I de fleste virksomheder er konflikter noget, man forsøger helt at undgå. Som regel fordi vi er bange for, at konflikterne medfører tidsspilde, ødelagte relationer og stress hos medarbejdere og ledere. Men hvis man styrer konflikterne godt, når de opstår – og det gør de i alle virksomheder – kan man vende dem til en positiv kraft. En kraft der samler, skaber fælles retning og stimulerer kreativitet og innovation.

Frugtbar uenighed skaber viden og vækst

Ny viden – som er den vigtigste driver for vækst i virksomheder og i samfundet generelt – skabes ofte i en form for frugtbar uenighed. Faktisk kan man gå så langt som til at sige, at udvikling og innovation er utænkelig, uden at meninger brydes mellem højt kvalificerede og engagerede medarbejdere. Men for at konflikten kan blive den drivkraft, der leder til udvikling, skal den indlejres i en sund feedbackkultur.

For en konflikt kan naturligvis godt være ødelæggende for en arbejdsplads og en virksomhed. Men ikke hvis man opdyrker en virksomhedskultur, der tager hånd om konflikterne, så de hverken trappes op eller låser sig fast. Hvis konflikten er en naturlig del af den proces, man har på en arbejdsplads, og hvis alle ved, hvordan man spiller konflikten igennem – så kan den blive frugtbar i stedet for ødelæggende.

En god feedbackkultur er vigtig

Mange arbejdsrelaterede konflikter opstår ved, at uenigheder netop ikke bliver taget op. Uenigheder – både faglige og personlige – vokser til konflikter, når de får lov at ligge og bliver fortiet. Faglige uenigheder kan nemt gå hen og blive personlige. Derfor er det vigtigt at arbejde bevidst og målrettet med feedback. Alle medarbejdere og ledere skal have virksomhedens feedbackkultur på rygraden.

Det vil sige, at man ikke alene skal vide, hvordan man i teorien skal håndtere de uenigheder, der opstår i det daglige samarbejde. Man skal have træning i at give og modtage feedback. Virksomheden skal eksplicitere, hvordan den forventer, at ledere og medarbejdere giver og tager imod feedback. Får man skabt en god feedbackkultur, er man godt på vej til at have en organisation, der profiterer af de faglige sammenstød i stedet for at blive bremset af dem.

Gode råd til konfliktløsning

Der findes mange teorier om konflikter og tilsvarende adskillige modeller for konfliktløsning. Men der er en række simple råd, som du kan bruge som tjekliste i din virksomhed.

Før konflikten opstår:

  • Tal åbent om konflikthåndtering i din virksomhed – sørg for, at alle er på det rene med, at konflikter 1) uundgåeligt opstår og 2) ikke behøver at være farlige.
  • Skab et fælles sprog om håndteringen – brug nogle simple overskrifter og begreber, som man kan huske som medarbejder og leder.
  • Brug gennemprøvede feedbackmodeller, og sæt alle medarbejdere ind i, hvordan feedback foregår hos jer.

Når konflikten er opstået:

  • Skab kontakt i stedet for at holde afstand – lad være med at opføre dig som modstander til nogen.
  • Vær undersøgende – prøv nysgerrigt at forstå, før du gør dig håb om at blive forstået.
  • Løs uenigheder sammen – tænk i et ’vi’, både med din kollega og din medarbejder.
  • Vær aktiv og find løsninger – passivitet, opgivenhed og flugt er den virkelige modstander.

Interesseret i mere om emnet?

Læs relaterede artikler på arbejdsmarked360.