sælgers marked

Når nogen taler om boligmarkedet, er det ofte i relation til, om det er 'sælgers' - eller 'købers marked'. Og som arbejdsmarkedet ser ud lige nu, så er det i bogstaveligste forstand 'sælgers marked'. Dygtige sælgere er, i forbindelse med at vi er på vej ud af den økonomiske krise, kommet i høj kurs blandt virksomhederne.

»Vi mærker tydeligt en stigende efterspørgsel efter sælgere, og det er det, som vi kan kalde de "nye sælgere". For en sælger skal kunne andet i dag end for eksempelvis ti år siden. En sælger i dag skal tydeligt være udadvendt, god til at netværke, stærk kommunikativ og ikke mindst have det som en fisk i vandet, når det gælder de sociale medier," siger Camilla Nøhr, konsulent i Randstad med speciale i at finde dygtige sælgere.

Ikke længere tabu at være sælger

Hvis vi ser tilbage i tiden, var det at arbejde som sælger ikke særlig trendy, og af samme grund kunne det være vanskeligt at finde folk, der ville påtage sig denne funktion. At være sælger var ofte tabubelagt, blev forbundet med hurtige bemærkninger og som en person uden særligt meget substans. Men sådan er det ikke længere, fortæller Camilla Nøhr.

»Jeg tror, at mange - også blandt de nye generationer - har fået øjnene op for, hvad salg kan føre til, og så har det jo fået en ekstra dimension, når det gælder de sociale medier, som mange i dag i forvejen bruger meget tid på. Det er helt klart et håndværk, som man kan bruge i mange andre henseender, og som kan åbne mange døre for en fremadrettet. Ved at arbejde med salg bliver man eksempelvis styrket inden for de kommunikative evner, og netop disse evner er uundværlige i stort set alle job i dag," siger hun

Risiko for flaskehalse

Når der er stor efterspørgsel efter medarbejdere, er der en risiko for flaskehalse, og at virksomheder eksempelvis ikke er i stand til at rekruttere den ønskede profil. Og netop denne tendens lurer, ifølge fagforeningen Business Danmark, ude i fremtiden.

"Vi er langt fra den rekordlave ledighed før finanskrisen. Men vi ser allerede begyndende flaskehalse. Nogle steder skyldes det den lave ledighed, andre steder et mismatch mellem opslåede job og de tilgængelige kompetencer i regionen," fortæller Michael Krag-Svendsen, der er pressechef i Business Danmark.

Øget mobilitet

Selv om der er en øget risiko for flaskehalse, er der dog også, ifølge Michael Krag-Svendsen, flere positive tiltag, der trækker i den anden retning – udover det at sælgerens brogede image i dag er vasket væk, er der nemlig også en stigende mobilitet blandt arbejdstagere.

"Det er naturligvis rigtig godt, at det at være i sælger i dag har lidt højere status, end det havde for år tilbage. Men ud over det kan virksomhederne glæde sig over, at der igen er tendens til øget mobilitet blandt folk, som i forvejen er på jobmarkedet. I flere år har virksomhedernes stigende krav til jobkandidater kombineret med en lav risikovillighed blandt lønmodtagerne til at skifte job, gjort det svært at finde i de rette jobkandidater," siger han.

Sælgerprofilen, der er i høj kurs, har følgende egenskaber

  • Et stærkt og relevant netværk
  • Er robust og forandringsparat
  • Høj grad af loyalitet og integritet
  • Har forretningsforståelse
  • Har blik for nye forretningsmuligheder
  • Tør udfordre virksomheden og kunden
  • Er oprigtigt interesseret i kundens behov
  • Dygtig og aktiv på de sociale medie

Kilde: Randstad, arbejdsmarked360

< gå tilbage forrige side