m&m binder arbejde og uddannelse sammen.

Mathias Madsen og Mathias Trankjær afsluttede begge deres professionsbachelor i International handel og markedsføring fra Erhvervsakademi Aarhus i 2018. I dag er de rekrutteringskonsulenter i Randstad, men i løbet af deres uddannelsesforløb, som de fandt både spændende og lærerigt, blev de ofte ramt af spørgsmålet – Hvad skal jeg arbejde med, når jeg bliver færdig? – Og det var i høj grad et åbent spørgsmål uden noget endegyldigt svar, for skolens tidligere studerende er endt i vidt forskellige retninger.

»Jeg tror, at særligt de almene, mellemlange uddannelser som eksempelvis professionsbacheloren fra Erhvervsakademi Akademi eller markedsføringsuddannelsen fra samme sted, er så bredt funderet, at man som studerende kan have vanskeligt ved at finde hoved og hale i, hvilken boks skal man ende i efter endt studie. Og det kunne godt give anledning til frustration, dengang jeg selv læste,« fortæller Mathias Madsen og tilføjer, at han gerne vil være med til at lukke dette hul.

»Da jeg var færdig med min uddannelse og kommet i job, talte jeg med Birgitte Nygaard Alexandersen, der er lektor og koordinator for Erhvervsakademi Aarhus. Jeg fortalte hende om mine tanker, og hun forslog, at jeg og en af mine kollegaer Mathias Trankjær, der også har læst på Erhvervsakademi Aarhus kunne komme ud og tale med de nuværende studerede og fortælle dem om, hvilke døre, der åbnede sig, da vi havde afsluttet vores uddannelse,« forklarer han. 

Får en masse tilbage

Mathias Madsen og Mathias Trankjær har nu været ude at holde oplæg på Erhvervsakademi Aarhus flere gange – Blandt andet i forbindelse med temaer om karrieredage og informationsdage. Her har de med afsæt i egne erfaringer rådgivet de studerende om, hvilke døre uddannelsen kan åbne samt rådgivet om hvilke overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse valg af praktikophold, hvor de selv var i praktik hos henholdsvis Randstad og i Rambøll.

»Jeg glæder mig vildt meget, hver gang jeg skal ud at holde oplæg på skolen. Og det er ikke bare fordi, at jeg på den måde kan være med til at besvare nogle af de spørgsmål, jeg selv sad med som studerende. Men det giver noget helt særligt, for der er ikke mange steder, hvor der hersker en sådan dynamik og gåpåmod som på en uddannelsesinstitution, og det er en fornøjelse fortsat at kunne være del af det forum,« forklarer Mathias Trankjær.

Meget givtigt

Og der er ingen tvivl om, at begejstringen er gensidig, hvis man spørger Erhvervsakademi Aarhus.

»Jeg synes, det er helt fantastisk, når nogle af vores tidligere studerende kommer tilbage for at give de nuværende studerende et billede af, hvilke døre der kan åbne sig for dem. Og jeg tror især, at det er værdifuldt for de af vores studerende, der læser på en af de mere bredt funderede uddannelser,« forklarer Birgitte Nygaard Alexandersen og tilføjer:

»Begge Mathias’er er dygtige til at sætte tingene ind i en praktisk kontekst, og så skader det jo heller ikke, at de i dag er ansat i et rekrutteringsbureau og dermed dagligt sidder med mange job på hånden,« siger hun. 

< gå tilbage forrige side