tre ting der sikrer et godt forløb

1. vær bevidst om dit ansvar som arbejdsgiver

Dine medarbejdere er dit vigtigste aktiv, og selvom alle arbejder hårdt for, at I i fællesskab skal lykkes med jeres mission, kan udefrakommende faktorer gøre, at du må sige farvel til gode og værdsatte medarbejdere. Medarbejdere, som har brugt en del af deres arbejdsliv i din virksomhed, og som på den ene eller anden måde har gjort en forskel. De har alle en betydning, og uanset årsagen til en afskedigelse vil en afskedigelse sætte sin spor – både hos den opsagte og de tilbageværende kolleger.

Ved at tilbyde et outplacement-forløb tager I jeres ansvar som arbejdsgiver seriøst. Et ansvar, som det er vigtigt, at I gør jer bevidst om. CSR handler om at udvise ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund. Det handler om at drive forretning på en måde, der minimerer negative påvirkninger og maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi, og det gælder også i høj grad i forbindelse med en afskedigelse.

Når I som arbejdsgiver tager ansvar for at hjælpe jeres opsagte medarbejdere godt videre, viser I omsorg og respekt for personen. På trods af at I har været nødsaget til at opsige medarbejderen, viser I på denne måde, at I ønsker det bedste for vedkommende. Hjælper du en opsagt medarbejder videre, udviser du og din virksomhed social ansvarlighed med stor omtanke for dine medarbejderes muligheder og trivsel. Det er vigtigt for begge parter, og har betydning langt ud over outplacement-forløbet.

Ligesom en opsigelse er en strategisk og forretningsmæssig nødvendig beslutning, som skal tages, skal I tænke det, at tilbyde et professionelt outplacement-forløb, som et tiltag, der er nødvendigt og til gavn for såvel den opsagte som din virksomhed.

2. kommuniker åbent og ærligt

God, relevant og ærlig kommunikation er altid vigtig. Det gælder også, når I skal afskedige en medarbejder. Det er vigtigt at være åben om situationen og gøre det klart, hvordan I vil hjælpe medarbejderen videre.

Undervurder ikke kommunikationen. Både i forhold til den opsagte men også i forhold til resten af organisationen. En ting er selve udmeldingen om opsigelsen, som naturligvis skal kommunikeres klart til alle, men det er også vigtigt, at I får kommunikeret vigtigheden af at hjælpe den opsagte godt videre i nyt job, og hvordan I vil gøre det.

Opsigelser skaber som oftest utryghed. Ikke kun hos den opsagte men også blandt de tilbageblivende medarbejdere. Derfor er kommunikationen afgørende, så I får skabt tryghed og tillid til jer som arbejdsgiver. Det gavner både den opsagte, de tilbageværende medarbejdere og lederen, men også udadtil vil god kommunikation have stor betydning for dit employer brand. Positive ambassadører er guld værd, og hvis en opsigelse ender på en god og konstruktiv måde, vil måden din virksomhed bliver omtalt fremadrettet afspejle sig i dette.

Og kommunikation skal som bekendt understøttes af handlinger, og derfor er det at tilbyde et outplacement-forløb og kommunikere dette åbent og direkte med til at understøtte, at I tager hånd om de opsagte og dermed udviser etisk og moralsk handlekraft.

Planlæg kommunikationen og sørg for ensartet og ærlig kommunikation.

3. vælg den rigtige samarbejdspartner

Når du som virksomhed vælger at investere i et outplacement-forløb til din opsagte medarbejder, investerer du samtidig i din virksomhed. Afkastet af din investering afhænger, som for alle andre investeringer, af, hvordan og i hvem du investerer.

Vi ved, at jo før en opsagt medarbejder tænker fremad frem for at fokusere på status quo – jo større er sandsynligheden for at komme godt videre. Det er således ikke ligegyldigt, hvilken samarbejdspartner du vælger. Tid er nemlig en afgørende faktor. Den opsagte medarbejder vil gerne hurtigt videre, og du har som virksomhed udover et etisk og moralsk ansvar også en økonomisk interesse i at sikre, at medarbejderen er hurtigt effektiv igen.

Når vi ufrivilligt bliver bedt om at forlade vores arbejdsplads, vil de fleste af os føle os ramt, sat af holdet og uden for fællesskabet. Det påvirker vores motivation. At skulle arbejde i en opsigelsesperiode kan derfor virke uoverskueligt, og som virksomhed kan man risikere en sygemelding.

En medarbejder, som via et professionelt outplacement-forløb føler sig set og hørt, og dermed passet på i en svær tid, har større sandsynlighed for at genfinde motivationen og give en langt bedre overlevering af sine arbejdsgiver end en medarbejder, som selv skal finde tilbage på sporet.

Dertil kommer den økonomiske gevinst, som du kan opnå, hvis din medarbejder via outplacement-forløbet kommer i job i løbet af opsigelsesperioden, hvor du ellers skulle betale løn til vedkommende. Dette forudsætter naturligvis, at det er aftalt, at I kan modregne i lønnen ved nyansættelse.

Når du vælger en udbyder til outplacement er det derfor vigtigt, at du vælger en professionel partner, som har erfaring, kendskab til og indsigt i arbejdsmarkedet, og som ved og forstår, at tiden er afgørende. Både for dig som virksomhed og for din opsagte medarbejder.

skal vi hjælpe dine medarbejdere godt videre i et outplacement-forløb?

kontakt os

din ekspert

Malene Gude, head of outplacement & transition, Randstad Danmark

malene gude

head of outplacement & transition

Du er altid velkommen til at kontakte Malene direkte for nærmere information om, hvordan Randstad kan hjælpe dig og dine opsagte medarbejdere godt videre via et outplacement-forløb