find info om jobbet som arkitekt.

Arkitektur er selve fundamentet i enhver civilisation og arkitekter er således ansvarlige for mange af de fysiske rammer, vi bevæger os i til daglig. De steder vi bor, de steder vi arbejder, de steder vi spiser og opholder os i det offentlige rum er alle på hver sin måde resultatet af en arkitekturs visioner, design og arbejde. Kunne et arbejde som arkitekt have din interesse, så læs med i artiklen, hvor vi stiller skarpt på de forskellige typer af arkitekter, hvordan man bliver arkitekt, og hvad man kan forvente i løn.

ledige stillinger.
1

hvad er en arkitekt?

Arkitektur handler ikke bare om skabelsen af fysiske rammer. Arkitektur former os som mennesker. Arkitekter fortæller historier. De fortæller noget særligt om vores region og vores samfundsværdier via deres arbejde. Arkitekter skaber kulturelle nuancer, som er med til at definere, hvordan vi vælger at fremstå som mennesker og samfund. De gør brug af videnskab og kunst, men trækker også på elementer af sociologi, psykologi og økonomi. Arkitekter bruger meget tid på at forstå vores samfund og - ud fra et emotionelt, teknologisk og intellektuelt perspektiv - at skabe rum som forbinder og forener mennesker.

En arkitekt er en professionelt uddannet fagmand, som er særligt kvalificeret til at kunne rådgive om unik æstetisk planlægning og udførelse af bygninger. Men et arbejde som arkitekt omfatter mere end blot design af bygninger. Læs videre og hør om de mange forskellige måder du kan være arkitekt på, og hvordan du kan komme ind i branchen.

en arkitekts betydning

Hvor ville vi være uden arkitekter? Arkitekter er primus motor for ethvert hjem, kontorbygning, restaurant, park, skole og andet byggeri der igangsættes i Danmark. Udover at stå for designet af byggeriet, er de også ofte en forankret del af selve byggeprocessen, hvor de kan fungere som rådgivere og supervisorer. En arkitekt skal kunne jonglere med flere forskellige færdigheder for at kunne skabe funktionelt design. Og de skal gøre dette alt imens de tager højde for aspekter som sundhed og sikkerhed, såvel som bygningsreglementer.

093.jpg
093.jpg
2

gennemsnitslønnen for en arkitekt

Din startløn som arkitekt afhænger i høj grad af hvilken type arkitekt, du er. En nyuddanet arkitekt, som arbejder med bygningsarkitektur kan jf. tal fra Danmarks Statistik forvente en gennemsnitsløn på lidt over 36.000 kroner før skat (og inkl pension og tillæg). En nyuddannet arkitekt som arbejder med by- og trafikplanlægning kan forvente en gennemsnitsløn på cirka 41.000 kroner om måneden før skat (og inkl pension og tillæg). Gennemsnitslønnen for en nyuddannet landskabsarkitekt ligger derimod på cirka 37.000 kroner om måneden før skat (inkl pension og tillæg), mens gennemsnitslønnen for en nyuddannet indretningsarkitet anslås at ligge på cirka 31.000 kroner om måneden før skat (inkl pension og tillæg).

En arkitekts løn afhænger derfor naturligvis af en masse parametre og kan i den forbindelse variere en del. Det har ligeledes indflydelse, om du arbejder på en privat tegnestue, i en kommunal forvaltning eller i et byggefirma. Og selve den geografiske lokation for arbejdet kan også spille ind, er der en tendens til at arkitektlønningerne i Hovedstadsområdet er højere end i resten af landet. Lønnen forhandles og fastsættes derfor individuelt.

klik her
3

typer af arkitekter

Arkitekt-faget har sin helt egne unikke områder og som arkitekt kan du bestride vidt forskellige stillinger. Du kan være selvstændig, arbejde i det offentlige, for en privat tegnestue eller et større arkitektfirma. Vi dykker her ned i de forskellige stillinger indenfor arkitektur og design, samt de respektive jobbeskrivelser for de pågældende arkitekt-typer.

