hvilke personlige data indsamler vi om dig?

Randstad behandler kun personoplysninger, hvor det er nødvendigt til det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. 

Randstad registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde sine juridiske forpligtelser, hvis der er givet samtykke, eller hvis det på anden måde er tilladt ved eller i henhold til loven. 'Følsomme personoplysninger' henviser til oplysninger om en persons race, religion, overbevisning, politiske holdninger, helbred, seksualliv, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger vedrørende ulovlig adfærd eller chikane. 

Nogle af de data, vi indsamler, er obligatoriske for, at du kan bruge vores tjenesteydelser. Yderligere data kan være ønskelige for at kunne matche ydelserne tættere på dine krav og kvaliteter eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er ansvarlig for nøjagtigheden og relevansen af de data, du giver os, og vi registrerer de data, du giver os i dit CV og din ansøgning. Mere specifikt vedrører dette (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • Curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, praktikophold, erhvervserfaring og sprogfærdigheder.
 • Oplysninger om trænings- og uddannelseskurser og/eller tests, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os.
 • Data om tilgængelighed, medlemskab af a-kasse og orlov
 • Kontaktoplysninger på nærmeste pårørende
 • Andre data, der er eller kan være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, såsom referencer, notater og certifikater.
 • Pasfoto og video (introduktion) - på frivillig basis
 • CPR-nummer, identitetsbevis, arbejdstilladelse
 • Andre data vedrørende personale, løn og fraværsregistrering
 • Nogle gange behandler vi også data som en del af screening før ansættelse, hvor dette er nødvendigt for det job eller den opgave, du har søgt hos vores kunder.

Randstad kan videregive dine personoplysninger til andre Randstad-enheder, deres kunder, underleverandører (f.eks. databehandlere), der udfører tjenesteydelser eller opgaver på deres vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsudbydere, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan være forpligtet til at gøre det, f.eks. ved en retskendelse eller retsafgørelse.

Personoplysninger gives på grundlag af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at udføre kontrakten i overensstemmelse med de mål, der er anført i "Hvorfor har vi brug for dine personlige data?".

hvorfor har vi brug for dine personlige data?

Randstad behandler kun dine personoplysninger til de formål, der er angivet nedenfor:

Formålet med processen: Juridisk grundlag for processen:
At levere og administrere de ydelser, som du har anmodet om ved at registrere dig hos Randstad, dvs. at finde passende job eller opgaver.
Samtykke
Vi vurderer din egnethed og tilgængelighed i forbindelse med placering i faste eller tidsbegrænsede jobs eller en opgave, hvor testresultater, referencetjek osv. også kan bruges.
Nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og over for vores kunder.
Indgå og opretholde et ansættelses- eller personaleforhold med dig og udføre den relevante administration til dette formål inkl. juridisk rådgivning fra arbejdsgiverforeninger.
Nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for dig og over for vores kunder.
Hvis vi har indgået et ansættelses- eller vikarforhold med dig, for at overholde love og regler, herunder, men ikke begrænset til, identifikation, arbejdsret, skatte- og socialforsikringslovgivning, kontrol med svindel og national og international sanktionslovgivning.
Nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, så en ansættelseskontrakt mellem dig og Randstad kan opfyldes, f.eks. for at beregne og udbetale din løn og behandle dine ydelser.
For at gennemføre en screening før ansættelse, hvis det er nødvendigt for det job eller den opgave, du har søgt.
Nødvendigt for vores legitime interesse i at sikre, at ydelserne/programmerne og vores systemer opfylder deltagernes og vores kunders behov over tid.
For at kontakte dig om nyhedsbreve, begivenheder, kampagner og kommercielle tilbud, der kan være af interesse for dig, kun hvis du har tilmeldt dig det (opt-in).
Dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Fremme din personlige udvikling og beskæftigelsesegnethed, herunder træning, uddannelse og tests.
Nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder.
Kvalitetsmål som f.eks. certificering.
Nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunde.
Ansøge om tilskud, forsikringsrabatter osv.
Berettiget interesse til forretningsformål
Kontakte dig via telefon eller mail, hvis du har udfyldt en af vores kampagneformularer.
Nødvendigt for vores legitime interesse i at sikre, at du kan kommunikere med os.
Til administration og ledelsesformål, herunder ledelsesinformation, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, udførelse af revisioner, dataanalyse og generel revision.
Nødvendigt for vores legitime interesse i at udvikle og beskytte vores tjenesteydelser, vores organisation og dine data.

hvor længe opbevarer vi dine personlige data?

Randstad opbevarer dine data, så længe det er nødvendigt for at nå det mål, som vi indsamlede dine data til. Som følge heraf vil forskellige data blive gemt i forskellige tidsperioder.

 • Hvis du har søgt arbejde hos Randstad
 • Dine formidlingsdata (CV, erhvervserfaring, uddannelse, testresultater osv.) er tilgængelige i to år efter din seneste aktivitet (f.eks. opdatering af dit CV eller ansøgning om et job).
 • Hvis du arbejder/har arbejdet for Randstad (inklusive selvstændige)
 • Dine personlige data er tilgængelige i fem år efter ansættelseskontraktens ophør.
 • Visse personoplysninger er tilgængelige for Randstad i længere tid, f.eks. med henblik på krav og skattemæssige forpligtelser.