To af de største udfordringer, som virksomheder står over for i dag, er disruptions i forsyningskæden og den globale mangel på arbejdskraft. Faktisk viser nylige undersøgelser, at 87 % af de globale arbejdsgivere har problemer med at skaffe de kandidater, de har brug for, eller forventer at stå overfor denne udfordring i fremtiden.

quote icon

87 % af de globale arbejdsgivere har allerede problemer med at skaffe de kandidater, de har brug for, eller forventer at stå overfor denne udfordring i fremtiden

Hvorfor er der mangel på arbejdskraft? Svaret på dette spørgsmål er meget komplekst. Den globale aldrende befolkning, arbejdstagernes ønske om højere lønninger og den øgede efterspørgsel efter teknologirelaterede færdigheder spiller helt sikkert en rolle i den nuværende mangel på kandidater. COVID-19 er også en medvirkende faktor. Selv om manglen på arbejdskraft ikke startede med den globale pandemi, var den med til at fremskynde den.

For at imødegå disse udfordringer og være konkurrencedygtige er det vigtigt at have en plan på plads - og jo før jo bedre.

For at hjælpe dig godt på vej i denne proces har vi udarbejdet en liste med 11 tlitag, der kan hjælpe dig med at løse udfordringen med den stigende mangel på arbejdskraft. Du kan downloade et samlet overblik nedenfor.

1.  investér i uddannelse af dine medarbejdere

Uanset om man kan lide det eller ej, vil både kvalifikationskløften og manglen på arbejdskraft sandsynligvis ikke ophøre foreløbig. Faktisk er det meget sandsynligt, at manglen på arbejdskraft og kvalifikationskløften vil fortsætte med at stige indtil mindst slutningen af dette årti.

For eksempel forudsagde McKinseyGlobal Institute i 2017, at op til 375 millioner globale arbejdstagere ville få brug for at lære nye færdigheder og skifte erhverv inden 2030, og antallet af fordrevne arbejdstagere forventes på grund af pandemien at stige med yderligere 25 % inden 2030.

quote icon

375 millioner globale arbejdstagere kan få brug for at lære nye færdigheder og skifte jobfunktion inden 2023

Efterhånden som teknologien og automatiseringen fortsætter med at udvikle sig, er det ret sandsynligt, at det kan være umuligt for din virksomhed at erhverve de nødvendige teknologirelaterede kompetencer alene ved hjælp af rekruttering.

Den bedste måde at løse denne udfordring på er ved at investere i dine nuværende medarbejdere og udstyre dem med de færdigheder, som din virksomhed har brug for. Ved at opkvalificere og omkvalificere din nuværende arbejdsstyrke kan din virksomhed erhverve de specifikke færdigheder, den har brug for til at implementere nye teknologier.

Mens traditionel klasseundervisning og interne programmer som f.eks. mentorordninger og sidemandsoplæring er meget effektive uddannelsesværktøjer, kan arbejdsgivere i dag også gøre brug af online-uddannelsesmoduler, der giver medarbejderne mulighed for at lære i deres eget tempo. Onlineprogrammer og digitale værktøjer kan også uddanne et større antal medarbejdere på kortere tid.

2.  anvend HR-teknologi

Undersøgelser viser, at 46 % af arbejdsgiverne verden over nu anvender en eller anden form for HR SaaS platform. Hvis din virksomhed endnu ikke har foretaget denne type investering, eller hvis det er et stykke tid siden, at du har opdateret dine HR-teknologiløsninger, er tiden inde nu.

Den rigtige teknologi kan forbedre dine rekrutteringsprocesser ved automatisk at filtrere ansøgninger, sende automatiske svar til ansøgere, bruge AI til at matche kandidater, automatisere referencetagning og gennemføre videointerviews samt andre relevante funktioner.

HR-teknologi kan også hjælpe med at styre og administrere arbejdsstyrken og forbedre kommunikationen i hele organisationen. Hvis du maksimerer brugen af HR-teknologi, kan du hjælpe din virksomhed med at forbedre sin rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

3.  ansæt medarbejdere uden erfaring

Da det kun bliver sværere og sværere at finde kvalificeret arbejdskraft, må arbejdsgivere i højere grad fokusere på uddannelse inden for virksomheden. I sidste ende vil denne overgang til intern uddannelse ændre den type kandidater, som din virksomhed har brug for. I stedet for udelukkende at søge efter kandidater, der allerede har de færdigheder, som du ønsker, bør din virksomhed også søge efter kandidater, som du kan uddanne.

