employer branding anno 2016

Når økonomerne siger opsving, er det mange virksomheder, der siger 'employer branding'. For konsekvensen af et opsving er, at efterspørgslen efter arbejdskraft stiger. Få her de nye employer branding-trends for 2016 samt tre gode råd fra eksperten til, hvordan du kan styrke virksomhedens employer brand.

Vi oplever allerede mangel på arbejdskraft på en række områder, og det breder sig som en steppebrand til flere brancher. Når efterspørgslen efter arbejdskraft er stor, resulterer det i, at virksomhederne begynder at arbejde strategisk i et employer branding-perspektiv. Det handler om, hvordan man bliver i stand til at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere. I 2016 vil vi ifølge Jesper Dansholm, som er Managing Director i Universum, der har specialiseret sig inden for employer branding, opleve at virksomhederne intensiverer indsatsen på dette felt.

»Det er en helt tydelig tendens, at vi er gået fra arbejdsgivers marked til arbejdstagers marked. Det er arbejdstager, der bestemmer, og den tendens vil fortsætte ind i 2016, hvilket vil lægge endnu mere tryk på employer branding. Virksomhederne bliver nødt til at arbejde endnu mere strategisk på det område for at sikre, at de er i stand til at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere,« fastslår Jesper Dansholm.

 

Employer branding er et begreb som fandt ind på alle direktionsgangene særligt i forbindelse med den sidste optur, der sluttede tilbage i 2008. Begrebet har siden ligget på vågeblus i mange virksomheder, men det får nu - som følge af det nye økonomiske opsving - en renæssance – dog i en lidt anden form.

"Den primære kanal for employer branding er i dag og vil også være det for 2016 - de sociale medier.  Der vil være nogle få arbejdsgivere i Danmark, der vil være i stand til ’gratis’ at skubbe employer branding-budskaber ud på Facebook, Instagram og den slags netværk, men det er langt fra hovedparten. Jeg tror, at virksomheder i stigende omfang vil gøre brug af de annoncemuligheder, som findes på de sociale medier, for derved at få virksomhedernes employer branding-redskaber i spil", siger Jesper Dansholm og supplerer:

"Jeg tror også, at intern employer branding vil fylde meget i 2016. For det første fordi det er centralt at fastholde og motivere eksisterende medarbejdere, og for det andet fordi disse skal fungere som ambassadører i forhold til at tiltrække nye medarbejdere gennem autentisk kommunikation – hvor de sociale medier igen spiller en afgørende rolle".

3 gode råd

  1. Udarbejd en strategi der går fra business-plan -> work force-plan -> employer branding-plan.
  2. Husk at måle på virksomhedens employer brand. Hvis ”medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv,” som mange ledere hævder, hvordan kan det så være, at man arbejder målrettet og struktureret mod potentielle kunder men ikke mod potentielle medarbejdere?
  3. Vær opmærksom på, hvordan virksomhedens employer brand foldes ud på de sociale medier. Understøt det gerne med annoncer. 
< gå tilbage forrige side