randstads privatlivspolitik.

See English version here

privatlivspolitik

Når du benytter dig af Randstads tjenester, behandler vi dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.  

Randstad er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer, interim medarbejdere, medarbejdere og andre relationer og besøgende er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og persondataforordningen. 

Hvem er vi?

Randstad A/S (CVR-nummer 25 05 05 41) med adresse på Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V (i det følgende kaldet "Randstad"), er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles ("dataansvarlig" inden for rammerne af persondataforordningen). 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger, registrerer dig på vores websted eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester. 

Vi indsamler også dine oplysninger i det tidsrum, hvor du er registreret hos Randstad med henblik på at gøre brug af vores tjenester, f.eks. oplysninger vedrørende karriereønsker, personlige eller sociale kvaliteter, brancher du gerne vil arbejde indenfor, ønskede arbejdstider osv. Vi indsamler desuden personoplysninger fra andre kilder, f.eks. oplysninger fra de referencer, du har givet os. 

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores vikar- og rekrutteringsydelser og andre HR-ydelser, herunder outplacement, vikarløsninger, payroll, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling, lønadministration og personaleledelse.

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Vi indsamler og behandler dine personlige data for at kunne: 

 • Levere og administrere de tjenester, du har anmodet om ved at lade dig registrere hos Randstad, dvs. for at finde passende stillinger eller opgaver til dig. Vi vurderer på denne måde, hvorvidt du er egnet til og til rådighed for vikariater, faste stillinger eller opgaver, hvor testresultater, indhentning af referencer m.m. evt. også benyttes 
 • Udføre en screening inden ansættelse, såfremt det er nødvendigt i forhold til den stilling eller opgave, du har søgt om.
 • Indgå og opretholde et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse, herunder juridisk sparring med arbejdsgiverorganisationer
 • Fremme din personlige udvikling, herunder træning, uddannelse og tests.
 • Foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer. 
 • Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.
 • Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelses- eller vikaraftale eller lignende med dig, herunder, men ikke begrænset til, identificering, arbejdsmarkedslove og bestemmelser, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.
 • Kontakte dig vedrørende nyhedsbreve, events, kampagner og kommercielle tilbud, der kunne være interessante for dig, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
 • Ringe eller skrive mails til dig, hvis du har udfyldt en af vores kampagneformularer.

Vi behandler disse oplysninger:

 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og Randstad.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Kundeemner, kunder og leverandører

 • For at fremme og udvikle en nuværende eller fremtidig forretningsrelation med nuværende eller potentielle kunder og leverandører. 
 • For at administrere og håndtere aftaleforholdet mellem Randstad og kunder og leverandører.
 • For at gennemføre markedsanalyser, systemtests samt forretnings- og metodeudvikling.
 • For at levere direct marketing og tilbud fra Randstad, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
 • For at foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision. 
 • For at oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer.
 • For at ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m. 

Vi behandler disse oplysninger:

 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og Randstad.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Randstad behandler kun personoplysninger, såfremt det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne er indsamlet. Registrering af personoplysninger foregår kun, såfremt det er nødvendigt for at overholde de juridiske forpligtelser, for så vidt der er givet samtykke til dette, eller det er tilladt i henhold til gældende lov. "Følsomme personoplysninger" henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.  

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Nogle af de data, vi indsamler, er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester. Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante, og vi registrerer de oplysninger, du selv har angivet i dit CV og din ansøgning. Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • CV, oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller tests, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • Oplysninger om ledighed, medlemskab af A-kasse og orlov
 • Kontaktoplysninger for nærmeste pårørende
 • Andre oplysninger, som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, f.eks. referencer, noter og certifikater
 • Pasbillede og video (introduktion) – frivilligt
 • CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • Vi behandler også sommetider data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder, hvis det skønnes nødvendigt i forhold til den relevante stilling eller opgave, du har ansøgt om.

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstand kan indsamle følgende personoplysninger for personer, der arbejder for kundeemner, kunder og leverandører: 

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger 
 • Jobtitel/jobrolle
 • CVR-nummer
 • Andre relevante oplysninger om relationen 
   

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Randstad kan videregive dine personoplysninger til andre Randstad-enheder samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører tjenester eller opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, en juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, der er angivet i afsnittet "Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger"?

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstad kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobbet/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre Randstad-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Randstad, samt i alle andre tilfælde, hvor Randstad måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine personoplysninger kan blive behandlet i eller uden for EU/EØS. Vi videregiver kun dine personoplysninger til lande uden for EU eller EØS, hvis disse lande har passende beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne passende foranstaltninger kan omfatte EU-kommissionens standardbestemmelser for dataoverførsler, hvor EU-kommissionen har fastlagt, at det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Randstad opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle dine oplysninger. De forskellige oplysninger kan derfor blive opbevaret i forskellige tidsrum.

Kandidater og medarbejdere (vikarer, interim medarbejdere og selvstændige) 

Kandidater (hvis du (endnu) ikke har arbejdet for Randstad)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed to år efter din seneste aktivitet (f.eks. opdatering af CV eller ved ansøgning af en stilling).

Hvis du arbejder/har arbejdet for Randstad

Dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Randstad i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Kundeemner, kunder og leverandører

Randstad behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, for at kunne (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Randstad, for at kunne (3) opretholde en forretningsforbindelse og for at kunne (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du ret til at anmode om følgende: 

 • Adgang til de af dine personoplysninger, vi behandler.
 • Ændringer af dine personoplysninger.
 • Sletning af dine personoplysninger, også kaldet "retten til at blive glemt". Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Overførsel af dine personoplysninger. 
 • Indvending mod behandling af dine personoplysninger. Denne ret gælder også for behandlingen af personoplysninger til brug til direct marketing.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Randstad behandler dine personoplysninger på en måde, der er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, herunder profilering. 

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette dog ikke legitimiteten af en behandling af dine personoplysninger, der er sket med udgangspunkt i dit tidligere samtykke, inden du trak dette samtykke tilbage, eller i tilfælde af yderligere behandling af de samme oplysninger på et andet juridisk grundlag, f.eks. en aftale eller en juridisk forpligtelse, som Randstad er underlagt. 

Du kan trække dit samtykke tilbage under følgende omstændigheder:

 • Hvis du har tilmeldt dig til at modtage nyhedsbreve, oplysninger om events, vigtige beskeder eller andre meddelelser, kan du afmelde dig via knappen Afmeld i den e-mail, du har modtaget.
 • Ved at kontakte din kontaktperson hos Randstad eller sende en e-mail til dpo@randstad.dk. 

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Kandidater, interim medarbejdere og selvstændige med en registreret profil på MitRandstad kan få adgang til en stor del af de registrerede personoplysninger. Du kan til enhver tid ændre en række oplysninger, f.eks. ændringer af dit CV eller dine kontooplysninger.

Hvis du vil have adgang til alle dine behandlede personoplysninger, skal du sende en anmodning via www.randstad.dk/dsr.

Hvis du ønsker at få ændret personoplysninger, som du ikke selv kan ændre, eller at få slettet dine personoplysninger, skal du sende en e-mail til dpo@randstad.dk. 

Sikkerhed

Randstad har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte alle personoplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændringer og ødelæggelse. For at sikre, at personoplysninger behandles på en sikker og fortrolig måde, bruger vi datanetværk, der er beskyttet mod hacking ved hjælp af blandt andet firewalls og adgangskodebeskyttelse i overensstemmelse med branchestandarderne. For at sikre, at vi kan beskytte de personoplysninger, du deler med os via internettet, kan vi bruge krypteringsteknologi, når vi overfører sådanne personoplysninger til vores servere via internettet. Randstads medarbejdere og leverandører er underlagt fortrolighedsaftaler og er forpligtet til at overholde Randstads regler vedrørende informations- og IT-sikkerhed, interne politikker vedrørende behandlingen af personoplysninger og andre interne bestemmelser og retningslinjer, der yderligere regulerer behandlingen af personoplysninger.

Tekniske oplysninger og cookies

Læs vores erklæring om cookies for at få flere oplysninger om, hvordan cookies bruges på Randstads websteder. 

Kontakt: Spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækage

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Randstads behandling af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på dpo@randstad.dk (Eva Heeger).

Hvis du har oplysninger om en (mistanke om) datalækage – for eksempel mistanke om tab af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, bedes du underrette os om dette med det samme via e-mail på dpo@randstad.dk. 

Ændringer

Randstad kan til enhver tid med henvisning til forskellige årsager vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne privatlivspolitik. Den nyeste version af Randstads privatlivspolitik kan til enhver tid læses på Randstads websted. Denne version er udarbejdet i oktober 2020.

 

privacy statement

When making use of Randstad’s services, we will process your personal data in accordance with this Privacy Statement.
Randstad is convinced that the privacy of its candidates, staffing employees, employees and its other relations and visitors to the website is of essential importance. Personal data are therefore handled and secured with the greatest possible care, in accordance with the relevant requirements of the General Data Protection Regulation and the Personal Data Act.

Who we are?

Randstad A/S (CVR number 25 05 05 41) having office at Vester Farimagsgade 7, 2, 1606 København V, (hereinafter referred to as: Randstad), is the controller of the personal data it processes (‘controller’ within the meaning of the Personal Data Act). 

When do we collect your personal data?

We collect your data from the moment at which you enter or leave your data on our website, when you register at one of our branches or when you register yourself on our website or when you are registered in other ways to make use of our services. 

We also collect data from you during your time in which you are registered at Randstad to make use of our services, such as information concerning career ambitions, personal or social qualities, industries you wish to work in, desired work hours, etc. Moreover, we collect personal data from other sources, such as information from referees you have provided. 

Why do we collect your personal data?

We collect and process your data for the performance of our HR services, including outplacement, temporary staffing, payroll, recruitment & selection, personal development, salary administration and personnel management.

Candidates & employees (staffing employees & self-employed)

We collect and process your personal data: 

 • To provide and manage the services that you requested by registering at Randstad, i.e. to find suitable jobs or assignments. Thereby, we assess your suitability and availability in connection with placement in permanent or fixed-term jobs or an assignment, in which case test results, reference checks etc. may also be used. 
 • To conduct a pre-employment screening where this is necessary for the job or assignment you have applied for.
 • Contract and maintain an employment or personnel/placement relationship with you and perform the relevant administration for this purpose incl. legal advice from employer associations.
 • Promote your personal development and employability, including training, education and tests.
 • For management purposes including management information, organizing internal compliance and control, business security, occupational health & safety, performing audits and data analysis and general auditing. 
 • Quality objectives such as certification. 
 • Apply for subsidies, premium discounts etc.
 • If we have contracted an employee or staffing/placement relationship with you, for compliance with laws and regulations, including but not limited to identification, labor law, fiscal and social insurance law, control of fraud and national and international sanctions legislation.
 • To contact you for newsletters, events, promotions and commercial offers that may be of interest to you, only if you have signed up for it (opt-in).
 • Contact you by phone or mail if you have completed one of our campaign forms.

We process this information:

 • When you have given us your consent. You have the right to withdraw your consent at any time; 
 • For the proper execution of the agreement between you and Randstad;
 • To comply with a legal obligation;
 • On the basis of a legitimate interest after carefully assessing and balancing interests. 

Prospects, clients & suppliers

 • To facilitate and develop a current or future business relationship with our current or potential clients and suppliers. 
 • To administer and manage the contractual relationship between Randstad and the clients and suppliers.
 • To perform market analysis, system tests, business and method development.
 • To provide direct marketing and offers from Randstad, solely if you have registered for this (opt-in).
 • For management purposes, including management information, organizing internal compliance and control, business security, occupational health & safety, performing audits and data analysis and general auditing. 
 • Quality objects, such as certification.
 • Apply for subsidies, premium discounts etc. 

We process this information:

 • When you have given us your consent. You have the right to withdraw your consent at any time; 
 • For the proper execution of the agreement between you and Randstad;
 • To comply with a legal obligation;
 • On the basis of a legitimate interest after carefully assessing and balancing interests.

Which personal data do we collect on you?

Randstad only processes personal data where that is necessary for the purpose for which the data has been collected. 

Randstad records sensitive personal data only if this is necessary in order to comply with its legal obligations, in as far as consent has been granted or if this is otherwise permitted by or pursuant to the law. ‘Sensitive personal data’ refers to details about a person's race, religion, convictions, political opinions, health, sexual life, trade union membership and/or personal data regarding unlawful behavior or harassment. 

Candidates & employees (staffing employees & self-employed) 

Some of the data we collect is mandatory in order for you to be able to use our services. Additional data may be desirable in order to be able to match the services more closely to your requirements and qualities or to meet more specific client requests or obligations. You are responsible for the accuracy and relevance of the data that you provide and we register the data provided by you in your CV and application. More specifically, this concerns (documents with) personal data including the following:

 • Name and address details, e-mail address and other contact information
 • Curriculum vitae (CV), information on education, training placements, work experience and language skills
 • Information on training and education courses and/or tests that you have followed or taken, on your own initiative or via us
 • Data on availability, membership of A-kasse and leave
 • Contact details on next of kin
 • Other data that are or could be important in relation to the assessment of the candidate’s suitability, such as references, notes and certificates
 • Passport photograph and video (introduction) - on a voluntary basis
  CPR number, proof of identity, work permit
 • Other data relating to the personnel, salary and absence registration
 • We sometimes also process data as part of pre-employment screening where this is necessary for the job or assignment you have applied for for our clients.

Prospects, clients & suppliers

Randstad may collect the following personal data of individuals working for prospects, clients and suppliers: 

 • Name and address details, e-mail address and other contact information 
 • Job title / role
 • Organisation number
 • Other relevant information about the relationship

With whom may we share your personal data?

Candidates & employees (staffing employees & self-employed) 

Randstad may pass on your personal data to other Randstad entities, its clients, sub-contractors (e.g. data processors) who perform services or execute assignments on its behalf, suppliers, government agencies, pension providers, employer associations and other business relations and in all other cases in which we may be obliged to do so, for example by a court order or court decision.

Personal data are provided on the basis of a legitimate interest, legal obligation and/or to execute the contract in compliance with the objectives listed in “Why do we collect your personal data?”.

Prospects, clients & suppliers

Randstad may pass on personal data obtained from its business relations if this is necessary in order to realize the objectives of the business relation or for the purpose of placement/assignment. These data may be transferred to other Randstad entities, to applicants or candidates, business partners and subcontractors (e.g. data processors) who provide services on Randstad’s behalf, and in all other cases in which Randstad may be required to do so, for example by a court order or court decision. Personal data may be transferred to other countries. Randstad has taken the necessary measures to ensure that all personal data transferred are adequately protected against loss or unlawful processing.

Your personal data may be processed within or outside the European Union (EU) / European Economic Area (EEA). We will only transfer your personal data to countries outside the EU or EEA if suitable protective measures are in place. Such suitable measures may include European Commission’s model clauses for data transfers, where the European Commission has decided that the country provides an adequate level of protection.. 

For how long do we retain your personal data?

Randstad keeps your data as long as this is necessary for the goal for which we collected your data. As a result, different data will be saved for different periods of time.

Candidates & employees (staffing employees & self-employed)

Candidates (if you have not (yet) worked for Randstad)

Your placement data (CV, work experience, education, test results etc.) are available for two years after your latest activity (eg. update of your CV or applying for a job).

If you work/have worked for Randstad

Your personal data is available for five years after the termination of the employment contract.

Certain personal data are available to Randstad for a longer term, for the purpose of e.g. claims and fiscal obligations.

Prospects, clients & suppliers

Randstad processes the personal data of relevant persons working for companies with which we do business in order to (1) make offers for and/or provide information on our services and other activities, and (2) to request and review offers and information for services and products to Randstad  and (3) maintain a business relationship and (4) contract and maintain an order agreement.

Your rights

Under GDPR, you have the right to request: 

 • Access to personal data we process about you.
 • Rectification of your personal data.
 • Erasure of your personal data, commonly known as "the right to be forgotten". This right is conditioned and a request may be left without action.
 • Restriction of processing of your personal data. This right is conditioned and a request may be left without action.
 • Portability of your personal data. 
 • Object to the processing of your personal data. This right also applies to the processing of personal data for direct marketing purposes.

You have the right to lodge a complaint to the Data Protection Authority at any time if you believe that Randstad processes your personal data in conflict with applicable data protection legislation.

We do not make use of automated decision-making which is solely based on automated processing, including profiling. 

Where we process your personal data based on your consent, you have the right to withdraw this consent at any time. However, when you withdraw your consent, this does not affect the legitimacy of any processing based on your prior consent, before we have received your withdrawal or in the case of further processing of the same data on a different legal basis, such as an agreement or legal obligation of Randstad. 

You can withdraw your consent:

 • If you have opted in to receive newsletters, information for events, alerts or other messages you can unsubscribe via the unsubscribe option in the email you received.
 • By contacting your contact person at Randstad or by sending an email to dpo@randstad.dk.

Making use of your rights

For candidates, staffing employees and self-employed persons who have a profile registered at MitRandstad you can get access to a large part of the personal data recorded about you. You can change a number of data yourself at any time, for example by making changes to your CV or your account details.

If you wish to access all your processed personal information, then please send a request via www.randstad.dk/dsr.

If you wish to rectify personal data, which you can not change by yourself, or delete your personal data please write an email to dpo@randstad.dk. 

Security

Randstad has adopted the appropriate technical and organisational measures to protect personal data from loss, misuse, unauthorised access, disclosure, alteration and destruction. To ensure that personal data is processed in a secure and confidential manner, we use data networks that are protected against hacking by such means as firewalls and password protection according to industry standards. To ensure that we can safeguard the personal data that you provide to us via the Internet, we may use encryption technology when we transfer such personal data to our servers over the Internet. Randstad employees and suppliers are bound by confidentiality agreements and are obliged to comply with Randstad's rules for information and IT security, internal policies concerning the processing of personal data and other internal regulations and guidelines that further regulate the processing of personal data.

Technical information and cookies

To learn more on how cookies are used on the Randstad websites, please visit our Cookie Policy.

Contact: Questions, comments, complaints or (suspected) data breach

If you have any questions, comments or complaints about Randstad’s processing of your personal data, please contact us in writing or by e-mail at dpo@randstadk.dk (Eva Heeger).

If you have information on a (suspected) data breach, for example if you suspect loss of or unauthorized access to personal data, please notify us immediately thereof by email at dpo@randstad.dk.

Changes

For various reasons, Randstad may make changes, additions or alterations to its Privacy Statement at any time. The latest Privacy Statement can be viewed at any time on the Randstad website. This version was drawn up in October 2020.