Hvis du vil opbygge et stærkt employer brand og sammensætte en arbejdsstyrke, som kan drive din virksomhed mod højere profitabilitet og succes, skal du fokusere på diversitet og inklusion.

Undersøgelser viser at en bred repræsentation af køn, alder, etnicitet, nationalitet og faglig baggrund i din virksomhed gør den mere innovativ, profitabel og tiltrækkende over for kvalificerede jobansøgere.

Hvis du gerne vil videre i dit arbejde for mere diversitet, men du er i tvivl om de næste skridt, så kan vi tilbyde den indsigt og ekspertise, som er nødvendig for, at du kan optimere dine rekrutteringsprocesser og øge engagementet hos en bred vifte af kandidater.

Illustration af en hånd, der holder en person

sådan kan vi hjælpe dig med at opbygge en mangfoldig arbejdsstyrke

download guide

derfor har du brug for diversitet på arbejdspladsen

Hvorfor er mangfoldighed så vigtigt? Forskning og rapporter har fremhævet en række årsager, som omfatter alt fra grundlæggende forretningsprincipper som rentabilitet til din evne til at tiltrække og fastholde den næste generation af talenter.

skab bedre resultater med innovation

Fokus på innovation kan spille en afgørende rolle for din virksomheds præstation og resultater. Hvis I er i stand til at komme med nye ideer og kreative perspektiver, vil I være bedre rustet til at klare udfordringer og få øje på nye muligheder, som måske ellers ville blive overset. Undersøgelser har vist, at diversitet – særligt på ledelsesniveau - styrker innovationen.

I en undersøgelse foretaget af Boston Consulting Group (BCG), der omfatter mere end 1.700 virksomheder i otte lande, rapporterede organisationer med en diversitet over gennemsnittet i deres ledelsesteam om en innovationsbaseret omsætning, som var 19 procentpoint højere end i virksomheder med mindre diversitet i ledelsen. Innovationsindtægterne blev målt på grundlag af indtægter fra nye produkter og tjenester, der blev lanceret i løbet af de tre år op til undersøgelsen.

BCG påpegede, at når mennesker med forskellige baggrunde præsenteres for det samme problem, kommer de frem til helt forskellige løsninger. Med en mangfoldig arbejdsstyrke bliver din virksomhed langt mere fleksibel og tilpasningsdygtig, og der er større sandsynlighed for, at I finder løsninger, der virker.

Gruppe ved mødebord på kontor
Gruppe ved mødebord på kontor

McKinsey har i en række undersøgelser påvist lignende indsigt, der viser, hvordan mangfoldigt sammensatte teams opnår bedre resultater for virksomheden. Den seneste undersøgelse, der blev offentliggjort i maj 2020, viste, at virksomhederne med størst kønsdiversitet i ledelsen havde 25 % større sandsynlighed for at opnå en rentabilitet over gennemsnittet end de virksomheder, der haltede bagefter på det område. Organisationer, der befandt sig i den øvre kvartil med hensyn til etnisk og kulturel diversitet, havde en 36 % højere rentabilitet end dem, der befandt sig i den nedre kvartil.

tiltræk og fasthold kandidaterne

Hvorvidt en virksomhed får succes eller ej afhænger af mange faktorer, men den vigtigste er dine ansatte. Hvis du har en kvalificeret arbejdsstyrke, der ønsker succes for virksomheden, så står du bedst muligt i forhold til at overkomme udfordringer og identificere nye muligheder for vækst. Men det bliver sværere og sværere at finde de nødvendige kandidater, hvis din virksomhed ikke prioriterer diversitet.

I undersøgelser fra Deloitte svarer fire ud af fem lønmodtagere (80%), at inklusion er en nøglefaktor, når de skal vælge en arbejdsgiver, mens 72% svarer, at de ville overveje at forlade en organisation til fordel for én, som er mere inkluderende. 

Dette er en særdeles relevant problemstilling for yngre generationer, som er repræsentanter for fremtidens arbejdsmarked. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Monster svarer mere end fire ud af fem Gen Z-kandidater (83%), at en virksomheds arbejde for mere diversitet er en vigtig overvejelse, når de vurderer potentielle arbejdsgivere. 

hold dig relevant og konkurrencedygtig

Arbejdsgivere i dag er nødt til at anerkende at diversitet på arbejdspladsen ikke længere kun er “nice to have” eller et uklart mål, der skal nås engang i fremtiden. Det skal være en toppriritet - lige nu.

Hvis du vil skabe et overbevisende employer brand, der viser, at du er på bølgelængde med kandidaternes behov og interesser, er det afgørende at tage emnet alvorligt og arbejde på at udvikle området. Der er især vigtigt, hvis du vil undgå at mærke konsekvensen af manglende kompetencer

Manglende handling kan derudover også betyde, at de bedste kandidater ansættes af dine konkurrenter. 75% af respondenterne i BCG’s undersøgelser mener, at diversitet er ved at danne et momentum i deres organisation og en hurtigere udvikling i nye markeder som Kina, Brasilien og Indien. I PwC’s Global Diversity and Inclusion Survey svarede 76%, at deres arbejdsgivere havde diversitet som prioritet eller værdi.

