I takt med at AI integreres på den moderne arbejdsplads, dokumenterer store virksomheder deres holdning til teknologien ved at udvikle retningslinjer for brug af AI. Disse principper har til formål at guide brugen af AI i virksomheden og skabe en fælles forståelse blandt medarbejderne af, hvordan virksomheden mener, at AI skal bruges.

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

download skabelon

Uanset om din organisation allerede anvender AI dagligt eller lige er kommet i gang, vil den have gavn af at have nedskrevne retningslinjer og principper for brugen af kunstig intelligens. Denne artikel skal ikke ses som juridisk rådgivning, og vi tilbyder ikke konsulentydelser i forhold til AI - men vi ville gerne dele vores interne erfaringer og forklare, hvad AI-principper er, hvordan du udarbejder dem, og vise de positive fordele, du sandsynligvis vil se efter en vellykket implementering.

retningslinjer og AI-princippernes rolle

I modsætning til en formel AI-politik bør dine AI-principper ikke være et sæt regler, der skal følges til punkt og prikke. I stedet bør de være en samling af udsagn og ambitioner, der beskriver din virksomheds filosofi i forhold til kunstig intelligens. De skal vejlede dine medarbejdere, ikke give ordrer, og kolleger, der læser dem, skal få en intuitiv forståelse af din virksomheds holdning til forskellige AI-værktøjer og use cases.

For eksempel kan dine principper sige, at mennesker altid skal have tilsyn, når AI-værktøjer bruges til at træffe beslutninger - men de vil sandsynligvis ikke definere den specifikke tilsynsproces. Den slags detaljer kan afklares i AI-politikken eller i et andet internt styringsdokument.

For eksempel kan dine principper angive, at mennesker altid skal føre kontrol, når AI-værktøjer bruges til at træffe beslutninger – men de vil sandsynligvis ikke definere den specifikke kontrolproces. Detaljer som disse kan udarbejdes i AI-politikken eller i et andet internt styringsdokument.

Det er umuligt at opstille en liste med regler for alle de mulige AI-anvendelser. Så dine AI-principper skal gøre det nemt for medarbejderne at vurdere potentielle AI-anvendelser og finde ud af, om de er hensigtsmæssige eller ej.

Smiling male sitting at his dining table with a drink and his laptop. Looking away. Kitchen in the background.
Smiling male sitting at his dining table with a drink and his laptop. Looking away. Kitchen in the background.

sådan udvikler du dine AI-principper

Få inspiration fra andre.

Du behøver ikke at starte helt fra bunden. Når du overvejer din virksomheds egen holdning til AI, hvorfor så ikke lade dig inspirere af de tech-giganter, der rent faktisk bruger disse værktøjer? Virksomheder som Google og Microsoft har offentliggjort deres AI-principper, så når du leder efter grundlæggende koncepter til dine AI-principper, kan de være et godt sted at starte. Vores eget sæt af AI-principper kan også være en inspirationskilde. Selvom disse virksomheder måske er forskellige fra din, bør alle virksomheder være engagerede i at udvikle og andvende AI, der er etisk forsvarlig og fokuseret på mennesker.

Skab et mangfoldigt team fra hele virksomheden

Opgaven med at skabe AI-principper bør ikke kun overlades til én person. Forskellige afdelinger vil bruge AI-værktøjer på meget forskellige måder, og du har brug for alle disse perspektiver, hvis dine principper skal være relevante for virksomheden. Marketing bruger sandsynligvis allerede generative AI-værktøjer til at hjælpe med at udarbejde tekster til indlæg på sociale medier eller blogartikler, mens økonomiafdelingen måske bruger AI-drevne værktøjer til at opdage uregelmæssigheder i regnskaber. AI er en vidtrækkende teknologi, ikke et enkelt værktøj, og du bør få en forskelligartet gruppe af brugere til at komme med input, når der skal træffes AI-relaterede beslutninger.

