tre skarpe - HR 2017

Vi vil gerne introducere en ny artikelserie, ”Tre skarpe”, hvor vi vil stille fagpersoner tre aktuelle spørgsmål. Første person i stolen er Pernille Sandberg, HR direktør hos Falck og netop kåret til årets HR chef i Danmark. Og hvad er mere nærliggende end at spørge hende om, hvad vi kan forvente os på HR-området i løbet af det kommende år?

Hvilke emner vil optage HR i 2017?

»Jeg tror, at der vil være nogle nye emner, og så tror jeg, der vil være de emner som vedrører det, jeg kalder HR-Basics – det vil sige emner, som man år efter år arbejder med inden for HR, og som altid vil have en høj prioritet.«

»Det første emne, som jeg er sikker på vil optage HR i 2017 er Persondataforordningen, som er et nyt og meget omfattende regelsæt, som virksomhederne - og særligt HR afdelingerne - skal være klar til at efterleve i foråret 2018. Jeg mærker allerede nu i mit netværk, at det optager rigtig mange af mine kollegaer i branchen. Og det griber om sig, for det handler jo om, hvilke HR-systemer, der er mest anvendelige, og hvilke processer der er nødvendige at implementere i organisationen med videre.«

»Et andet emne der vil optage HR meget i den kommende tid er håndteringen af projektansættelser, som kommer til at udgøre en stadigt større del af ansættelserne. Der er en tendens til, at folk ansættes på projektbasis, og håndteringen af disse ansættelsesforhold nu og i fremtiden vil komme til at fylde meget hos HR i 2017.«

»Når nu vi taler om projektansættelser, så leder det mig videre til den tredje udfordring, som givetvis også vil fylde meget hos HR i 2017 og årene fremover. Og det er hele onboarding-processen. Når en medarbejder kun er tilknyttet virksomheden i en begrænset periode, så er det endnu mere vigtigt, at vedkommende lynhurtigt kommer op at køre, og netop de processer, tror jeg, vil komme til at fylde meget hos HR i 2017.«

»Hvis vi så tager HR Basics , som helt sikkert også vil optage HR i 2017, og som også har optaget HR i de forgangne år, så er det emner som talentmanagement, diversitet, employer branding og uddannelse.«

Hvilke udfordringer tror du, HR vil møde i 2017?

»Når man taler HR, så kan det - ligesom alle andre brancher, virksomheder og fagområder - ikke sige sig fri for at blive ’disrupted’, hvilket jo alt andet lige er sundt, når man taler udvikling.  HR gennemgår i disse år store forandringer - til at være langt mere forretningsdrevet - og det er de udfordringer, som HR vil have i 2017. Som HR-afdeling i en virksomhed er det altafgørende, at man kan læse tal og er i stand til understøtte forretningen – HR skal være innovativ, og der skal tænkes mere eksternt end internt - og med virksomhedens økonomiske målsætninger for øje.«

»En anden udfordring, som HR vil opleve, er, at man skal være i stand til at understøtte ledelsen i at håndtere og lede de såkaldte 'digitale indfødte’, som netop nu er på vej ind på arbejdsmarkedet. For den gruppe stiller store krav til lederne. De nye generationer, der er vokset op i en verden, hvor alt må deles på de sociale medier, og hvor man ikke sidder lang tid i samme job - særligt ikke, hvis man ikke bliver udfordret - skal ledes på en helt anden måde, og den proces skal HR naturligvis understøtte.«

Tror du HR vil få en større eller mindre strategisk rolle i virksomhederne i 2017

Jeg tror at det er afhængigt af virksomhedens erfaring med at involvere HR på strategisk niveau og den enkelte HR funktions evne til at byde ind med noget af værdi. Dog ser jeg at mange start ups i højere grad forstår vigtigheden i at fokusere på ’people-delen’. Men ansatte inden for HR skal i højere grad have indsigt i forretningen, hvis de ønsker at blive involveret i det strategiske arbejde – sådan har det været i de seneste år, og det vil helt sikkert blive endnu mere tydeligt i 2017 og i årene fremover.

< gå tilbage forrige side