Begynd med at søge efter kandidater med de ønskværdige bløde færdigheder, såsom problemløsning, tilpasningsevne, kritisk tænkning og kommunikationsevner, der viser, at de er gode til at lære. Hvis du løsner op for dine kandidatkriterier, vil det ikke kun udvide din samlede kandidatpulje, det kan også sikre, at du ansætter kandidater, der kan udvikle sig og vokse med virksomheden.

Ung mand på lager
Ung mand på lager

4.  gør brug af medarbejderanalyser

I en tid med store datamængder er det vigtigt for din virksomhed ikke kun at overvåge tendenserne på arbejdsmarkedet, men også at gøre brug af interne data. Ifølge Randstad Sourcerights 2021 Talent Trends Report er kandidatanalyser et af de 10 områder, som arbejdsgivere bør fokusere på. Rapporten fastlægger, hvordan værktøjer til datavisualisering kan hjælpe arbejdsgivere med at vurdere deres nuværende arbejdsstyrke og forberede sig på virksomhedens fremtidige kandidatbehov.

Før du indsamler og monitorerer data, er det vigtigt at starte med at forstå de specifikke datapunkter, som din virksomhed ønsker at tracke. Det anbefales, at du medtager målinger som omsætningshastighed, rekrutteringsomkostninger, fastholdelsesrater og sygefravær. Det er også vigtigt at anvende de data, du allerede har til rådighed, og fastlægge hvilke systemer og værktøjer, du bruger i dag. Det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.

5.  opdatér din virksomheds employee value proposition

Hvis der er én ting, der ændrede sig markant under pandemien, er det arbejdstagernes forventninger. Pandemien satte fokus på værdien af at opretholde en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv. Selv om lønnen fortsat er den vigtigste motivation for at skifte job, kom evnen til at opretholde den optimale balance mellem arbejdsliv og privatliv ifølge vores seneste Randstad Employer Brand Research-rapport ind på en tæt andenplads.

Medarbejdere i dag har ikke kun brug for den rigtige løn. De er også på udkig efter andre ikke-økonimiske fordele, f.eks. fleksibilitet, støtte til mental sundhed eller mere liberale politikker for familieorlov. Det er vigtigt for arbejdsgiverne at erkende dette skift i arbejdstagernes forventninger og at agere ved at tilpasse deres employee value proposition, så det stemmer overens med de nye krav, som medarbejderne stiller efter den pandemiske krise.

6.  skab gode løn-, kompensations- og medarbejderfordele

Det er afgørende at udvikle en stærk løn- og kompensationspakke, der går hånd i hånd med virksomhedens EVP. Hvis din virksomhed ikke har evalueret sin løn- og fordelspakke inden for de sidste 12 måneder, bør du gøre det nu. Der er sket så mange ændringer siden pandemien, at det er afgørende at sikre, at dine kompensationstilbud stadig er konkurrencedygtige. Desuden påvirker den globale inflation arbejdstagerne i det meste af verden, herunder Danmark, hvor inflationen er højere end reallønsstigningerne. Det er kun naturligt, at medarbejderne ønsker, at lønnen stiger i takt med inflationen.

Du er også nødt til at tilpasse dine medarbejderfordele for at opfylde kandidaternes skiftende forventninger. Som nævnt ovenfor ønsker kandidater i dag flere fordele, der giver dem mulighed for at opretholde en sund work-life balance, sikre arbejdsforhold, uddannelse og mulighed for karriereudvikling. Ved at skabe en pakke med medarbejderfordele, der imødekommer og fremhæver kandidatens forventninger, kan din virksomhed skille sig ud fra konkurrenterne og tiltrække de talenter, I har brug for.

7.  fokusér på opbygning af en mangfoldig arbejdsstyrke

Vores undersøgelser viser, at 68 % af virksomhedslederne allerede har en plan for mangfoldighed, og at yderligere 27 % er i gang med at udvikle en plan. Hvorfor er der så stor efterspørgsel efter mangfoldighed på arbejdspladsen? For det første ved vi, at mangfoldighed kan øge kreativiteten og produktiviteten på arbejdspladsen. For det andet udvider rekruttering af en arbejdsstyrke med forskellige færdigheder, egenskaber, baggrunde og erfaringer virksomhedens talentmasse, hvilket i sidste ende kan forbedre ansættelsesresultaterne.

Endelig ønsker kandidaterne mere mangfoldighed på arbejdspladsen, især den yngre gruppe. I en nylig undersøgelse gav 74 % af Millennials f.eks. udtryk for, at de mente, at virksomheder med en mangfoldig arbejdsstyrke var mere innovative end virksomheder uden en mangfoldig arbejdsstyrke. At opbygge en mangfoldig arbejdsstyrke kan være med til at styrke din virksomhed i et marked, der bliver mere og mere globaliseret.

