De fleste lønmodtagere ser frem til en dejlig lang sammenhængende ferie med familie, venner og godt vejr. Men hvordan forholder det sig lige med arbejdsgiveren, og kan denne for eksempel bestemme, hvornår lønmodtageren skal afvikle sin ferie? Ja, det kan arbejdsgiveren faktisk godt, men det skal varsles tre måneder i forvejen.

»Selv om de fleste virksomheder i dag ikke lukker ned i forbindelse med sommerferien, er der dog stadig enkelte, der gør. For disse er det vigtigt, at de tre måneder forinden over for medarbejderne varsler, at medarbejderne i en given periode skal afvikle ferien. Og selv om der ikke er krav om, at en sådan varsling skal være skriftlig, så er det alligevel altid en god idé lige at sende en mail rundt – så opstår der heller ikke tvivl sidenhen,« råder Tine Ryg Cebrian, som er HR-direktør i Randstad.

Hvis virksomheden ikke lukker ned, så er det til gengæld en god idé et stykke i forvejen lige at koordinere, hvem der holder ferie og hvornår. Jævnfør ferieloven har medarbejderen ret til at holde mindst 15 dages (tre uger) sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september. Og ifølge ferieloven skal arbejdsgiver og arbejdstager i en forhandling fastlægge ferietidspunktet for medarbejderen.

Dette skal ske under hensyntagen til virksomhedens drift samt under hensyn til arbejdstagers ønsker om ferieafvikling i skoleferien, i tilfælde af at arbejdstager har skolesøgende børn. Kan man ikke nå til enighed om ferieafvikling, kan arbejdsgiver i yderste konsekvens fastlægge ferien for medarbejderen. Husk igen at overholde varslingspligten på 3 mdr.

»Som udgangspunkt når man heldigvis næsten altid til enighed omkring ferieafvikling. Og det er jo også væsentligt for medarbejderen at forstå, at der skal ferie til, hvis man vil opretholde energien og produktiviteten resten af året,« siger Tine Ryg Cebrian, som samtidig anbefaler, at man opfordrer sine medarbejdere til at holde i ferie i de mere stille perioder.

»Det sker af og til, at medarbejdere af en eller anden grund ikke vælger at holde ferie, fordi han eller hun gerne vil gemme det til senere. Men det er ikke altid den optimale løsning for arbejdsgiveren. For det betyder, at virksomheden ved slutningen af ferieåret kommer til at stå med en medarbejder, der har en masse ikke-afviklet ferie, som så skal afvikles. Og det er jo ikke altid tilfældet, at det er en lige så stille tid på kontoret som juli måned, hvor de fleste andre også holder fri,« fastslår hun.

Send medarbejderen ordentlig afsted på ferie

Når en medarbejder drager afsted på ferie, er det ofte, at personen er meget stresset op til, og her har lederen en væsentlig opgave, fortæller Tine Ryg Cebrian.

»Op til en ferieafvikling på to-tre uger er der meget, der skal overleveres og ordnes, og det gør at medarbejdere ofte er meget presset og i værste fald tager afsted på ferie med en masse opgaver under armen. Jeg synes, det kan være en god idé, hvis man som leder freder medarbejderen i dagene op til en ferie, så denne får tid og ro til at få afsluttet og overleveret igangværende opgaver, ligesom det er vigtigt i god tid at få koordineret, hvem der tager over for hvem hvornår. Det er i virksomhedens interesse, at medarbejderen får sin ferie og for opladet batterierne, og dermed er klar til at tage fat igen, efter ferien er afviklet,« siger hun.

Og hun tilføjer, at det samme er gældende, når medarbejderen vender tilbage fra ferien.

»Vi kender det alle sammen, når vi vender tilbage fra en ferie - der et hav af ulæste mails i inboxen og en række opgave og deadlines, der venter lige rundt om hjørnet. Men medarbejderen skal lige lande og op i gear igen, og som tilfældet er inden ferieafvikling, er det her også en god idé, som leder at frede medarbejderen i en tid, så denne får tid til at komme rigtig i gang efter ferien,« råder Tine Ryg Cebrian.

God ferie

Link til ferieloven