vores syn på mangfoldighed.

Hos Randstad tror vi på mangfoldighed, trivsel og tilhørsforhold som tre afgørende byggesten i at skabe et inkluderende arbejdsliv.

Mangfoldighed handler om forskelle. Vi er alle unikke, og i Randstad værdsætter og respekterer vi alle de ting, der gør os forskellige . Det kan være baggrund, uddannelse, nationalitet, generation, alder, arbejdsstil, religion eller tro, seksuel orientering, kønsidentitet, evner, færdigheder eller enhver anden egenskab.

Trivsel har flere forskellige dimensioner, såsom fysisk og mental sundhed, tilfredshed, formål og følelse af lykke. Det handler ikke kun om den fysiske tilstand eller om at være aktiv, men også om en positiv indstilling, en stærk mentalitet, gode relationer, en god balance mellem arbejde og privatliv og økonomisk stabilitet.

Tilhørsforhold er den følelse af sikkerhed og støtte, der opstår, når der er en accept af og blandt vores medarbejdere på arbejdspladsen. Det er den grundlæggende drivkraft for at skabe og vedligeholde varige, positive og betydningsfulde relationer med andre. På arbejdspladsen ønsker vi, at føle vi hører til et team, samtidig med at vi kan være os selv.

Inklusion er alle disse ovenstående elementer i kombination. Det handler om, hvordan mangfoldighed, trivsel og en følelse af at høre til omsættes til handling. For os i Randstad handler det om at skabe et miljø, hvor alle vores medarbejdere er og føler sig værdsatte - hvor de kan bringe deres forskellige perspektiver og være sig selv på arbejdet. På den måde kan hver enkelt person gøre sin del for at påvirke menneskers liv positivt gennem sit arbejde.

randstads politik for mangfoldighed og inklusion.

læs mere