Hvis du skal være sikker på at være eftertragtet på arbejdsmarkedet i fremtiden, bør du uddanne dig inden for naturvidenskabelige og ingeniørfag (STEM).

Det mener mere end halvdelen af de danske lønmodtagere (54 %). Og kigger man på nogle af de lande, som regnes for

fremtidens økonomier, BRIK-landene, så er tallet væsentligt højere. I Brasilien er tallet oppe over 90%. Det viser vores seneste Workmonitor undersøgelse som er gennemført blandt lønmodtagere i 34 lande.

»Det er helt sikkert, at uddanner man sig inden for de pågældende områder, så vil mange døre åbne sig på arbejdsmarkedet. Vi har mærket efterspørgelsen efter medarbejdere med disse kompetencer i det seneste årti, og vi vil mærke det i fremtiden. Formår virksomhederne at tiltrække disse profiler, så vil de være i stand til at produktudvikle og vil være konkurrencedygtige i deres respektive markeder,« siger Nima Astanehdost, direktør i Randstad og tilføjer:  »Hvis du som specialist inden for fagene endvidere er i stand til at transformere og formidle din viden til omverdenen, så står du med rigtig stærke kort på hånden, når det gælder fremtiden. Derfor er det også de profiler, der er størst efterspørgsel efter i et globalt perspektiv.«

virksomheder bør have endnu mere fokus på digitale færdigheder

Spørger man medarbejderne i de 34 lande, mener de, at deres arbejdsgiver burde have endnu mere fokus på at udvikle de digitale færdigheder (Danmark 54%), og det skal ikke mindst ses i lyset af, at flere forventer, at deres egne arbejdsopgaver automatiseres inden for de næste 5-10 år (Danmark 18%).

»Den teknologiske udvikling går i disse år meget hurtigt, og mange job vil helt forsvinde i de næste par år. Vi har allerede oplevet det med kasseekspedienter i supermarkederne, med diverse produktionsjobs og så videre – og det er i det lys, at medarbejderne kalder på virksomhedens villighed til at investere mere i den teknologisk kompetenceudvikling. Det er dog vigtigt, at man ikke fraskriver sig, at den enkelte har et ansvar for at udvikle sig i den retning og ikke kun overlader ansvaret til virksomheden.,« siger Nima Astanehdost.

Udsagn:  Unge i dag burde rette meget mere fokus mod videnskab, matematik, teknologi og ingeniørfagene

Udsagn:  Min arbejdsgiver burde investere mere i de digitale kompetencer

Udsagn: Jeg forventer at mit job er automatiseret inden for de næste 5-10 år

 

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 21. oktober – 4. november, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.