Hvis du ønsker at opbygge et stærkt employer brand og samle en arbejdsstyrke, der vil drive din organisation til nye niveauer af rentabilitet og succes, er du nødt til at fokusere på diversitet, ligestilling og inklusion (DEI).

Undersøgelser har vist, at en bred og ligelig repræsentation af køn, aldre, etniciteter, nationaliteter og faglig baggrund i din virksomhed kan gøre dig mere innovativ og attraktiv for talentfulde jobsøgere. 

Det vil sandsynligvis være en stor fordel for din virksomhed, især når flere virksomheder end nogensinde har problemer med at tiltrække og ansætte de bedste talenter.

people

download vores guide til rekrutteringsprocessen

download guide

Derudover har  undersøgelse fra firmaer som McKinsey endda fundet en sammenhæng mellem diversitet og økonomiske resultater - så der er en klar forretningsmæssig grund til, at mangfoldighed er vigtig på arbejdspladsen.

Hvis du er ivrig efter at komme videre med dine mangfoldighedsinitiativer, men ikke er sikker på, hvordan du tager de næste skridt, er det værd at overveje at få hjælp fra en ekstern partner som Randstad. I dette indlæg dækker vi nogle af de vigtigste måder, hvorpå vores ekspertise kan bidrage til at øge mangfoldigheden i din organisation, og forklarer de vigtigste ting, vi kan supportere med, som du måske har svært ved at implementere selv.

data om, hvad arbejdstagere ønsker af DEI-initiativer

For at appellere til den bredest mulige vifte af ansøgere er du nødt til at vide, hvad jobsøgende leder efter hos en potentiel arbejdsgiver. 

Data fra Monster viser for eksempel, at over fire ud af fem jobansøgere fra Generation Z siger, at en forpligtelse til mangfoldighed og inklusion er en afgørende faktor, når de skal vælge en arbejdsgiver. Randstads 2024 Workmonitor fortæller en lignende historie - på verdensplan udtrykte mere end en tredjedel (37%) af vores respondenter, at de ikke ville arbejde for en virksomhed, der ikke søgte at forbedre mangfoldighed og ligestilling.

Den samme Workmonitor-undersøgelse, hvor vi spurgte over 27.000 arbejdstagere i 34 lande, afslørede også en vigtig forståelseskløft mellem arbejdsgivere og yngre arbejdstagere. 40 % af Generation Z-respondenterne og 34 % af millennials sagde, at deres arbejdsgiver ikke forstår deres generation. Nogle af disse medarbejdere er måske stadig i de tidlige stadier af deres karriere, men de vil snart udgøre et flertal - og arbejdsgivere, der er for langsomme med DEI-initiativer i dag, vil få svært ved at tiltrække dem i morgen.

Vi har specialiseret os i at indsamle, fortolke og handle på indsigter som disse. Vi ved af erfaring, at det er afgørende for langsigtet overlevelse at forstå arbejdsstyrken og tilpasse sig denne. I mere end 20 år har vi undersøgt i de ting, der virkelig betyder noget for medarbejderne. Disse oplysninger er afgørende, når du forsøger at opbygge et overbevisende employer brand og tiltrække talenter, et nøgleelement for fremtidig forretningssucces. Det er kun ved at samarbejde med en erfaren partner, at du får adgang til dyb viden om dine målgrupper, som kan hjælpe dig med at nå og tiltrække dem.

Male smiling, sitting on a table behind his tablet
Male smiling, sitting on a table behind his tablet

nye perspektiver på mangfoldighed og inklusion i rekruttering

Hvis du vil ansætte forskellige talenter, giver det mening at have en bred vifte af stemmer og baggrunde i dit rekrutteringsteam.

Dit eksisterende team kan være meget talentfuldt og kvalificeret, men hvis de alle har den samme baggrund, er der en risiko for, at de overser noget. For eksempel kan de lide at finde kandidater fra de samme kilder, såsom specifikke universiteter eller rekrutteringsarrangementer. Eller de kan fokusere for meget på en bestemt platform, når de promoverer jobåbninger, mens de ignorerer andre - for eksempel ved at bruge meget tid på LinkedIn, mens de ignorerer Instagram. De kan have succes med at finde gode kandidater, men de vil gå glip af et stort segment af talentmassen, simpelthen fordi de ikke ved, at den findes. 

