Det kan ikke komme som en overraskelse, at dygtige IT-medarbejdere er i høj kurs hos virksomhederne. Men hvad med talenterne? Hvordan ser de ud? Og hvad skal der til for at være leder for denne gruppe af mennesker, der faktisk kan vælge frit på alle arbejdsmarkedets hylder?

Når formanden for Dansk IT, Carsten Nørgaard, skal give et signalement af tidens IT-talenter, så opdeler han det i to grene: Det personlige og det faglige.

»Når man ser på et talent, så er det afgørende, at man ser både på de faglige og personlige kompetencer. Når vi taler de faglige talenter, så tror jeg, at man skal lede efter medarbejdere i det, vi kalder det 'øvre lag', hvilket vil sige blandt IT-arkitekter, projektledere og blandt dem, der for eksempel arbejder med tværgående koordinering. For det er dem, der i høj grad vil blive behov for i fremtiden. Der er naturligvis også behov for folk fra det 'nedre lag' - hvilket vil sige udviklere - men her er konkurrencen stor, da man er oppe imod virksomheder, der køber og nogle gange har sourcing-aftaler i udlandet. Og her har det danske lønniveau svært ved at følge med. Når det så gælder de personlige kompetencer - eller det, som jeg også kalder de generiske egenskaber - så mener jeg, at talenterne skal findes inden for den pulje, der er i stand til at bevare overblikket og kan sætte tingene i deres rette kontekst. IT anno 2018 og i fremtiden er vanvittigt kompliceret og har forgreninger i alle led i organisationen, og dem, der er i stand til at transskribere det komplicerede og gøre det forståeligt for lægmand – det er dem, som jeg i dag vil anse for at være de største talenter,« siger Carsten Nørgaard og tilføjer, at dem, der forstår en aktuel problemstilling og er i stand til at udvikle på det eksisterende, er rigtig godt stillet.

»De fleste virksomheder har i dag investeret rigtig mange penge i systemer, og det skal man som IT-arkitekt eller projektleder have forståelse og respekt for. IT handler ikke kun om at bygge nye ting op. Det handler også i høj grad om at kunne belyse spørgsmålet: Hvad har vi for et fundament i dag? Og hvordan kan vi arbejde videre derfra?,« forklarer han.

Når man så har fundet sine dygtige talenter, er det vigtigt at sikre sig, at den enkelte trives og udvikles.

»Dygtige IT-medarbejdere skal have opmærksomhed, og så skal de have ansvar. Når du får et ansvar, så udvikler du dig også. Det kan samtidig være en god idé at tilknytte en mentor til talentet, som hele tiden kan være med til løfte barren for ham eller hende. Sidst men ikke mindst har jeg også oplevet, at rigtig mange har succes med at sætte IT-folk i teams. Når man ser på IT-medarbejdere generelt, så er der nok en overvægt af introverte, hvilket naturligvis kan have sine fordele. Men når de skal integrere IT med den øvrige forretning, så er det også vigtigt, at de er i stand til at samarbejde og ikke kun sidder og fordyber sig i et lille isoleret område,« forklarer han.

De dygtigste vil altid forsvinde

Virksomheder i dag gør meget for at få folk til at blive på arbejdspladsen, men er det overhovedet muligt i forhold til de allerstørste talenter, eller er de tabt for Danmark? Den risiko mener Carsten Nørgaard der er, men det er ikke anderledes end i alle mulige andre brancher:

»Jeg vil mene, at man skal sondre mellem dem, der 'bare' er dygtige, og så de allerdygtigste. Når det gælder sidstnævnte, så tror jeg altid, at der vil være headhuntere, der trækker i dem uden for landets grænser, og det er ikke anderledes i forhold til andre brancher. Når det derimod gælder de dygtige, så tror jeg ikke, at risikoen er specielt stor. Vi er faktisk rigtig gode til IT i Danmark, og der er stor efterspørgsel efter profilerne, hvilket naturligvis også smitter af på opgavernes karakter og på den bevågenhed, de får,« siger han. Men samtidig har han en advarsel i forhold til en særlig gruppe, hvor der også er overvægt af IT-folk:

»Jeg tror, at hvis man skal rette fokus på nogen og se det som en trussel, at disse vil forlade landet, så handler det i høj grad om hele iværksættergrenen, som har meget let ved at søge udenlands, hvis de ønsker det. Vi skal være meget opmærksomme på at skabe gode rammer for iværksættere. Og det gælder hele vejen rundt. Det er jo trods alt dem, der skal sikre fremtidens arbejdspladser i Danmark,« siger han.