Sladder gavner arbejdsmiljøet! - Sikke noget sludder vil mange nok mene, men studier, såvel nationale som internationale, viser, at sladder faktisk kan være gavnligt for arbejdsmiljøet i en virksomhed. En af dem, der har forsket i netop sladder og holder foredrag om emnet, er Jeanette Lemmergaard, lektor og institutleder fra Syddansk Universitet.

Sladder findes på alle arbejdspladser. Men sladder kan deles op i to - nemlig den onde sladder og den gode sladder. Og det er sidstnævnte, der ifølge sladderforskeren er godt for arbejdsmiljøet.

»Undersøgelser har vist, at sladder fungerer som en sikkerhedsventil, der sikrer mod overtryk. Med sladderen skaber vi relationer til vores kollegaer og viser samtidig, at vi drager omsorg for hinanden. Den gode sladder er med til at skabe ro og tryghed forstået på den måde, at når vi sladrer, giver det oplevelsen af fællesskab og af at være del af en gruppe,« siger Jeanette Lemmergaard og underbygger med et eksempel:

»Det, der sladres mest om, er - nok ikke overraskende - ledelsen og dens beslutninger. Et eksempel på det er, hvis en medarbejder er blevet opsagt, og kollegaerne mener, at det er en forkert beslutning. I sådanne tilfælde kan sladderen tage overtrykket mellem kollegaerne og fungere som en smørelse, der binder kulturen yderligere sammen,« forklarer hun.

Ud med den onde sladder

Den onde sladder kan i grove træk karakteriseres som den sladder, der findes kollegaerne imellem, og som også i visse tilfælde kan sidestilles med mobning og være giftig for en organisation, såfremt man ikke slår ned på den. Ifølge Jeanette Lemmergaard er der to ting, som kollegaerne typisk sladrer ondt om:

»Når det handler om sladder kollegaerne imellem, er der to områder, som medarbejderne typisk sladrer om. Det ene er, hvis en kollega ikke møder til tiden, og det andet er manglende kompetencer, og i det regi har lederen en uhørt vigtig opgave. For dens slags sladder handler om at lave alliancer, og ikke kun for at beskytte én selv - men også for at skubbe en anden ud af reden,« fortæller Jeannette Lemmergaard og tilføjer:

»I den kontekst er det altafgørende, at der er en åben dialog på en arbejdsplads, for ofte bygger den ondsindede sladder på misforståelser. Hvis en person for eksempel i sin kontrakt af en eller anden årsag har mulighed for at flekse i forhold til mødetidspunkter, så er det vigtigt, at man er åben om det, ligesom hvis vedkommende er ansat under visse betingelser og derfor ikke har den fornødne erfaring/kompetencer i forhold til andre medarbejdere.«

Undlad at lave politikker

Mange virksomheder har nedskrevne politikker om alt muligt og herunder ofte et etisk kodeks om sladder på arbejdspladsen, men det vil Jeanette Lemmergaard gerne advare imod.

»Jeg synes absolut ikke at man skal udarbejde politikker og regler om sladder på arbejdspladsen, for det er sundt i et vist omfang. Jeg synes derimod hellere, man skal bruge kalorierne på at sikre, at der er en åben dialog, og at lederen er tilgængelig og i stand til at kommunikere budskaber ud til medarbejderne. Hvis der så sker det, at der er antydninger af ondartet sladder i en virksomhed, skal der reageres omgående på det,« fastslår Jeanette Lemmergaard.

Gitte Ostenfeld er leder i Randstad og enig med Jeanette Lemmergard i, at åben dialog, tilgængelighed og kommunikation er altafgørende for en sund arbejdskultur. Hun er også enig i, at der nogle gange kan være behov for, at medarbejderne får mulighed for at lukke op for ventilerne.

»Som medarbejder skal der være behov for engang imellem at få luftet sine frustrationer, og det er helt fint, så længe det ikke går ud over enkelte personer. Hvis det ikke er en mulighed, og hvis man forsøger at lovgive herom, vil man ende med nogle meget utilfredse medarbejdere, der føler, at de arbejder under et diktatorisk system. Når det gælder sladderen kollegaerne imellem, så skal og bør man reagere omgående og forbyde dette. Jeg gør selv rigtig meget ud af at forsøge at være i øjenhøjde med mine medarbejdere. Eksempelvis er jeg placeret i et kontorlandskab, så alle kan komme til mig og spørge ind til tingenes tilstand, og netop det tror jeg er vigtigt for at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø,« siger Gitte Ostenfeld.

Jeanette Lemmergaard og Gitte Ostenfeld har følgende råd til, hvordan du håndterer sladder bedst muligt i virksomheden:

  • Sørg altid for, at der er en åben dialog på arbejdspladsen
  • lær at skelne mellem god og ond sladder
  • Reager omgående på den onde sladder
  • Lad være med at opsætte regler og politikker for sladderen. Accepter at den findes og reager, når den tager en uheldig drejning
  • Sørg for at lederen er i øjenhøjde med medarbejderne og er tilgængelig for disse