Alle mennesker støder på udfordringer i deres job, men i hvilke jobfunktioner er udfordringerne størst?Jobbet som mellemleder eller afdelingsleder er et godt bud – for på den ene side skal du varetage medarbejdernes interesser, og på den anden side skal du varetage virksomhedens interesser - og af en eller anden årsag går disse ikke altid hånd i hånd ... »Jeg vil faktisk mene, at mellemledernes rolle er en af de mest afgørende i en virksomhed, for de udgør limen i hele organisationen og er katalysatoren for, om virksomheden får succes eller ej,« siger Michael Holm, der er direktør i Randstad, og som også selv har erfaring som mellemleder.Michael Holm understreger, at man som mellemleder hver dag balancerer på en knivsæg, og at man skal være god til at navigere i nuet.  Hvis han skal give mellemlederen et godt råd, lyder det:»Hvis jeg skal give et godt råd til mellemledere, så er det, at man altid skal være lyttende og agerende over for medarbejderne - men at det samtidig er endnu mere vigtigt, at man er tro over for virksomheden og den kurs, der er sat,« siger han. Annette Klausen Bengtsson er specialist, foredragsholder og mentor for mange mellemledere, og hun er enig med Michael Holm. Hun siger desuden, at det handler om, at lederen skal lede opad.»Den dygtige og modige leder ”leder opad”. Det er en kunstart, som er utrolig svær at mestre, og der er rigtig mange, der kløjes i det, fordi de bliver klemt mellem to stole og for eksempel lader sig rive med af medarbejdernes holdninger,« forklarer Annette Klausen Bengtsson.Hun kommer med et eksempel, hvor man som mellemleder er særlig udsat:»Ofte sker der det, at en medarbejder bliver forfremmet til mellemleder, og pludselig skal vedkommende lede sine tidligere kolleger, som han eller hun ellers talte og delte alt med - også på de områder hvor man ikke lige var enig med ledelsen,« forklarer Annette Klausen Bengtsson.»Fra den ene dag til den anden bliver rammerne ændret, og det kan være utroligt vanskeligt, og mange kommer til kort, hvis ikke de har de fornødne redskaber. Derfor er det meget vigtigt allerede fra første dag på en god måde at fortælle kollegerne, at nu sker der en ændring og forklare dem tydeligt, hvilken rolle den tidligere kollega nu skal spille i forhold til tidligere,« siger hun.En mellemlederkasket kan også gøre indehaveren ensom og få personen til at føle, at de befinder sig i en form for ingenmandsland. Det kræver en helt særlig psyke at kunne klare den følelse, for en anden ting er, at selv om du nu er blevet leder, så er det ikke ensbetydende med, at du nu også er blevet pot og pande med direktionen. »Hvis ledelsen tager nogle beslutninger, som du ikke er enig i, bør du alt andet lige arbejde for at føre dem ud i livet alligevel. Det er det, du er ansat til, og det, der forventes af dig – naturligvis altid under hensyntagen til at det er etisk forsvarligt, og at beslutningen indeholder den fornødne grad af integritet. Er du i tvivl eller uenig, så kan du altid tage dialogen med din chef one-to-one. Men husk på at hvis beslutningerne ikke umiddelbart virker rationelle, så kan det skyldes, at du ikke har alle informationerne,« siger Annette Klausen Bengtsson.

Prioriter informationerne

Som mellemleder er det vigtigt, at du har en relation og en stor portion tillid til din egen leder, og at denne altid kan regne med dig.»Som mellemleder er det helt afgørende, at du har et tæt forhold til din egen leder, og at du forsyner denne med input af relevans. Afstem med ham eller hende hvordan du skal levere resultaterne og undgå samtidig at involvere personen i detaljer, som du og dine medarbejdere godt selv kan klare,« råder hun.

 

Gode råd til den nye mellemleder

  • Sammen med din leder skal du definere din rolle og dine opgaver, så de er krystalklare.
  • Sørg for at dine opgaver og ikke mindst din nye rolle bliver kommunikeret tydeligt til medarbejderne.
  • Vær opmærksom på at ikke alle beslutninger virker rationelle, men at det kan skyldes, at du ikke har adgang til alle informationerne – hvilket du eventuelt også kan orientere dine medarbejdere om.
  • Led altid ”opad” og vær altid 100 procent loyal over for din leder. Hvis du hører om utilfredshed blandt dine medarbejdere så lyt til disse, men undlad at lade dig rive med og falde virksomheden i ryggen.
  • Tænk altid på hvilket aftryk du gerne vil efterlade i organisationen den dag, du forlader den.
  • Prioriter hvilke oplysninger der skal gå videre til din egen leder og lad være med hele tiden at banke på med udfordringer, som du selv burde kunne håndtere alene. Der er en grund til, at du er blevet leder. Et lille tip kan være at informere i stedet for at spørge.
  • Det betyder, at du i stedet for at spørge, om noget er ok, informerer din leder om, at I nu har fundet løsningen på et givent problem. På den måde træder du i højere grad i karakter som leder.