eksperterne: 2016 ser lovende ud

Det er naturligvis altid vanskeligt at spå om fremtiden, alligevel vil vi her komme med en prognose for, hvad vi kan forvente os i 2016, når det gælder arbejdsmarkedet.

Det ser lovende ud for 2016, hvis man skal tro eksperterne. Peter De Keyzer, Chief Economist i BNP Paribas og en af Europas førende økonomer, som ofte bliver spurgt, når det gælder om at tage den økonomiske temperatur. Han er ikke i tvivl om, at det ser lyst ud for europæisk økonomi i 2016.

»Jeg synes, at det ser meget positivt ud for økonomien og dermed også arbejdsmarkedet i 2016. Renten er lav, og det har den nu været i en årrække, og intet tyder på, at den stiger. Det gør, at virksomhederne bliver mere investeringslystne. Den europæiske økonomi er haltet nogle år efter den amerikanske, som i de seneste par år har været gennem et økonomisk opsving. Og det opsving står nu for alvor over for at ramme Europa. Naturligvis er der nogle lande, der vil stå bedre end andre: Tyskland vil stå stærkt, og givetvis også de nordiske lande, når det gælder eksempelvis arbejdsmarkedet, hvor ledigheden vil være faldende. Andre lande som Italien, Spanien og Frankrig vil halte lidt efter i den henseende,« siger Peter De Keyzer.

Han tilføjer, at det økonomiske opsving naturligvis også kan give nogle udfordringer, hvis ikke de respektive lande bliver dygtige til at tiltrække specialister.

»Vi vil nok se en række brancher, hvor det bliver mere og mere vanskeligt at tiltrække arbejdskraft, og derfor bør man også kigge ud over eget lands grænser. Vi oplever det allerede blandt ingeniører, og det vil sprede sig yderligere til andre specialistområder,« siger Peter De Keyzer.

Cheføkonomen ser dog trods det økonomiske opsving andre udfordringer og trusler, der kan komme til at få indflydelse på, hvordan det europæiske arbejdsmarked udvikler sig.

»Jeg tror, at vi i 2016 også vil se konsekvenserne af de mange immigranter og flygtninge, der har søgt mod Europa i det seneste år, og de respektive lande er nødt til at forholde sig hertil. Også i forhold til arbejdsmarkedet – hvordan kan man eksempelvis få dem hurtigere integreret, så de ikke lever på offentlig forsørgelse? En af de bedste måder kunne være at sætte nogle motivationsfaktorer op, så det skulle kunne betale sig at gå på arbejde. Man skal føle, at man får noget ud af at gå på arbejde frem for at lave ingenting. Og netop den udfordring, tror jeg, vil fylde rigtig meget i 2016,« siger Peter De Keyzer.

Danmark hænger lidt i bremsen

Når det gælder Danmark isoleret set, så er det interessant at se, at opsvinget i Danmark stadig er lidt forkølet, men måske står det over for sit gennembrud i 2016. Martin Ågerup, direktør i tænketanken CEPOS, er dog forsigtig optimist, når det gælder det helt store opsving i Danmark for 2016.

»Jeg synes, at det er lidt tankevækkende, at vi hvert år siden 2013 har sagt, at til næste år kommer det helt store opsving. Luften er så hvert år gået af ballonen, og opsvinget har ventet på sig. Og det samme kan ske i 2016. Men kommer opsvinget, og vi oplever en vækstrate på eksempelvis mere end to procent, så står vi over for nogle store udfordringer i forhold til arbejdsmarkedet, hvor vi i forvejen har en forholdsvis lav ledighed. Og så er det, at man politisk må sikre at den fornødne mængde arbejdskraft er tilstede, for eksempel ved at vi hurtigere får de nydimitterede ud på arbejdsmarkedet samt holder endnu mere på seniorerne,« siger Martin Ågerup.

Øg de private investeringer

Men skal der ifølge CEPOS’ direktør mere gang i opsvinget, så kræver det, at der kommer en øget investeringslyst blandt private investorer, som også bør være en målsætning for 2016.

»Vi skal sikre os, at det bliver mere interessant for virksomheder at investere i Danmark. Det har det ikke været igennem en årrække, selv om vi har haft en historisk lav rente. Der findes naturligvis ingen endegyldig facitliste for, hvordan vi skal få virksomhederne til at blive mere investeringsmodne, når det gælder om at investere i Danmark,« siger Martin Ågerup. CEPOS-direktøren er dog klar til at give tre bud på, hvordan man kan gøre det mere attraktivt at investere i Danmark.

3 bud på hvordan man kan gøre Danmark mere attraktiv at investere i

  1. Vi bør for det første sænke beskatningen af kapitalafkast, som er forholdsvis høj sammenlignet med andre lande.
  2. Vi skal for det andet udvide mulighederne for at investere i nye markeder, så vi eksempelvis giver udenlandske selskaber/kæder mulighed for at etablere sig i Danmark. Det kunne være, at man eksempelvis tog planlovgivningen op til revision.
  3. Vi skal for det tredje fjerne noget af det bureaukrati, der er forbundet med at etablere sig på det danske marked. Fordyrende særregler virker mere afskrækkende på udenlandske investorer på et lille marked som det danske. Det kunne gøres lettere ved, at man eksempelvis åbnede mulighed for, at man etablerede sig i Danmark efter samme regler som i Tyskland. De fleste virksomheder er allerede i dag etableret i Tyskland, og ved at følge tysk lovgivning for etablering af virksomhed i Danmark vil man for den udenlandske investor i den grad nedbryde nogle barrierer.«
< gå tilbage forrige side