Kvinde på lager med mundbind
Kvinde på lager med mundbind

8.  anvend en fleksibel arbejdsstyrke

Undersøgelser viser, at mere end 3 ud af 4 arbejdsgivere allerede anvender fleksible personaleløsninger, f.eks. vikarer eller midlertidigt ansatte. Denne efterspørgsel forventes kun at stige i takt med, at manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver større i de kommende år. Der er imidlertid mange fordele ved at anvende vikarer. F.eks. giver fleksibel arbejdskraft din virksomhed mulighed for at op- eller nedskalere arbejdsstyrken for at imødekomme svingende produktionskrav. Når det gøres rigtigt, kan anvendelsen af en midlertidig arbejdsstyrke hjælpe din virksomhed med at spare penge og øge produktionen.

quote icon

Undersøgelser viser, at mere end 3 ud af 4 arbejdsgivere allerede bruger fleksible bemandingsløsninger, som f.eks. projekt- eller vikaransatte.

Det gælder om at have en effektiv plan for succesfuldt at kunne administrere en fleksibel arbejdsstyrke. Der bør være en proces på plads for alt fra ansættelse til uddannelse og vagtplanlægning af vikaransatte. Hos Randstad har vi mange års erfaring med at administrere midlertidige medarbejdere og kan yde den løbende støtte, som din virksomhed har brug for.

9.  øg medarbejderengagementet

Med den nuværende mangel på arbejdskraft, der forventes at fortsætte i de næste mange år, prioriterer mange arbejdsgivere fastholdelse af medarbejdere. Målet med denne strategi er at reducere medarbejderomsætningen i virksomheden, så der bliver færre ledige stillinger at besætte. Ifølge en nylig undersøgelse fra Microsoft overvejer over 40 % af medarbejderne i hele verden at skifte job.

Denne undersøgelse viser, at arbejdsgiverne aktivt skal tage skridt for at få deres medarbejdere til at blive. Forskning viser en direkte sammenhæng mellem fastholdelse og øget medarbejderengagement. Faktisk viser en undersøgelse, at virksomheder med et stort engagement har 59 % lavere personaleudskiftning.

Teknikker som f.eks. et anerkendelses- og belønningsprogram, regelmæssige check-ins, empati og stærk og gennemsigtig kommunikation er alle kendt for at bidrage til at øge engagementet i arbejdsstyrken. Udvikling af en stærk strategi for medarbejderengagement kan ikke kun forbedre fastholdelsesgraden, men kan også reducere sygefraværet og øge rentabiliteten.

10. hav fokus på intern mobilitet

Den barske virkelighed er, at det sandsynligvis vil blive endnu vanskeligere at skaffe de rette kvalificerede kandidater i de kommende år. En af de bedste måder at overvinde denne hindring på er at fokusere på medarbejdernes interne mobilitet. Faktisk viser en nylig undersøgelse, at typisk 60 % af en virksomheds ledige stillinger kan besættes af virksomhedens nuværende arbejdsstyrke. Intern mobilitet kan dog kun ske med de rette muligheder for opkvalificering og omskoling.

quote icon

60 % af en virksomheds ledige stillinger kan besættes af virksomhedens nuværende arbejdsstyrke. En omplacering af arbejdsstyrken kan imidlertid kun ske med de rette muligheder for opkvalificering og omskoling.

Det er vigtigt at have en klar og gennemsigtig proces for karriereudvikling og avancement i virksomheden. Du kan også bruge en række digitale værktøjer til at identificere, hvilke medarbejdere der passer godt til forskellige ledige stillinger internt i virksomheden.

11. samarbejd med en ekstern HR-udbyder

Ved at samarbejde med en virksomhed, som tilbyder HR-løsninger, kan du få yderligere støtte til at hjælpe din virksomhed med at skaffe og fastholde de talenter, som I har brug i et marked med stor kandidatmangel.

Hos Randstad kan vi f.eks. give din virksomhed øjeblikkelig adgang til vores store database med præscreenede kandidater og hjælpe dig med at filtrere disse ansøgere for at finde dem, der matcher dine kriterier. For virksomheder med en stor arbejdsstyrke kan vi også håndtere administrationsprocessen i forbindelse med ansættelse for at forbedre medarbejderkommunikationen, uddannelse og engagement på hele arbejdspladsen.

Derudover giver vi dig relevant indsigt i job- og kandidatmarkedet og adgang til vores teknologiske værktøjer for at strømline HR-processerne.

Du kan få flere oplysninger ved at downloade vores oversigt med effektive tips til at imødekomme manglen på arbejdskraft.

om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld