vi forventer vækst i 2017

Hvis man ser på Randstads seneste arbejdsmarkedsanalyse er der ikke nogen tvivl om, at danskerne generelt forventer vækst i det kommende år, omend den er begrænset og forventningerne ikke er helt de samme som hos vores naboland Sverige. Dette bakkes op af økonom Jens Uhrskov Hjarsbech.

Mere end to tredjedele (69 procent) af danskerne tror iflg. Randstads seneste Workmonitor, at deres virksomhed vil klare sig bedre i 2017 end i 2016. I Sverige er det lidt flere, nemlig 75 procent, der tror på, at 2017 bliver et bedre år for virksomhederne sammenlignet med 2016. Ligeledes siger danskerne, at deres virksomhed i 2016 klarede sig bedre, end tilfældet var i 2015.  I forhold til dette er økonom Jens Uhrskov Hjarsbech mere afmålt, når han ser overordnet på Danmarks økonomi.

»Vi fik en lidt forsigtig start i 2016 som følge af, at vi i sidste halvdel af 2015 oplevede en lille nedgang i økonomien blandt andet grundet et dyk i eksporten. Samlet landede BNP-væksten (1) på 1,6 procent i 2015, og vi forventer, at vi i 2016 lander på cirka en procent eller lidt under. Vi er lidt mere optimistiske i forhold til 2017, hvor vi lige nu forventer at lande på en vækst på 1,5 procent næste år,« siger han, og tilfører at svenskerne har en noget bedre økonomi lige nu, hvilket forklarer hvorfor de er mere optimistiske.

»Lige nu går det rigtig godt for svensk økonomi, og det er nok forklaringen på, hvorfor svenskerne ser lyst på 2017.«

Indflydelse globalt

Tager man de globale briller på, er der sket en hel del i 2016. England stemte for at træde ud af EU og USA valgte en ny præsident. Selv om det naturligvis kan få stor indflydelse på de respektive landes økonomi, mener Jens Uhrskov Hjarsbech, at det det er for tidligt at sige noget om, hvad det vil betyde for Dansk økonomi.

»Effekten af Brexit på den korte bane har vi set i forhold til valutakurseffekten, men effekten på den lange bane vil vi først opleve, når England træder endeligt ud af EU, og det sker tidligst om et par år. Hvis vi kigger mod USA kan man godt forvente at valget af Donald Trump vil få effekt, hvor stor den bliver, og hvor meget det kommer til at påvirke dansk økonomi er for tidligt at sige noget om«

Stigende beskæftigelse 

Hvis man ser på beskæftigelsestallene er Hjarsbech positiv – men han fastslår dog samtidig, at vi kan få nogle udfordringer fremadrettet – særligt inden for udvalgte brancher.

»Beskæftigelsen har været stødt stigende siden midten af 2013, ligesom ledigheden har været faldende. Lige nu har vi en bruttoledighed på 4,2 procent, og det er ganske flotte tal. Men der er da også en bagside af medaljen og dermed også en risiko for, at væksten bremses, og at der inden for forskellige områder begynder at blive mangel på arbejdskraft. Vi har set den tendens blandt andet i høj grad inden for byggeri, hvor man nu for alvor begynder at mangle folk. Derudover melder serviceerhvervene som fx restauranter, transportbranchen og it-konsulenter også om mangel på arbejdskraft,« forklarer Jens Uhrskov Hjarsbech.

 

(1) BNP – Når man taler om et lands vækst, så gøres det op i landets BNP (GDP). Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værdien af et lands samlede produktion af varer og tjenester - minus værdien af de anvendte råstoffer

< gå tilbage forrige side