Af Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad

Mange virksomheder arbejder lige nu med budgetplanlægning og den fremtidige strategi, som jo for alles vedkommende blev disrupted af Covid-19 i det forgangne år – og der er ingen tegn på, at tiderne bliver bedre, før der kommer en vaccine. Hvornår vaccinen kommer er stadig uvist, men én ting er dog helt sikkert: Der skal nok komme en vaccine, og når den kommer, så vil alle brancher og virksomheder arbejde med lynets hast i forsøget på at komme tilbage til tidligere tiders momentum.

Førhen kunne man sagtens arbejde med en tre- eller femårig strategiplan, men det er blevet uhyre vanskeligt i dag. For hvis vi har lært noget af Covid-19, så er det, at vi skal tænke nyt og meget mere kortsigtet, og at strategier skal være til at eksekvere på inden for seks til ni måneder.

Men arbejdet med virksomhedens strategi er ikke kun blevet vanskeligere grundet den kortere tidshorisont, men også fordi forudsætningerne og i det hele taget alle de parametre, der indgår i den samlede ligning, i den grad har ændret sig under pandemien. Og her tænker jeg især på bemandingen ude i virksomhederne og hele måden, vi arbejder på.

Jeg er overbevist om, at vi vil vende tilbage til de mere langsigtede strategier, så snart Covid-19-bølgen er fladet ud med en vaccine, men måden vi arbejder på, har ændret sig - og den forandring er kommet for at blive. For måden, vi arbejder på, har i 2020 gennemgået et kæmpemæssigt paradigmeskift, som ingen i deres vildeste fantasi kunne have forudset.

Vi er for eksempel på ingen tid blevet langt mere digitale og datadrevne i vores tilgang til arbejde, som langt oftere end tidligere foregår via Zoom, Teams og på andre digitale platforme. Derudover har vi oplevet mange medarbejdere, der er trådt i karakter under Covid-19, mens andre ikke er lykkedes med at løfte opgaven.

I forhold til medarbejderne betyder de nye tider, at et begreb som ”upskilling” (opgradering af kompetencer) vil komme til at fylde rigtig meget post Covid-19. For der er behov for gode medarbejderressourcer og ikke mindst for de mennesker, der har vist sig i stand til at håndtere forandringer og arbejde professionelt på hele den nye digitale spilleplade.

Lige nu befinder de fleste virksomheder sig i et vakuum, hvor de er tvunget til at tænke meget kortsigtet. Men denne nærsynethed må ikke gøre os blinde over for den nødvendige transformation, der må ske i forhold til fremtidens medarbejdersammensætning. 

Det er vigtigere end nogensinde før at rette fokus på medarbejderne – og det skal gøres i et tre- til femårigt perspektiv. For når markedet vender igen, når der kommer en vaccine, så vil alle brancher stige ind i et højhastighedstog.

Og når virksomhederne skal kortlægge deres medarbejdersammensætning, så skal der evalueres på forskellige parametre: Hvilke medarbejdere står i lyset af covid-19 frem som virksomhedens dygtigste talenter, og hvem skal være med på den lange bane? Er der nogen, der skal omskoles, og er der nogen, som vi må sige farvel til? Sidst men ikke mindst skal der foretages en vurdering af, hvilke ressourcer virksomheden især får brug for i fremtiden.

Kompetencesammensætningen vil få afgørende betydning, men også virksomhedens agilitet vil komme til at betyde meget mere for, om den får succes i markedet fremadrettet. Og hvis man ønsker en agil virksomhed, så er det vigtigt, at staben på tilsvarende vis er agil og kan ned- og opskaleres for eksempel. På den måde får begrebet agilitet en afgørende betydning for måden, vi arbejder på allerede i dag - og ikke mindst for måden vi kommer til at arbejde på i fremtiden.

Før Covid-19 talte vi om, at ”the gig-economy” snart er på vej - forstået på den måde, at fremtiden vil bringe et samfund, hvor arbejdsstyrken i høj grad består af freelancere og specialister, hvilket i høj grad vil gøre virksomhederne mere agile i forhold til forandringer.

Men udviklingen er pludselig gået meget hurtigere end forventet, og nu står vi allerede i det, vi ellers troede var et fremtidsscenarie - og det skal virksomhederne tage højde for i planlægningen af sammensætningen af fremtidens medarbejderstab. Hvis man til gengæld kan lykkes med det, så er man allerede godt rustet til at springe på forandringstoget i en fart, når Covid-19-bølgen driver over.