Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i samarbejde med HK udarbejdet en analyse af vikarbranchen, og tallene taler for sig selv. Vikarbranchen er tilbage efter flere år i nødsporet. Og det er et godt tegn, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og han understreger, at branchen i dag er en del mere reguleret, end den var tidligere.

»Vikarbranchen er en god indikator på et opsving, for så begynder virksomhederne at rekruttere folk igen. Hvis man ikke er helt sikker på, at man vil opleve den fornødne ordretilgang, så kan man i første omgang ansætte vikarer - eventuelt med henblik på senere at fastansætte dem. Men derudover tror jeg også, at fremgangen i vikarbranchen i høj grad handler om, at det er blevet mere stuerent at bruge vikarer i dag. Markedet er langt mere reguleret, vi har fået en vikarlov og mange af de brodne kar er forsvundet,« forklarer Lars Andersen.

Randstads administrerende direktør, Nima Astanehdost, glæder sig over væksten og også over den blåstempling, som branchen har opnået. Han mener, at væksten i antallet af vikarer derudover afspejler, at de nye generationer ser en mulighed i at arbejde som vikar.

»Jeg er naturligvis glad for udviklingen, men jeg tror også, væksten skyldes en tendens, som vi oplever i øjeblikket. At arbejde som vikar er simpelthen blevet mere attraktivt - særligt bandt den yngre generation. De ser det som en mulighed for at afprøve forskellige arbejdsopgaver – og som en indgang til arbejdsmarkedet. Selv om du måske er uddannet inden for et bestemt område, så er det jo ikke nødvendigvis det område, som du kommer til at arbejde med - og her er vikarjob jo et fantastisk værktøj til at prøve kræfter med forskellige jobtyper,« siger Nima Astanehdost.

Flere mænd og kvinder

Af analysen fremgår det desuden, at der er sket en forskydning i køn i forhold til medarbejdere i vikarbranchen. Men det er ifølge Lars Andersen en forventet udvikling.

"Der er kommet markant flere mænd til i vikarbranchen. Hvis vi ser tilbage i tiden, så var vikarer typisk ansatte i sundhedsfagene - særligt inden for den offentlige sektor. Men i dag fylder den sektor ikke så meget i vikarbilledet, hvorimod jobs inden for bygge/anlæg og industri fylder mere, og her er der en højere koncentration af mænd," forklarer Lars Andersen.

Nima Astanehdost tror, at vi i de kommende år vil opleve en yderligere vækst i vikarbranchen, og at tendensen vil brede sig til andre brancher, der ikke tidligere har gjort brug af vikarer.

»Vi mærker tydeligt, at det offentlige er begyndt at se muligheder i brugen af vikarer. De kan typisk hjælpe dem i peakperioder, og det er ikke nødvendigvis kun ufaglært arbejde - blandt andet bruger mange offentlige arbejdspladser jurister, hvoraf mange efterfølgende bliver tilbudt et fast arbejde, og det er en tendens, som jeg er sikker på, at vi vil se mere til i fremtiden," forudser Nima Astanehdost.

Læs analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd her