persondataindsigt

I henhold til persondataforordningen kan du anmode om indsigt i dine persondata. Hvis du ønsker indsigt i dine data i Randstads systemer, bedes du udfylde nedenstående oplysninger.

General