gode råd til hvordan du undgår stress på arbejdspladsen

Det danske arbejdsmarked udfordres i disse år på ledige hænder - det spidser til, og der vil ikke være nok medarbejdere til at varetage udbuddet af arbejde i fremtiden. Derfor vil tiltrækning af medarbejdere for mange virksomheder stå øverst på dagsordenen i fremtiden. Men for at man overhovedet kan være i stand til at tiltrække dygtige folk, er det væsentligt, at et fundament med et godt arbejdsmiljø er på plads.

Når det gælder arbejdsmiljø, kan det opdeles i to hovedgrupper, nemlig det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Med denne artikel tager vi hul på en række artikler om arbejdsmiljø - artikler der vil blive publiceret på arbejdsmarked360 i løbet af den kommende tid. I den første artikel behandler vi stress på arbejdspladsen, herunder hvad vi kan gøre for at undgå denne folkesygdom både i forhold til os selv, men også i forhold til vores medarbejdere.

Stress er i dag et stort problem

Ifølge Stressforeningens hjemmeside er 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress, 430.000 danskere har symptomer på alvorlig stress og 1.400 danskere dør hvert år af stress. Tallene taler for sig selv – vi har at gøre med en sygdom, som i den grad er blevet en ’folkesygdom’. En sygdom, som kan ramme alle og som rammer når man allermindst forventer det. Men hvordan kan man gå under radaren og sikre, at man ikke rammes. Vi har spurgt stressekspert Malene Friis Andersen, autoriseret psykolog og forsker ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, om stresstemperaturen på arbejdsmarkedet netop nu samt om, hvad vi kan gøre for at forbygge stress. Og selv om hun ikke er helt sikker på tallene fra Stressforeningen, fastslår hun, at stress er et stort problem.

»Først og fremmest skal man være opmærksom på, at vi faktisk ikke har nogle reelle tal på dette område, da man ikke har pligt til at rapportere, hvad årsagen er i forbindelse med kortvarige sygdomsforløb. Dog, når det gælder langvarige, så ved vi at cirka halvdelen bliver sygemeldt på baggrund af stress, depression eller angst. Ligeledes har vi hos NFA (Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) lavet en undersøgelse blandt de arbejdende danskere, der viser, at 15 procent af os føler os stressede ofte eller hele tiden. Så det er et stort problem – ingen tvivl om det,« siger Malene Friis Andersen. 

Brug stress rigtigt

Ifølge forskeren er der dog også et grundlæggende problem i den måde, som vi i dag bruger begrebet stress på – begrebet bruges i alle mulige sammenhænge, men konsekvenserne er vidt forskellige.

»Vi bruger ordet stress om rigtig mange ting i dag. Det kan være, når vi kommer hjem fra en travl dag på arbejdet, eller når vi ikke lige kan finde et eller andet, så er det, at man lige indskyder at man "er stresset", men det er jo vidt forskelligt fra, hvis du bliver sygemeldt som følge af stress. Det er vigtigt, at vi i vores daglige virke er klar over ordets betydning, og hvis man bruger begrebet stress, at man så efterfølgende udfolder det – hvad er egentligt for en tilstand, man taler om?,« fastslår Malene Friis Andersen og tilføjer: »Stress skal ikke tales ned, men det skal heller ikke tales op, for så er det at misforståelserne opstår.«

Stress kommer fra ...

Hvis man spørger, hvor stress kommer fra, er svaret meget betinget af, hvem man spørger.

»Vi har i NFA lavet en undersøgelse blandt danskerne, der viser, at 51 procent siger, at arbejdet er kilden til stress, 43 procent siger, at det skyldes arbejde og privat, og kun seks procent siger, at det udelukkende er den private del, der har forårsaget stress. Hvis man spørger lederen, har de givetvis en helt anden opfattelse,« siger Malene Friis Andersen.

Delvist branche- og kønsbestemt

På spørgsmålet om hvorvidt man er særligt udsat for stress i nogle brancher, svarer Malene Friis Andersen bekræftende. Men om det er branchen i sig selv, eller om der er andre der faktorer, der spiller ind, ved vi ikke præcist.

»Vi ved, at der er nogle brancher, som er mere udsatte end andre, og vi ved, at kvinder generelt er mere udsatte end mænd.  Men brancher som sundhedssektoren, undervisning og omsorg er særligt udsatte, om det så skyldes, at der er flere kvinder, der arbejder i disse brancher, og dermed er mere stressramte, ved vi ikke noget om. Det, vi kan sige, er dog, at brancher, hvor der er en risiko for at blive følelsesmæssig belastet, også typisk er de brancher, hvor stress opstår.«

Gode råd til forebyggelse

Ingen kan have interesse i, at der opstår stress i en organisation, og derfor er det nærliggende at spørge Malene Friis Andersen, om hun kan give nogle gode råd til, hvordan man forebygger stress i en organisation:

  1. Sørg for at du har nogle dygtige ledere med opbakning i organisationen. Lederen er agenten i det hele, og den der skal sikre, at stress forebygges og håndteres, hvis det opstår.
  2. Skab psykologisk sikkerhed – hermed menes, at man skal sikre, at der opstår en kultur med tillid og tryghed – også i et læringsperspektiv. Det skal være tilladt at fejle – og vi skal lære af fejlen.
  3. Sørg for at der er mening med arbejdet.
  4. Tilskynd åbenhed og undlad at tabuisere noget – herunder stress.
  5. Undlade som eneste løsning på en stressproblematik at trække ’sundhedsforsikringskortet’ – langt de fleste ledere og HR-afdelinger trækker dette kort og sender den pågældende medarbejder videre i systemet, men husk også altid at træde to skridt tilbage og evaluer på, hvad har forårsaget den pågældende situation.
< gå tilbage forrige side