver tid læses på Randstads websted. Denne version er udarbejdet i december 2016.