Danmark bedst i verden, når det gælder om at matche udbud og efterspørgsel på arbejdskraft

Randstads Workmonitor har spurgt ind til hvor gode de respektive lande er til at matche udbuddet af arbejdskraft med de kompetencer som virksomhederne efterspørger. Og der kommer Danmark faktisk ind på en flot første plads. 41 procent af danskerne mener, at der er et mismatch mellem det, virksomhederne efterspørger, og de kompetencer, som findes blandt kandidaterne i markedet. Men selv om tallet virker højt, er det intet til sammenligning med, hvad man oplever i udlandet. I gennemsnit mener 60 procent af lønmodtagerne i de 34 lande, at der findes en såkaldt ’kvalifikationskløft’.

»Det er et kæmpe problem, at virksomheder inden for nogle brancher skriger efter arbejdskraft, mens der inden for mange andre områder er et overudbud af kandidater. Eksempelvis er det ikke et ukendt fænomen, at en branche som ingeniørbranchen gennem flere år har haft hårde tider, når det gælder tiltrækning af medarbejdere. Når danske lønmodtagere ikke ser det som et så stort problem, som man gør i andre lande, skyldes det formentlig, at vi har et forholdsvis højt niveau, når det gælder uddannelse. Rigtig mange kommer aldrig til at arbejde med det, som de er uddannet inden for, men har du en uddannelse, som du kan vise frem, indikerer det alt andet lige, at du kan gå metodisk til værks på en opgave, hvilket er et stort aktiv i sig selv,« siger Tine Cebrian, HR Director hos Randstad Danmark.

Vælg den uddannelse, som du brænder for

Og netop valg af uddannelse er vigtigt i denne sammenhæng mener HR-direktøren.

»Mange står i disse tider over for at skulle vælge uddannelsesretning, og nogen er måske netop statet op. Det er vigtigt, at man vælger noget, som man brænder for og ikke nødvendigvis efter, hvor de bedste beskæftigelsesmuligheder findes. Meget kan ændre sig i løbet af de tre til fem år uddannelsen varer, og man vil alt andet lige nå længst med at vælge noget, man er passioneret i og interesserer sig for,« siger Tine Ryg Cebrian.

Udsagn: Kvalifikationskløften er et stort problem for min arbejdsgiver, når det gælder efterspørgsel efter arbejdskraft sammenholdt med udbuddet

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 22. april - 9. maj 2016, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

< gå tilbage forrige side