En af de helt store aktiver i enhver virksomhed er de såkaldte ”kulturbærere”, som man kalder de positive medarbejdere, der altid bakker op om de tiltag og ideer, som de bliver præsenteret for. Det er den slags medarbejdere, som enhver virksomhed og leder i den grad efterspørger og hylder. Men så er der også brokkehovedet og virussprederen - ham eller hende der hele tiden øffer i hjørnet og peger fingre ad andre uden selv at gøre noget ved problemerne. Det er en medarbejdertype, man helst ikke skal have for mange af, og som hurtigst muligt skal identificeres i organisationen, inden denne smitter kollegaerne, advarer rekrutteringseksperten.»Det er alment kendt, at glade medarbejdere alt andet lige skaber de bedste resultater, ligesom medarbejdere også trives bedst, når det går godt for virksomheden, for de to ting har bare en forstærkende effekt på hinanden,« forklarer Gitte Ostenfeld, som er manager i Randstad, og tilføjer:»Selv om Danmark ifølge Randstads Workmonitor-undersøgelse altid ligger i toppen, når det gælder folks tilfredshed med deres arbejdsplads (red: 93 % af de danske lønmodtagere er tilfredse med deres arbejdsgiver), så er der selvfølgelig også folk ude i de danske virksomheder, der ikke er glade. Det er i høj grad karakteristisk for de utilfredse medarbejdere, at de ikke nødvendigvis går til den nærmeste leder men i stedet begynder at lufte deres utilfredshed blandt kollegerne, hvilket kan komme til at udgøre en stor trussel imod virksomhedskulturen, hvis utilfredsheden får lov til at løbe afsted, uden nogen stopper det,« siger hun. Lise Lotte Jensen, der er direktør for Great Place to Work, er enig i, at man skal være på vagt over for denne type brokkehoveder, og hun tilføjer, at man selvfølgelig aldrig kan gardere sig 100 procent imod, at der dukker utilfredse medarbejdere op i organisationen. Derfor er det en god idé at forebygge.»Jeg tror desværre, at det er mere udbredt, end man lige går og forestiller sig, og jeg har også mange gange hørt om virksomheder, der har været udsat for den slags. Jeg har så også hørt om virksomheder, der aktivt går ind og forebygger, at man får sådan en virusspreder inden for dørene. Og langt hen ad vejen handler det om at italesætte, at den slags tillader vi simpelthen ikke. Hvis man gør det, og lader det være en del af kulturen, så giver det medarbejderne fokus på, at den slags brok simpelthen ikke er i orden, og dermed vil de også slå ned på brok, så snart de hører det – og bede brokkehovedet om at handle på problemerne og gå direkte til lederen,« forklarer Lise Lotte Jensen.Gitte Ostenfeld tror dog, at opbygningen af det danske arbejdsmarked hjælper os til at undgå disse virusspredere.»Jeg tror heldigvis, at det er de færreste, der gider arbejde et sted, hvor de ikke er glade for at være. Og med den rekordlave ledighed, vi oplever i disse år, så vil de fleste nok foretrække at søge nye græsgange, hvis de ikke trives. Og så har vi også hele vores flexicurity-system, der gør det forholdsvist nemt for både arbejdstager og arbejdsgiver at afbryde et samarbejde, såfremt det ikke fungerer,« forklarer hun.Gitte Ostenfeld og Lise Lotte Jensen giver følgende fem råd til, hvordan man spotter og forebygger brokkehoveder:

  • Sørg for at være tæt på dine medarbejdere
  • Skab en åben dialog både medarbejderne imellem og mellem leder og medarbejdere
  • Mød også medarbejderne i det uformelle rum – det vil sige for eksempel til sociale arrangementer 
  • Hvis du bliver bekendt med en utilfreds medarbejder, så tal med vedkommende ansigt til ansigt (det skrevne kan let misforstås) – og husk at lytte til forklaringerne på, hvorfor vedkommende er utilfreds
  • Skab en kultur hvor brok i hjørnerne ikke er tilladt – lad det eventuelt indgå i virksomhedens værdisæt

Vores kollegaer i USA har lavet denne lille video om konsekvenserne af en fejlrekruttering, hvor en enkelt medarbejder potentielt kan påvirke et helt team til at blive "den arbejdende død":