Alle taler om, at der skal flere kvinder i topledelserne på virksomhederne, og lad os bare slå fast, at det burde der også. Der er nemlig ingen tvivl om, at hvis der er en høj grad af diversitet i såvel ledelsen som i de forskellige teams, så vil man også opleve de bedste resultater.

Men hvad værre er, at næsten halvdelen af alle de virksomheder, der blev studeret i forbindelse med undersøgelsen, svarede, at de ikke havde nogen kvinder i den øverste ledelse overhovedet. Det er et problem, især set i sammenhæng med at det til overflod er påvist, at virksomheder med en mere lige kønsfordeling faktisk tjener 15 pct. mere i gennemsnit end virksomheder med overvægt af mænd.

I Randstad har vi endvidere spurgt medarbejdere i 33 lande om, hvad de mener, man opnår, hvis man sammensætter teams i forhold til køn, og også her er svaret entydigt

87 procent af de adspurgte mener, at man opnår de bedste resultater på arbejdspladsen, hvis man arbejder i teams med en fornuftig kønsfordeling.

Der bliver i disse tider afholdt en række kurser og seminarer, hvor man sætter folk sammen og taler problemstillingen igennem, men lige lidt hjælper det – det virker ikke som om, det flytter noget. Men hvad sker der, hvis vi skeler til andre universer og kigger på, hvad man gør her for at komme samme problemstilling til livs, som altså ikke bare arbejdsmarkedet har monopol på?

Kvindelige formel 1-kørere

Som verdens mest prestigefyldte racerserie kan Formel 1 prale med mange rekorder, heriblandt den nylige kåring af 18-årige Max Verstappen som sporten yngste grand prix-champion.

Mentorships

Men Formel 1 sporten lider af samme problem som arbejdsmarkedet - der er stadig bemærkelsesværdigt få kvinder, der har kørt Formel 1. Kun fem kvinder har nogensinde deltaget en Formel 1-serie, senest i 1980. Men nu er der sat en række tiltag i værk for at imødekomme den problemstilling. 

Susie Wolff, som er en af de ganske få kvindelige testkørere for Formel 1, blev guidet af Claire Williams, som var en del af Williams Martini Racing-holdet. Den form for kvindelig mentorship virker lovende inden for Formel 1, hvor kvinder efterhånden møder flere og flere muligheder både på og uden for banen.

Kvindelige mentorships kan fungere på samme måde i virksomheden. De kvindelige ledere i organisationen kan fungere som rollemodeller for de yngre kvinder og give gode råd og dele erfaringer. De kvindelige ledere kan desuden også påvirke kønsbalancen mere direkte ved at referere til kvalificerede kvindelige kandidater og lede praktikforløb, sponsorater og andre rekrutteringsinitiativer. 

Gå direkte efter kvinderne

Manglen på kvinder i Formel 1 starter allerede på sportens helt grundlæggende niveau, nemlig blandt go-kart-kørerne. Der er få piger, der kører go-kart, og det betyder, at talentmassen blandt kvinderne, der skal køre professionelt er meget begrænset.

Det samme er gældende inden for arbejdsmarkedet, hvor der er færre kvinder end mænd, nu højere man når op i organisationen – hvilket gør det vanskeligt at rekruttere kvinder i topledelsen. 

Skal vi have flere kvinder i ledelsen fremover, må virksomheder sætte ind tidligere i forløbet -  på uddannelsesinstitutioner på arbejdspladsen mv, for at sikre, at der vil være et tilstrækkeligt antal kvinder repræsenteret i kandidatfeltet, den dag man står overfor at skulle vælge sine ledere.

Kast fordommene væk

Selvfølgelig handler problematikken ikke kun om tal og om, at man skal sætte en kvinde i chefstolen for enhver pris. Selv inden for Formel 1 er det absolut vigtigste, hvor god køreren er. Men desværre forholder det sig sådan, at der er mange kvinder, som slet ikke får mulighed for at demonstrere deres færdigheder.

Selv om der selvfølgelig findes eksempler på tydelig og bevidst kønsdiskrimination på arbejdspladserne, så er det mere almindeligt, at problemet handler om ubevidste fordomme og sociale strukturer. Ifølge en undersøgelse fra Harvard University har dem, der skal ansætte en kandidat, typisk mere fokus på kandidatens køn end på dennes kvalifikationer, når jobinterviewet bliver gennemført en-til-en. 

Da vi i Randstad spurgte lønmodtagere i 33 lande var billedet det samme – 70 procent fastslår at mænd bliver favoriseret i forhold til kvinder, hvis to personer har fuldstændig ens faglige kompetencer.

Men vil man en sådan problemstilling til livs, handler det om at gøre noget aktivt – Eksempelvis kunne man gennemføre interviewet i gruppeform, hvor kvindernes idéer og erfaringer kommer mere frem.

Så hvad kræver det at finde den næste kvindelige Formel 1-kører? Ligesom inden for business kræver det en dedikeret indsats at finde frem til de kvindelige kandidater, ligesom det kræver handling og viljen til at støtte de kvindelige talenter.  

Af Nima Astanehdost, administrerende direktør i Randstad