Arbejdet i en indkøbsafdeling centrerer sig hovedsageligt om at anskaffe de forskellige ressourcer, der er nødvendige for, at en virksomhed kan operere effektivt og i sidste ende opnå succes. Netop derfor er det en grundlæggende prioritet at gøre disse indkøb så omkostningseffektive som muligt. I forhold til arbejdskraften vil du kunne kontrollere dine udgifter langt bedre og udnytte din medarbejderstab optimalt, hvis du har en dyb forståelse for, hvor du p.t. står, hvordan du kan reducere omkostninger, og hvori der er særligt vækstpotentiale for produktiviteten.

 hold taler i et bestyrelseslokale
 hold taler i et bestyrelseslokale

Randstad Inhouse Services er en skræddersyet løsning, der hjælper virksomheder fra et væld af forskellige brancher – lige fra automobil- og ingeniørindustrien til fremstilling og logistik – med at imødekomme deres massive behov for ansættelse. Denne service kan understøtte din indkøbsafdelings strategi til medarbejderrekruttering ved at anvende metoder, der kan skabe omkostningsbesparelser på tværs af din arbejdsstyrke som helhed.Men hvilke metoder er der tale om, og hvordan kan Randstad Inhouse Services hjælpe din forretning med at reducere jeres samlede medarbejderudgifter?

dokument

kundecase: omkostningsbesparelse

download kundecase

dybdegående forståelse.

En dyb forståelse for din virksomheds nuværende position er hele forudsætningen for, at du kan identificere de områder, hvor du har størst mulighed for at reducere omkostninger og effektivisere økonomien.Randstad Inhouse Services hjælper kunder med at gennemføre en dybdegående scanning af deres forretning. Her stiller Randstad dedikerede proces-managers til rådighed, også kaldet workforce analytikere, der arbejder tæt sammen med stakeholders fra forskellige områder i din virksomhed – herunder ledelse, træning, operations, HR og indkøb. Dette samarbejde har til hensigt at skitsere et billede af, hvor du står lige nu, hvor du gerne vil være i fremtiden samt ikke mindst de skridt, du skal tage, for at nå dine mål.Din proces-manager vil være en erfaren professionel fra Randstad, som knyttes specifikt til din virksomhed. Personen vil hjælpe dig til at få en bedre forståelse af din medarbejderstabs fremgangsmåder ved at stille dig vigtige opklarende spørgsmål såsom:

  • Hvad er din forretnings kernemål? Vil du øge indtægten, reducere omkostninger eller begge dele?
  • Hvordan er disse mål forbundet til din medarbejderstab?
  • Hvilken tilgang har du til rekruttering? Hvilke trin er involveret i processen for at finde og udvælge kandidater, og hvor meget koster det?
  • Hvor mange ressourcer bruger du på vigtige aktiviteter i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere - f.eks. oplæring, onboarding eller træning?
  • Hvordan beslutter du, hvor mange personer du har brug for?

Det er spørgsmål som disse, der kan være med til at etablere en fundamental forståelse af din nuværende forretningsstatus – også kaldet “zero measurement”. På baggrund af denne grundforståelse er vi i stand til at identificere de mest effektive handlingspunkter, der kan bane vejen for økonomisk effektivisering og reducerede omkostninger.

dokument

kundecase: omkostningsbesparelse

download kundecase

omkostningsreduktion - uden at miste produktivitet.

