danskerne ønsker ikke at tage drømmejobbet, hvis det findes i udlandet

Danskerne er meget tilbageholdne, hvis drømmejobbet skulle dukke op uden for Danmarks grænser. Kun cirka en tredjedel (33%) er interesseret heri, og det er lavt – særligt, hvis vi sammenligner os med vores nordiske naboer Sverige (47%) og Norge (59%), hvor interessen for et job i udlandet er væsentligt højere.

»Jeg er overrasket over, at danskerne ikke har større interesse i at arbejde i udlandet, for et cv med relevant udenlandserfaring vil alt andet lige have en højere markedsværdi end et cv, der er foruden. Hvis vi går 10-15 år tilbage i tiden, havde vi ikke den samme teknologi, som vi har i dag. En teknologi, der gør, at selvom vi opholder os i udlandet, er vi i mange henseender mere nærværende end tidligere – og med det in mente, tror jeg, at vi i løbet af de næste par år vil være mere open minded for et udenlandsk eventyr« siger Nima Astanehdost, direktør hos Randstad Danmark.

Han påpeger samtidig, at udviklingen peger i retning af, at flere får tilbudt muligheden for et job i udlandet samt, at man bør springe til, hvis muligheden opstår, og det kan passe ind.

»Verden bliver mere og mere globaliseret, og det betyder, at arbejdskraften i stigende grad vil bevæge sig over landegrænserne, og det vil jobtilbuddene således også. Jeg tror, at danskerne med tiden vil blive mere og mere attraktive på det globale marked. Vi har ikke den samme sprogbarriere som mange andre lande, og så har vi en arbejdsmarkedskultur, hvor vi er vant til at prioritere den enkelte medarbejder højt. Og netop sidstnævnte, tror jeg, bliver en efterspurgt vare i takt med, at vi vil opleve en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft på de forskellige markeder.« siger han

Udsagn: Jeg er interesseret i et job i udlandet, hvis det rigtige job skulle dukke op

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 13.-29. januar 2016, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

< gå tilbage forrige side