Illustration af en hånd, der holder en person

sådan kan vi hjælpe dig med at opbygge en mangfoldig arbejdsstyrke

download guide

Nogle af verdens mest succesfulde virksomheder har vist, hvad man kan opnå ved at dedikere sig til emnet. For eksempel har Accenture figureret på DiversityInc’s top 50-liste over virksomheder for mangfoldighed 14 år i træk, og de rangerede som nummer fem i 2020. Den professionelle servicevirksomhed siger, at virksomhedens dedikation til sine medarbejdere og deres arbejde for ligestilling er årsagen til, at de kan tiltrække, udvikle, inspirere og belønne topkandidater.

Hotelkæden Marriott International, som ligger nummer ét på den seneste liste fra DiversityInc, siger, at omfavnelsen af forskellighederne er afgørende for deres succes. Virksomheden beskæftiger sig for tiden med initiativer og  tværkulturelle workshops som Women’s Leadership Development Initiative og uddannelser for kvindelige ledere i virksomhedens bestyrelser.

diversitet i rekrutteringen: sådan kan vi hjælpe

Hvis du er klar til at prioritere dine mål for større diversitet i arbejdsstyrken men ikke er sikker på de næste skridt, så kan vi hjælpe ved at optimere din rekrutteringsproces.

information om kandidaternes ønsker

Du skal vide, hvad ansøgere i dag leder efter hos en potentiel arbejdsgiver for at kunne appellere så bredt som muligt til jobsøgende.

I mere end 20 år har vi undersøgt, hvad der virkelig betyder noget for de ansatte. Men denne information kan du opbygge et stærkt og relevant employer brand, hvilket er afgørende, hvis du ønsker at tiltrække og fastholde forskelligartede kandidater.  

Vores seneste Employer Brand Research rapport viser for eksempel, at arbejdsmiljøet er vigtigere for Gen Z, end det er for Millennials og Gen X, som oftere prioriterer work-life balance og jobsikkerhed. Det er information som dette, der kan hjælpe dig med at blive mere målrettet i din tilgang til at rekruttere kandidater fra forskellige aldersgrupper. 

Undersøgelsen fremhæver også medarbejderes forskellige ønsker afhængigt af køn. For eksempel betragter lige over halvdelen (51%) af kvinderne muligheden for at købe aktier i virksomheden som en fordel, hvor det til sammenligning er seks ud af ti mænd (61%) for mændenes vedkommende.

Gruppe i åbent rum med vinduer
Gruppe i åbent rum med vinduer

nye perspektiver på din rekrutteringsproces

Hvis du har et ønske om diversitet i dine ansættelser, kan det være en god ide at have et rekrutteringsteam bestående af forskelligartede medarbejdere.

På den måde opbygger du en mere inluderende rekrutteringsproces baseret på indsigt og erfaringer fra eksperter, som kan tilgå opgaven fra forskellige vinkler. Ved at have vores konsulenter på dit HR team, får du derudover også et nyt og uvildigt perspektiv på dine rekrutteringsmetoder, hvilket vil hjælpe dig med at foretage de nødvendige justeringer, så du tiltrækker et større spektum af kandidater. 

Audra Jenkins, som er chief diversity and inclusion officer hos Randstad US, anbefaler følgende: “Sørg for at have et mangfoldigt team, som eftersøger mangfoldige perspektiver. Det gør, at langt flere kandidater kan spejle sig i organisationen.” 

målrettet rekruttering

En anden anbefaling fra os er at være proaktiv og ændre den generelle indstilling, så fokus kommer på at "jagte og indsamle" for at opnå et bredt ansøgerfelt og ikke blot at lave opslag og håbe på, at det mangfoldige ansøgerfelt kommer til dig.

Vi kan give dig adgang til data- og HR-teknologier, der kan hjælper dig med at identificere, hvor du bedst finder de mennesker, der kan bidrage med at forbedre netop din organisation. Ved at rekruttere nye medarbejdere via vores netværk af omhyggeligt screenede kandidater, kan du være sikker på, at den person, du ansætter, har de kvalifikationer og den erfaring, der skal til for at udføre arbejdet bedst muligt.

Vores engagement i at fremme diversitet i den moderne arbejdsstyrke er blevet fremhævet af forskellige lokale initiativer og partnerskaber, som vi har indgået med NGO´er, regionale myndigheder og foreninger, der hjælper os med at finde frem til en mangfoldig talentpulje. Eksempler på disse er Without Borders, et program, der er søsat af Randstad Italien og har til formål at få migranter og flygtninge i arbejde, samt vores samarbejde med Get Skilled Access i Australien, som fokuserer på at nedbryde de barrierer, der kan være på arbejdsmarkedet for personer med handicaps.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vores erfaring og viden på dette område kan hjælpe dig med at sætte fokus på diversitet i din rekrutteringsstrategi, så kontakt os allerede i dag.

Du kan også downloade vores rekrutteringsvejledning, der giver en detaljeret beskrivelse af vores tilgang til rekruttering – ”human forward”.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director inhouse services

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld