danske lønmodtagere: Vi skal have mere træning, hvis vi skal følge med teknologien på arbejdspladser

Ny stor undersøgelse blandt lønmodtagere i 34 lande viser, at næsten to tredjedele (60%) af danskerne skriger efter mere træning, hvis de skal følge med den teknologiske udvikling på deres arbejdsplads. Og selv om tallet er højt, er det under gennemsnittet af, hvor stor efterspørgslen er i andre lande (69%).

»Den teknologiske udvikling er gået rigtig stærkt i de senere år. Det betyder, at nogle medarbejdere bliver tabt i udviklingen. Jeg er sikker på, at hvis virksomheder løbende træner medarbejdere på de forskellige teknologiske platforme, ville man kunne nå langt bedre resultater,« siger Nima Astanehdost, direktør i Randstad. Og han tilføjer: »De sociale medier er et godt eksempel herpå. Virksomhederne kan i dag nå langt bredere ud til forskellige målgrupper ved at gøre brug af de muligheder, som de sociale medier giver – det gælder eksempelvis LinkedIn, Twitter og Facebook.«

Spring ud i det

For mange medarbejdere kan teknologien være en barriere, som man skal overvinde, men ligger det i ens virksomhedskultur, bliver det lige så naturligt at like et positivt opslag om virksomheden, som det vil være at hente en kop kaffe i kantinen, mener Nima Astanehdost »Det er lidt ligesom ens smartphone: Man bruger aldrig alle de muligheder, der ligger heri. Jeg tror, at det i høj grad handler om vaner og om at turde springe ud i det,« siger Nima Astanehdost.

Udsagn: Jeg behøver mere træning for at følge med den teknologiske udvikling

BAGGRUND:

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 13.-29. januar 2016, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

< gå tilbage forrige side