på SKI med Randstad

I 2016 valgte SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) Randstad som primærleverandør af vikarydelser til offentlige institutioner i Danmark . Aftalen er i sig selv omfattende. Men hvordan er det gået, siden Randstad startede op den 1. december 2015.

Vi har bedt driftsansvarlig for SKI-aftalen manager Ariane Rasmussen fra Randstad om at tage temperaturen herpå.

»SKI-aftalen har naturligvis betydet rigtig meget for Randstad, og det første halve år har været en travl og spændende periode, hvor vi i første omgang skulle oplyse over for institutionerne om aftalens indhold – ikke mindst, hvilke fordele den giver de respektive institutioner,« fortæller Ariane Rasmussen.

Positiv spin-off til den øvrige forretning

Aftalens omfang har naturligvis påvirket Randstad i hele Danmark og haft en positiv afsmittende effekt på den øvrige forretning. Og selve tidspunktet, hvor en række styrelser flytter ud af København som følge af planen ’Bedre balance Danmark’, giver hele aftalen en ekstra dimension såvel internt som eksternt.

»Med aftalen har vi ikke blot udvidet vores eksisterende kundeunderlag, men vi er også – qua de mange spændende opgaver – blevet en attraktiv aktør for rigtig mange kompetente jobsøgere, som jo tiltrækkes af, at Randstad har en række spændende job flere steder i landet. I tillæg hertil er vi jo midt i en proces, hvor vi inden for de næste to år skal flytte 3.900 stillinger ud af København til regioner rundt om i landet. En utrolig spændende proces, som giver det en ekstra dimension at være SKI-leverandør i disse år.«

40 offentlige institutioner har været på SKI siden 1. januar

SKI-aftalen breder sig som ringe i vandet til andre institutioner.

»Hele SKI-aftalen er jo naturligvis en proces, som vi i løbende udvikler på, og senest er Nordsjællands Politi blevet en del af aftalen. I alt har vi siden 1 januar leveret vikarer til 40 offentlige institutioner, og det tal udvikler sig hele tiden. Så længe vi gør vores bedste, skal der nok komme flere til,« siger Ariane Rasmussen.

Tilfredshed hos Politiet

I august startede Nordsjællands Politi et samarbejde op med Randstad som følge af SKI-aftalen, og det har indtil nu vist sig at være en succes.

»Vi er er meget glade for samarbejdet, der gør, at vi kan få hurtig og fleksibel assistance, når vi udfordres på de personalemæssige ressourcer. Vi har ikke tidligere gjort os så meget i vikarløsninger, men det fungere rigtig godt for os. Vi får hurtig bistand, og de kandidater, vi har fået sendt ud, har været meget kvalificerede og dygtige,« siger Dorthe Fogelstøm, HR-partner hos Nordsjællands Politi.

< gå tilbage forrige side