Disse eksempler viser fordelene ved et mangfoldigt rekrutteringsteam. Ved at involvere kolleger med forskellige baggrunde og erfaringer åbner du op for nye veje til at finde talenter. Som Harvard Universitys retningslinjer for "ansættelse med henblik på mangfoldighed" forklarer: 

"Forskellige baggrunde og perspektiver fører til en mangfoldighed af ideer, viden og måder at gøre tingene på. Det omvendte er ofte også tilfældet: Teammedlemmer med samme baggrund kan handle ud fra en snæver vifte af erfaringer. Ved at sikre, at dit team omfatter medarbejdere med forskellige sociale og kulturelle baggrunde, vil du udvide rækken af perspektiver, viden og tilgange, som beslutningerne træffes ud fra."

At samarbejde med en ekstern HR-partner som Randstad vil helt sikkert udvide diversiteten i dit team, men det vil også give dig et nyt, upartisk syn på dine rekrutteringsmetoder. Det tager ikke lang tid for en erfaren rådgiver med et nyt perspektiv at få øje på forbedringsområder i din proces, som du måske har overset. Selv denne form for mangfoldighed kan skabe en mere retfærdig rekrutteringsproces, der skaber mere mangfoldige teams.

Rådet fra Audra Jenkins, chief diversity and inclusion officer hos Randstad US lyder: "Sørg for at have et mangfoldigt team, der er på udkig efter forskellige perspektiver. Det hjælper også organisationen med at blive mere attraktiv for forskellige talenter."

people

download vores guide til rekrutteringsprocessen

download guide

målrettet rekruttering for at øge mangfoldigheden i arbejdsstyrken

En anden anbefaling er at indtage en "jagt og indsamling"-tankegang, når du ønsker at finde og engagere dig i en bred vifte af talenter, i stedet for blot at "poste og bede til", at mangfoldige kandidater vil komme til dig.

Vi kan hjælpe dig med at identificere de bedste steder at lede efter folk, der matcher dine ønskede profiler. Rekruttering fra vores netværk af forhåndsscreenede og godkendte talenter kan også give dig ro i sindet, så du er sikker på, at alle, du ansætter, har de færdigheder og den erfaring, der kræves for at udføre jobbet bedst muligt.

Hvis din virksomhed ikke allerede er mangfoldig, kan det simpelthen skyldes, at dit employer brand ikke er stærkt nok blandt de grupper, du ønsker at rekruttere. Målrettet rekruttering gør det meget lettere at nå grupper, som du ellers ikke ville kunne nå - grupper, som ikke har noget forhold til eller kendskab til din virksomhed i forvejen.

Vores engagement i at fremme diversitet og skabe mangfoldige arbejdspladser er blevet fremhævet af forskellige lokale initiativer og partnerskaber, som vi har indgået med NGO´er, regionale myndiggeder og foreninger, der hjælper os med at finde frem til en mangfoldig talentpulje. Eksempler på disse er Without Borders, et program, der er søsat af Randstad Italien og har til formål at få migranter og flygtninge i arbejde, samt vores samarbejde med Get Skilled Access i Australien, som fokuserer på at nedbryde de barrierer, der kan være på arbejdsmarkedet for personer med handicaps, og Hire Hope i USA, som tilbyder karriereforberedende træning og jobformidling til undervurderede og udsatte kvinder.

At opbygge disse omfattende partnerskaber og talentpuljer er uden for de fleste HR-afdelingers rækkevidde, selv i store internationale virksomheder. Men ved at samarbejde med en HR-partner som Randstad får du adgang til en bredere vifte af talenter, der beriger din virksomhed og skaber mere mangfoldige teams.

Dette er blot nogle af de måder, hvorpå et samarbejde med Randstad kan give dine DEI-initiativer et stort løft, men den rigtige tilgang skal altid skræddersys til din organisation.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vores erfaring og viden på dette område kan hjælpe dig med at sætte fokus på diversitet i din rekrutteringsstrategi, så kontakt os allerede i dag.

Du kan også downloade vores rekrutteringsvejledning, der giver en detaljeret beskrivelse af vores tilgang til rekruttering.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld