randstads privatlivspolitik.

See English version here

privatlivspolitik

Hvis du frivilligt vælger at dele dine personoplysninger med os, vil vi bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Randstad er af den overbevisning, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af vores kandidater, vikarer, interim medarbejdere, øvrige medarbejdere, forretningsforbindelser og besøgende, er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med allerstørste omhu i henhold til de relevante bestemmelser i persondataloven. 

Hvem er vi?

Randstad A/S (CVR-nummer 25 05 05 41) med adresse på Vester Farimagsgade 7 2., 1606 København V (i det følgende kaldet Randstad) er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (’dataansvarlig’ inden for rammerne af persondataloven). I overensstemmelse med persondataloven har Randstad anmeldt sin behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Anmeldelserne er offentlige og kan læses online her

Tekniske oplysninger og cookies

Generelt kan vores websted besøges, uden at dine personlige oplysninger gives videre til os. Ligesom mange andre websteder indsamler dette websted automatisk visse ikke-identificerbare data om brugeren af webstedet, som f.eks. IP-adressen (Internet Protocol) for din computer, IP-adressen for din internetudbyder, dato og tidspunkt for brugen af webstedet, internetadressen hvorfra du fik direkte adgang til vores websted, det styresystem du bruger, de dele af webstedet du besøger, de sider på webstedet du har besøgt, og de oplysninger du har set, oplysninger om de typer apparater du har brugt til at besøge webstedet, din geografiske placering samt det materiale du sender til eller henter fra webstedet. Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet og brugen af det. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.
 

Randstad benytter cookies og webstatistikker. Vi gør dette for at se, hvordan de besøgende benytter vores websted. Disse oplysninger kan hjælpe os med at forbedre webstedet. En cookie er en fil, som gemmes på din computer. Ved dit næste besøg på vores websted kan disse cookies blive genkendt. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om cookies.

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger eller registrerer dig eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre vores vikar- og rekrutteringsydelser og andre HR ydelser, herunder outplacement, vikarløsninger, payroll, rekruttering og udvælgelse, personlig udvikling, lønadministration og personaleledelse.

Derudover indsamler vi materiale på potentielle kunder, som bruges i forbindelse med målretning af annoncer og e-mails.

Mere specifikt behandles dine personoplysninger for at kunne

1. Sende dig jobtilbud og/eller oplysninger om vores ydelser og andre aktiviteter pr. SMS, email eller telefon, samt i højere grad at kunne koordinere disse med dine krav og kvalifikationer. Disse opgaver udføres af vores medarbejdere og er delvist automatiserede (f.eks. i tilfælde af en besked om et ledigt job via vores jobalarm.)

2. Kontakte dig angående events, nyhedsbreve og kampagner, som du kunne være interesseret i, men kun hvis du har tilmeldt dig dette (tilvalg)

3. Vurdere din egnethed eller tilgængelighed i forbindelse med vikariater, faste stillinger, outplacement forløb eller payrolling, og opgaver hvor testresultater, indhentning af referencer m.m. evt. også benyttes

4. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisationer

5. Registrere og servicere vores kunder og dermed administrere og overholde kontrakten med vores kunder

6. Behandle data i forhold til screening inden ansættelsen.

7. Fremme din personlige udvikling, herunder træning, uddannelse og tests

8. Foretage ledelsesmæssige opgaver og ansvarsområder, herunder behandling af personaleadministration, organisering af intern compliance og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed, revision og dataanalyse samt generel revision

9. Oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer

10. Ansøge om tilskud, præmiefradrag m.m.

11. Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelsesaftale el. lign. med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdsmarkedslove og bestemmelser, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.

12.Ringe eller skrive mails til dig, hvis du har udfyldt en af vores kampagneformularer

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne levere vores tjenester. Nogle af disse oplysninger er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester.  Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante, og vi registrerer de oplysninger, du selv har angivet i dit CV og din ansøgning.  

Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 Ved registrering:
 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • curriculum vitae (CV), oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring,  praktik og sprogkundskaber
 • oplysninger om kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via os
 • data om ledighed, A-kasse og orlov
 • oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktdata
 • andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, som f.eks. referencer, noter og certifikater
 • pasbillede og video (introduktion) - frivilligt
 I det øjeblik, hvor du begynder at arbejde for/arbejder for/har arbejdet for Randstad:
 • CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse:
 • andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær
 • vi behandler også data som en del af screeningsprocessen inden ansættelse for vores kunder.

Randstad registrerer kun følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.  

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Randstad kan videregive dine personoplysninger til andre Randstad-enheder, samt til kunder og underleverandører (f.eks. databehandlere), som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, som er angivet under afsnittet “Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?”.

Dine personoplysninger må videregives uden for Danmarks grænser. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Tidsrummet for opbevaring afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring af data. 

Kandidater (hvis du endnu ikke har arbejdet for Randstad)

Dine joboplysninger (CV, arbejdserfaring, uddannelse, testresultater m.m.) er til rådighed to år efter din sidste aktiviet (f.eks. opdatering af CV eller ved ansøgning af en stilling). 

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret hos os, kan du afmelde dig ved at sende en e-mail til dpo@randstad.dk og eventuelle jobalarmer afmeldes direkte i e-mailen med dine jobtilbud. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra Randstad. 

Hvis du arbejder/har arbejdet for Randstad

Dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af ansættelseskontrakten.

Visse personoplysninger er til rådighed for Randstad i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser.

Hvis du ikke længere ønsker at være registreret kan du give besked om dette til dpo@randstad.dk og eventuelle jobalarmer kan afmeldes direkte i e-mailen med dine jobtilbud. Du vil derefter ikke længere blive kontaktet eller modtage jobtilbud fra Randstad.

Personoplysninger vedrørende forretningsforbindelser

Randstad behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, og (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Randstad og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Vi behandler personoplysninger for forretningsforbindelser, herunder:

navne, kontaktoplysninger og kontaktpersonernes stillinger.

Randstad kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med jobplaceringen/opgaven. Disse oplysninger kan videregives til andre Randstad-enheder, til ansøgere eller kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (f.eks. databehandlere), som leverer tjenester på vegne af Randstad, samt i alle andre tilfælde, hvor Randstad måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse. Personoplysningerne kan videregives til andre lande. Randstad har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til og/eller rette dine personoplysninger.

For kandidater, vikarer, interim medarbejdere, selvstændige og forretningsforbindelser:

Når du registrerer dig i vores database, vil du automatisk få tildelt en profil på MitRandstad, hvorfra du kan få adgang til en stor del af de personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan til enhver tid selv ændre en række oplysninger, f.eks. ved at ændre i dit CV eller dine kontooplysninger.

Hvis du ønsker at få adgang til alle dine behandlede personoplysninger, bedes du sende en forespørgel via www.randstad.dk/dsr.

Såfremt du ønsker at ændre eller slette oplysninger, som du ikke selv kan ændre, skal du henvende dig til dpo@randstad.dk

For øvrige forbindelser:

Du har ret til at få vist og/eller ændre dine personoplysninger. Du kan henvende dig til din kontaktperson hos Randstad med dette formål.

Sikkerhed

Randstad vil sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Vi gør dette på baggrund af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

For eksempel: kun autoriseret adgang til oplysningerne. Hvis og i det omfang der leveres data til databehandlerne, som leverer tjenester eller udfører opgaver på dennes vegne, har Randstad også indgået databehandleraftaler med dem om, at de vil sikre personoplysningerne så effektivt og omhyggeligt som muligt.

Kontakt: Spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækager

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til Randstads beskyttelse af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på dpo@randstad.dk (Eva Heeger)

Ændringer

Denne version er udarbejdet i maj 2018.

Af forskellige årsager kan Randstad til enhver tid vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne erklæring om personoplysninger.  Den nyeste erklæring om personlige oplysninger kan til enhver tid læses på Randstads websted. Denne version er udarbejdet i maj 2018.

 

privacy statement

If you opt to provide us with personal data voluntarily, we will use this information in accordance with our Privacy Policy.