En forbedret onboarding-proces er en af de mest udbredte måder, som Randstad Inhouse Services anvender til at reducere omkostninger.Effektiv onboarding er afgørende for at sikre, at nye medarbejdere befinder sig godt på deres nye arbejdsplads og generelt er indstillede på at skulle nå et højt produktivitetsniveau inden for kortest mulige tid. Større virksomheder er ofte afhængige af midlertidige medarbejdere, og derfor kan onboarding let blive en relativt dyr affære – særligt hvis man ikke formår at tænke i omkostningseffektive løsninger.Randstad har årelang erfaring på netop dette område, hvilket betyder, at vores Inhouse Services kan overtage din onboarding-proces og gøre den meget mere effektiv. Dette sker blandt gennem implementering af de seneste teknologier og innovationer såsom automation, hvilket kan hjælpe dig med at spare tid og udnytte dine ressourcer bedst muligt.Hvis vi tager skridtet længere end selve onboardingen, står træning som et andet område, hvor mange større virksomheder har muligheder for at forbedre sig. Her er overtræning et særligt udbredt problem. Spilder du penge på at udstyre personer med kompetencer, der ikke er essentielle for udførelsen af deres roller, og som de muligvis slet ikke bruger?

Billede af mand som sætter kasse på hylde
Billede af mand som sætter kasse på hylde

Randstad Inhouse Services kan hjælpe dig med at identificere disse ineffektive forhold og tilbyde rådgivning om, hvordan du kan optimere din træning.Et andet typisk mål for virksomheder er, at de skal formå at kunne kontrollere deres medarbejderudskiftning, hvilket særligt kan være relevant for indkøbsafdelingen. Når alt kommer til alt, vil størrelsen af udgifterne til henholdsvis rekruttering, onboarding og træning af ny bemanding blive reduceret, hvis du formår at fastholde dine værdifulde medarbejdere så længe så muligt.Det er afgørende at have disse omkostninger under kontrol – især i industrier såsom bilindustrien eller den farmaceutiske sektor, hvor en stor del træning og forberedelse ofte er nødvendig for, at nye rekrutterede kan opnå et acceptabelt produktivitetsniveau.En af de mest effektive måder at mindske udskiftning på er ved at sikre fra starten, at du ansætter personer, der ikke bare har de rette kompetencer og erfaring, men som også passer ind i din virksomheds kultur og ikke er tilbøjelige til at forlade jer igen efter kort tid.Randstad Inhouse Services kan hjælpe dig med at foretage de rigtige ansættelser ved at tilbyde en række fordele – herunder automatiseret kandidatscreening, innovative interview-teknikker og adgang til en pulje af gode, erfarne talenter, der er kvalitetstjekket på forhånd.

 

Effektiv skemalægning af arbejdskraft er en anden nøgleproces, der kan hjælpe dig med at sikre, at du får det maksimale ud af dine ressourcer.Den vigtigste fællesnævner for ovenstående og lignende metoder er, at de alle muliggør, at du som virksomhed kan spare tid og reducere omkostninger – vel at mærke uden at skulle give afkald på produktiviteten.

beviste resultater.

Vores tilgang til at forstå medarbejderstaben og identificere muligheder for at minimere omkostninger uden at miste produktivitet har leveret resultater for virksomheder inden for en bred vifte af brancher verden over.Mere end 800 kunder gør p.t. brug af vores programmer dedikeret til omkostningsbesparelser, der har til formål at reducere mindst 2-3% af deres samlede medarbejderudgifter.Hvis du er interesseret i at lære mere om, hvor meget du kan spare ved at samarbejde med os, er du meget velkommen til at tage et kig på vores beregner, der kan beregne netop dine omkostningsbesparelser.Du kan også tage et blik på vores case-studie for at se et eksempel fra den virkelige verden på, hvordan vores service hjælper virksomheder med at reducere deres medarbejderomkostninger.

dokument

kundecase: omkostningsbesparelse

download kundecase
om eksperten
author lars kjaerulf
author lars kjaerulf

Lars Kjærulf

director, operational talent solutions

Lars er overordnet ansvarlig for Randstad Operational Talent Solutions og Randstad Inhouse Services i Danmark. Lars har en stærk forståelse for virksomheders HR-udfordringer og begrænsninger og bidrager med sine mange års erfaring indenfor bemandingsløsninger, personaleoptimeringer og procesoptimering til at skabe værdi for vores kunder med behov for en stor fleksibel arbejdsstyrke.

hold dig opdateret om de seneste nyheder, trends og tendenser om rekruttering og arbejdsmarkedet.

tilmeld