Husk dine eksisterende værdier

For at have en effekt skal dine AI-principper føles relevante for medarbejderne og være forankret i organisationen. Så i stedet for at udvikle noget helt nyt skal du se på virksomhedens eksisterende principper. De kan være beskrevet i jeres kerneværdier, forretningsprincipper, brandguidelines eller jeres missions- og visionsdokumenter. Uanset hvor de er, vil de sandsynligvis være godt kildemateriale til dine AI-retningslinjer. Hvis samarbejde f.eks. er en nøgleværdi for din virksomhed, skal du sørge for at understrege vigtigheden af samarbejde, når du bruger AI-værktøjer - f.eks. ved i fællesskab at gennemgå og validere beslutninger, der træffes af AI-værktøjer, før de rent faktisk implementeres.

Genbesøg og juster dine principper over tid

Når organisationen begynder at bruge AI på nye måder, og medarbejderne bliver mere sikre og kompetente til at bruge AI til at forbedre deres evner, vil du måske evaluere og tilpasse dine principper - muligvis for at dække nye brugsscenarier, der er opstået, siden du først offentliggjorde dem. Hvis du genbesøger dine principper med jævne mellemrum, gør du dem mere levende og engagerer medarbejderne, så de ikke bliver endnu et dokument, der er let at glemme.

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

download skabelon

fordele ved at skabe AI-principper for din virksomhed

De hjælper medarbejderne med at blive selvstændige, sikre brugere af kunstig intelligens.

Vores egne tal viser, at medarbejderne generelt er positive over for AI's indvirkning på deres job. Men andre undersøgelser, som f.eks. denne rapport fra OECD, har vist en lille, men betydelig bekymring hos medarbejderne over AI's indvirkning på deres jobsikkerhed på lang sigt. Ved at fastlægge en afbalanceret, konstruktiv holdning i dine AI-principper kan du fjerne denne frygt, og ved at definere det grundlæggende i, hvad AI bør og ikke bør bruges til, kan du inspirere medarbejderne til trygt at begynde at eksperimentere og lære af sig selv. Hvis dine AI-principper er udformet og implementeret korrekt, kan de skabe et miljø, hvor de positive effekter af AI kan blomstre.

Du maksimerer fordelene ved kunstig intelligens og minimerer ulemperne

Generative AI-værktøjer og den nyeste generation af AI-drevet software kan øge kreativiteten, produktiviteten og effektiviteten. Medarbejdere, der allerede bruger disse værktøjer, kan bekræfte, at de er nyttige til at strømline gentagne opgaver, forstå store mængder komplekse data eller hjælpe mennesker med at overvinde kreative blokeringer. Din virksomhed kan få stor gavn af AI, men kun hvis det bruges rigtigt. Når medarbejderne forstår og accepterer dine AI-principper, vil de begynde at se effekten af disse fordele - samtidig med at de holder sig væk fra potentielt negative AI-applikationer, der kan holde din virksomhed tilbage i stedet for at drive den fremad.

De fremtidssikrer din organisation til AI-udvikling

Dine AI-principper bør være en beskrivelse af din virksomheds generelle tilgang til AI-værktøjer og ikke en liste over specifikke regler - så selv når AI-teknologien udvikler sig over tid, bør dine principper forblive relevante. Det betyder ikke, at du aldrig skal foretage ændringer, men selv når der kommer nye, effektive værktøjer, vil grundlæggende begreber som gennemsigtighed, kontrol og etisk adfærd stadig være relevante.

begynd at designe dine egne AI-principper

Alle virksomheder kan have gavn af at skabe deres egne AI-principper. For at hjælpe dig i gang har vi lavet en skabelon til AI-principper, som er baseret på vores egne principper. Det er altid udfordrende at starte helt fra bunden, så du kan med fordel bruge skabelonen som udgangspunkt for dit eget interne arbejde. Du er velkommen til at tilføje eller tilpasse vores foreslåede punkter og gøre skabelonen til noget, som hele din organisation kan stå bag, når den udforsker AI.

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

Download skabelon til AI-principper, og skab dine egne

download skabelon
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld