privatlivspolitik

Når du benytter dig af Randstads tjenester, behandler vi dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.  

Randstad er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer, interim medarbejdere, medarbejdere og andre relationer og besøgende er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og persondataforordningen. 

Hvem er vi?

Randstad A/S (CVR-nummer 25 05 05 41) med adresse på Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V (i det følgende kaldet "Randstad"), er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles ("dataansvarlig" inden for rammerne af persondataforordningen). 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger, registrerer dig på vores websted eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester. 

Vi indsamler også dine oplysninger i det tidsrum, hvor du er registreret hos Randstad med henblik på at gøre brug af vores tjenester, f.eks. oplysninger vedrørende karriereønsker, personlige eller sociale kvaliteter, brancher du gerne vil arbejde indenfor, ønskede arbejdstider osv. Vi indsamler desuden personoplysninger fra andre kilder, f.eks. oplysninger fra de referencer, du har givet os. 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores vikar- og rekrutteringsydelser og andre HR-ydelser, herunder outplacement, vikarløsninger, payroll, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling, lønadministration og personaleledelse.

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Vi indsamler og behandler dine personlige data for at kunne:  

 • Levere og administrere de tjenester, du har anmodet om ved at lade dig registrere hos Randstad, dvs. for at finde passende stillinger eller opgaver til dig. Vi vurderer på denne måde, hvorvidt du er egnet til og til rådighed for vikariater, faste stillinger eller opgaver, hvor testresultater, indhentning af referencer m.m. evt. også benyttes 
 • Udføre en screening inden ansættelse, såfremt det er nødvendigt i forhold til den stilling eller opgave, du har søgt om.
 • Indgå og opretholde et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse, herunder juridisk sparring med arbejdsgiverorganisationer
 • Fremme din personlige udvikling, herunder træning, uddannelse og tests.
 • Foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer. 
 • Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.
 • Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelses- eller vikaraftale eller lignende med dig, herunder, men ikke begrænset til, identificering, arbejdsmarkedslove og bestemmelser, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.
 • Kontakte dig vedrørende nyhedsbreve, events, kampagner og kommercielle tilbud, der kunne være interessante for dig, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
 • Ringe eller skrive mails til dig, hvis du har udfyldt en af vores kampagneformularer.

Vi behandler disse oplysninger:

 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og Randstad.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Kundeemner, kunder og leverandører

 • For at fremme og udvikle en nuværende eller fremtidig forretningsrelation med nuværende eller potentielle kunder og leverandører. 
 • For at administrere og håndtere aftaleforholdet mellem Randstad og kunder og leverandører.
 • For at gennemføre markedsanalyser, systemtests samt forretnings- og metodeudvikling.
 • For at levere direct marketing og tilbud fra Randstad, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
 • For at foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • For at oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer.
 • For at ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m. 

Vi behandler disse oplysninger:

 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og Randstad.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Randstad behandler kun personoplysninger, såfremt det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne er indsamlet. Registrering af personoplysninger foregår kun, såfremt det er nødvendigt for at overholde de juridiske forpligtelser, for så vidt der er givet samtykke til dette, eller det er tilladt i henhold til gældende lov. "Følsomme personoplysninger" henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.  

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Nogle af de data, vi indsamler, er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester. Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante, og vi registrerer de oplysninger, du selv har angivet i dit CV og din ansøgning. Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • CV, oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller tests, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • Oplysninger om ledighed, medlemskab af A-kasse og orlov
 • Kontaktoplysninger for nærmeste pårørende
 • Andre oplysninger, som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, f.eks. referencer, noter og certifikater
 • Pasbillede og video (introduktion) – frivilligt
 • CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • Vi behandler også sommetider data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til den relevante stilling eller opgave, du har ansøgt om.

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstand kan indsamle følgende personoplysninger for personer, der arbejder for kundeemner, kunder og leverandører:  

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger 
 • Jobtitel/jobrolle
 • CVR-nummer
 • Andre relevante oplysninger om relationen 
   

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Randstad kan videregive dine personoplysninger til andre Randstad-enheder samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører tjenester eller opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, en juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, der er angivet i afsnittet "Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger"?

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstad kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobbet/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre Randstad-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Randstad, samt i alle andre tilfælde, hvor Randstad måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine personoplysninger kan blive behandlet i eller uden for EU/EØS. Vi videregiver kun dine personoplysninger til lande uden for EU eller EØS, hvis disse lande har passende beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne passende foranstaltninger kan omfatte EU-kommissionens standardbestemmelser for dataoverførsler, hvor EU-kommissionen har fastlagt, at det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Randstad opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle dine oplysninger. De forskellige oplysninger kan derfor blive opbevaret i forskellige tidsrum.

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Kandidater (hvis du (endnu) ikke har arbejdet for Randstad)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed to år efter din seneste aktivitet (f.eks. opdatering af CV eller ved ansøgning af en stilling).

Hvis du arbejder/har arbejdet for Randstad

Dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Randstad i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstad behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, for at kunne (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Randstad, for at kunne (3) opretholde en forretningsforbindelse og for at kunne (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du ret til at anmode om følgende:  

 • Adgang til de af dine personoplysninger, vi behandler.
 • Ændringer af dine personoplysninger.
 • Sletning af dine personoplysninger, også kaldet "retten til at blive glemt". Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Overførsel af dine personoplysninger. 
 • Indvending mod behandling af dine personoplysninger. Denne ret gælder også for behandlingen af personoplysninger til brug til direct marketing.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Randstad behandler dine personoplysninger på en måde, der er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette dog ikke legitimiteten af en behandling af dine personoplysninger, der er sket med udgangspunkt i dit tidligere samtykke, inden du trak dette samtykke tilbage, eller i tilfælde af yderligere behandling af de samme oplysninger på et andet juridisk grundlag, f.eks. en aftale eller en juridisk forpligtelse, som Randstad er underlagt. 

Du kan trække dit samtykke tilbage under følgende omstændigheder:

 • Hvis du har tilmeldt dig til at modtage nyhedsbreve, oplysninger om events, vigtige beskeder eller andre meddelelser, kan du afmelde dig via knappen Afmeld i den e-mail, du har modtaget.
 • Ved at kontakte din kontaktperson hos Randstad eller sende en e-mail til dpo@randstad.dk

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Kandidater, interim medarbejdere og selvstændige med en registreret profil på MitRandstad kan få adgang til en stor del af de registrerede personoplysninger. Du kan til enhver tid ændre en række oplysninger, f.eks. ændringer af dit CV eller dine kontooplysninger.

Hvis du vil have adgang til alle dine behandlede personoplysninger, skal du sende en anmodning via www.randstad.dk/dsr.

Hvis du ønsker at få ændret personoplysninger, som du ikke selv kan ændre, eller at få slettet dine personoplysninger, skal du sende en e-mail til dpo@randstad.dk

Sikkerhed

Randstad har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte alle personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer og ødelæggelse. For at sikre, at personoplysninger behandles på en sikker og fortrolig måde, bruger vi datanetværk, der er beskyttet mod hacking ved hjælp af blandt andet firewalls og adgangskodebeskyttelse i overensstemmelse med branchestandarderne. For at sikre, at vi kan beskytte de personoplysninger, du deler med os via internettet, kan vi bruge krypteringsteknologi, når vi overfører sådanne personoplysninger til vores servere via internettet. Randstads medarbejdere og leverandører er underlagt fortrolighedsaftaler og er forpligtet til at overholde Randstads regler vedrørende informations- og IT-sikkerhed, interne politikker vedrørende behandlingen af personoplysninger og andre interne bestemmelser og retningslinjer, der yderligere regulerer behandlingen af personoplysninger.

Tekniske oplysninger og cookies

Læs vores erklæring om cookies for at få flere oplysninger om, hvordan cookies bruges på Randstads websteder. 

Kontakt: Spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækage

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Randstads behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på dpo@randstad.dk (Eva Heeger).

Hvis du har oplysninger om en (mistanke om) datalækage – for eksempel mistanke om tab af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, bedes du underrette os om dette med det samme via e-mail på dpo@randstad.dk

Ændringer

Randstad kan til enhver tid med henvisning til forskellige årsager vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne privatlivspolitik. Den nyeste version af Randstads privatlivspolitik kan til enhver tid læses på Randstads websted. Denne version er udarbejdet i oktober 2020.