hvem ejer jeres employer brand?

Evnen til at tiltrække og fastholde de rette kandidater er afgørende for virksomhedens brand, fordi det i sidste ende er medarbejdernes kompetencer, der gør virksomheden i stand til at slå konkurrenterne.

HR-chefer og topchefer kan være i tvivl om, hvem der har ansvaret for at finde de rette kandidater? Universums undersøgelser viser, at to tredjedele af de administrerende direktører ser employer branding som deres eget ansvar, mens en tredjedel mener, at det er HR-afdelingens ansvar. Omvendt mener to tredjedele af HR-cheferne, at employer branding er HR-afdelingens ansvar.

Hvorfor denne uenighed om ansvarsfordelingen? Det handler i høj grad om tillid. Den administrerende direktør føler måske ikke, at HR-afdelingen formår at gøre virksomheden attraktiv over for potentielle kandidater. Godt halvdelen af de administrerende direktører mener ikke, at HR-afdelingen magter opgaven. Omvendt føler mange HR-konsulenter, at de mangler de fornødne kompetencer og uddannelsesmæssige baggrund til at stå for employer branding. Faktisk føler to tredjedele af HR-konsulenterne sig ikke tiltrækkeligt kvalificerede til at håndtere employer branding.

Ikke HR’s ansvar

Der er med andre ord nogenlunde enighed om, at employer branding ikke er HR-afdelingens ansvar, men det store spørgsmål er: hvorfor? Der findes flere teorier. En teori er, at andre afdelinger ser HR-konsulenterne som reaktive problemløsere og ikke proaktive brandingeksperter. En anden teori er, at HR-konsulenterne hverken har tiden, budgettet eller en udstukket retning til at påtage sig ansvaret for employer branding. Endelig kan det være, at HR-afdelingen ganske enkelt ikke har de fornødne redskaber til at påtage sig opgaven – hverken gennemanalyserede data eller klare forretningsprognoser.

Et entydigt brand

Det er vigtigt at skabe et entydigt employer brand. Mange virksomheder nøjes med at fokusere på de eksterne interessenter, når de forsøger at styrke deres brand, men virksomhedens KPI’er er først og fremmest afhængige af interne faktorer. Derfor kan HR-afdelingen bidrage væsentligt til brandet ved at fokusere på de interne faktorer. Dette ægteskab mellem internt og eksternt fokus kan være med til at skabe et sundere og stærkere employer brand.

Kilde: Universum Global

< gå tilbage forrige side