Randstad is convinced that the privacy of its candidates, staffing employees, employees and its other relations and visitors to the website is of essential importance. Personal details are therefore handled and secured with the greatest possible care, in accordance with the relevant requirements of the Personal Data Act. 

Who we are?

Randstad A/S (CVR number 25 05 05 41) having office at Vester Farimagsgade 7, 2, 1606 København V, (hereinafter referred to as: Randstad), is the controller of the personal data it processes (‘controller’ within the meaning of the Personal Data Act). In compliance with the Personal Data Acts, Randstad has reported its processing of personal data to the Datatilsynet. The reports are public and can be viewed online here.

Technical information and cookies

In general, our website can be visited without your personal data being passed on to us. Like many other websites, this website automatically collects certain non-identifiable data on the users of the website, such as the Internet Protocol (IP) address of your computer, the IP address of your Internet Service Provider, the date and time of access to the website, the internet address from which you were directly linked through to our website, the control system that you use, the parts of the website that you visit, the pages of the website that you have visited and the information that you viewed, information on the types of appliance that you used for your visit to the site, your geographical location and the material that you send to or download from the website. This technical information is used for the management of the website and the system controller, and to improve the website and its use. These technical data may be passed on to third parties and may be stored for future use.

Randstad makes use of cookies and web statistics. We do this in order to see how visitors use our website. This information helps us to improve the site. A cookie is a file that is saved on your computer. On your next visit to our website, these cookies can be recognized. You can read more about this in our Cookie Statement.

When do we collect your personal data?

We collect your data from the moment at which you enter or leave your data on our website, register at one of our branches or register yourself or are registered in other ways to make use of our services.

Why do we collect your personal data?

We collect and process your data for the performance of our HR services, including outplacement, temporary staffing, payroll, recruitment & selection, personal development, salary administration and personnel management.

Furthermore, we collect data on potential customers, which we will use in connection with targeting of ads and mails.

More specifically, your personal data are processed in order to be able to

1. Make offers to you by SMS, email or telephone and/or to provide you with information on the services and other activities and in order to be able to coordinate these more closely with your requirements and qualities. This is done by our employees and is partially automated (e.g. in the case of a vacancy alert)

2. Contact you for commercial offers, newsletters and promotional campaigns that could be of interest to you, solely if you have registered for this (opt-in)

3. Assess your suitability and availability in connection with placement in permanent or fixed-term jobs or an assignment, in which case test results, reference checks etc. may also be used

4. Contract and maintain an employment or personnel/placement relationship with you and perform the relevant administration for this purpose incl. legal advice from employer associations.

5. Record an assignment in a contract with the client and to manage and comply the contract with the client

6. Process data for our clients in relation to pre-employment screening.

7. Promote your personal development and employability, including training, education and tests

8. For management purposes including management information, organizing internal compliance and control, business security, occupational health & safety, performing audits and data analysis and general auditing

9. Quality objectives such as certification

10. Apply for subsidies, premium discounts etc.

11. If we have contracted an employee or staffing/placement relationship with you, for compliance with laws and regulations, including but not limited to identification, labor law, fiscal and social insurance law, control of fraud and national and international sanctions legislation.

12. Contact you by phone or mail if you have completed one of our campaign forms.

Which personal data do we collect on you?

We process the personal data necessary for our service provision; some of these data are mandatory in order for you to be able to use our services. Additional data may be desirable in order to be able to match the services more closely to your requirements and qualities or to meet more specific client requests or obligations. You are responsible for the accuracy and relevance of the data that you provide and we register the data provided by you in your CV and application.

More specifically, this concerns (documents with) personal data including the following:

On registration:
 • Name and address details, e-mail address and other contact information
 • Curriculum vitae (CV), information on education, training placements, work experience and language skills
 • Information on training and education courses and/or tests that you have followed or taken, on your own initiative or via us
 • Data on availability, membership of A-kasse and leave
 • Contact details on next of kin
 • Other data that are or could be important in relation to the assessment of the candidate’s suitability, such as references, notes and certificates
 • Passport photograph and video (introduction) - on a voluntary basis

At the moment when you may start to work for/are working for/have worked for Randstad:
 • CPR number, proof of identity, work permit:
 • Other data relating to the personnel, salary and absence registration
 • We sometimes also process data as part of pre-employment screening for our clients.

Randstad records sensitive personal data only if this is necessary in order to comply with its legal obligations, in as far as consent has been granted or if this is otherwise permitted by or pursuant to the law. ‘Sensitive personal data’ refers to details about a person's race, religion, convictions, political opinions, health, sexual life, trade union membership and/or personal data regarding unlawful behavior or harassment.  

With whom may we share your personal data (candidates, staffing employees, self-employed)?

Randstad may pass on your personal data to other Randstad entities, its clients, sub-contractors (e.g. data processors) who perform services or execute assignments on its behalf, suppliers, government agencies, pension providers, employer associations and other business relations and in all other cases in which we may be obliged to do so, for example by a court order or court decision.

Personal data are provided on the basis of a legitimate interest, legal obligation and/or to execute the contract in compliance with the objectives listed in “Why do we collect your personal data?”.

Your personal data may be transferred outside Denmark. Randstad has taken the necessary measures to ensure that the personal data transferred are adequately protected against loss or unlawful processing. 

For how long do we retain your personal data?

The retention periods that we apply depend on the applicable statutory terms for retaining data.

Candidates (if you have not (yet) worked for Randstad)

Your placement data (CV, work experience, education, test results etc.) are available for two years after your latest activity (eg. update of your CV or applying for a job).

If you no longer wish to be placed by us, you can contact us by sending an email to dpo@randstad.dk and any job alerts can be deactivated directly in the email with your last job offer from Randstad. You will no longer be contacted, placed by Randstad or receive any job alerts.

If you work/have worked for Randstad

Your personal data are available for five years after the termination of the employment contract.

Certain personal data are available to Randstad for a longer term, for the purpose of e.g. claims and fiscal obligations.

Personal data of business relations

Randstad processes the personal data of relevant persons working for companies with which we do business in order to (1) make offers for and/or provide information on our services and other activities, and (2) to request and review offers and information for services and products to Randstad  and (3) maintain a business relationship and (4) contract and maintain an order agreement.

We process personal data of business relations, including:

 • names, contact details and positions of contact persons.

Randstad may pass on personal data obtained from its business relations if this is necessary in order to realize the objectives of the business relation or for the purpose of placement/assignment. These data may be transferred to other Randstad entities, to applicants or candidates, business partners and subcontractors (e.g. data processors) who provide services on Randstad’s behalf, and in all other cases in which Randstad may be required to do so, for example by a court order or court decision. Personal data may be transferred to other countries. Randstad has taken the necessary measures to ensure that all personal data transferred are adequately protected against loss or unlawful processing.

Your rights

You have the right to access and/or correct your personal data.

For candidates, staffing employees, self-employed persons and business relations:

When you register in Randstads database, a profile at MitRandstad will be created and by this you can get access to a large part of the personal data recorded about you. You can change a number of data yourself at any time, for example by making changes to your CV or your account details.

If you wish to access all your processed personal information, then please send a request via www.randstad.dk/dsr.

If you wish to change or delete informationer, which you can not change by yourself, please write an email to dpo@randstad.dk

For other relations:

You have the right to view and change your personal data records. You can contact your contact person at Randstad for that purpose.

Security

Randstad will secure and protect your personal data against loss or unlawful use. We do this on the basis of physical, administrative, organizational and technical security measures.

For example: authorized access to the data only. If and in as far as data are provided to data processors that provide services or execute assignments on its behalf, Randstad has also entered into data processing agreements with the data processors and we have agreed with them that they will secure personal data as effectively and carefully as possible.

Contact; Questions, comments, complaints or (suspected) data leaks

If you have any questions, comments or complaints about Randstad’s protection of your personal data, please contact us in writing or by e-mail.

If you have any questions, comments or complaints about Randstad’s protection of your personal data, please contact us by e-mail dpo@randstad.dk (Eva Heeger)

Changes

This version was drawn up in May 2018.

For various reasons, Randstad may make changes, additions or alterations to its Privacy Statement at any time. The latest Privacy Statement can be viewed at any time on the Randstad website. This version was drawn up in May 2018.