boligarkitekter

Boligarkitekter bruger deres kunstneriske færdigheder og designprogrammer til at skabe, forme og ombygge hjem. Det kan omfatte alt lige fra huse, lejligheder og lignende boligtyper. En boligarkitekt designer og udarbejder planer og kan sågar være ansvarlig for at udvikle et budget for byggeriet.

kommerciel arkitektur

Arkitekter indenfor kommerciel arkitektur står for skabelsen af kontorbygninger og andre lignende bygninger til erhvervslivet. Disse typer arkitekter kan for eksempel arbejde på følgende projekter:

 • Stats- og regeringsbygninger
 • Skoler
 • Hoteller
 • Broer
 • Museer
 • Kontorbygninger/højhuse
 • Offentlige bygninger

landskabsarkitekter

Parker, sportsfaciliteter og offentlige rekreative områder er ofte projekter, der kan spores tilbage til en landskabsarkitekt. De er særligt uddannede til at udvikle udendørsområder. Landskabsarkitekter favner bredt. De kan arbejde med alt lige fra store universitetsarealer til små offentlige haver. De skal her bruge deres kreative evner til at skabe trygge og sikre områder i byrummet. Der hviler ofte et stort ansvar på landskabsarkitekter eftersom deres projekter kan omfatte væsentligt mere design end på projekter med selv de største bygninger. De står for udtænkningen og planlægningen af alle tænkelige elementer: lige fra placeringen af indgange og toiletter til opsætningen af bænke og pladser.

indretningsarkitekter

Denne form for arkitekt sørger for at de indre elementer i bygninger og huse er komfortable og sikre - såvel funktionelle og æstetiske. Indretningsarkitekter (og indretningsdesignere) tager sig af alt lige at redesigne køkkener i private hjem, såvel som til at sikre at en ny bygnings gulve lever op til myndighedernes lovkrav. Man bør også huske på, at ikke alle indretningsdesignere er uddannede arkitekter. Nogle bruger dem blandt andet til at håndtere og administrere valg af farver og tekstiler grundet deres særligt udviklede æstetiske sans. De researcher og sammenligner elementer i bestræbelserne på at skabe sammenhæng og homogene hjem.

byplanlægning

Præcist som med landskabsarkitekter vil en byplanlægger ofte stå for opgaver i større skalaer. Forskellen på de to er at byplanlæggeren skaber bykvarterer. Deres opgave er at opnå den ønskede funktionalitet og æstetik på større landskabsblokke. Afhængigt af projektet vil en byplanlægger også skulle stå for visse bygningsprojekter samt placeringen af grønne arealer såsom buske eller træer.

arkitekter med særligt fokus på bæredygtighed

Denne type af arkitekter vil uden tvivl vokse i antal grundet det stigende fokus på miljø og bæredygtighed. Arkitekter med fokus på bæredygtighed udvikler planer, som fokuserer på den påvirkning deres projekt vil have på miljøet. Disse arkitekter skal have en forståelse for kompleksiteten af miljørigtige planer. Uanset om der er tale om fokus på energioptimering eller håndteringen af rent vand, så skal arkitekterne indenfor dette område anvende de mest optimale praksisser og materialer for at opnå et tilfredsstillende resultat for klienten, men som også tager højde for miljøet.

industriel arkitektur

En arkitekt indenfor industriel arkitektur har til opgave at udvikle industrielle bygninger, som imødekommer den pågældende virksomheds særlige behov. Forskellige brancher har forskellige behov, og det er her arkitektens opgave at tegne og udvikle bygninger og rum, der facilitere en effektiv drift af den pågældende virksomhed. Om så der er tale om en fabrik, der producerer komponenter til biler eller der er tale om skabelsen af et nyt mejeri. Selv virksomheder indenfor samme branche kan have vidt forskellige behov og krav. Det skal en industriel arkitekt tage højde for, og arbejdet kræver derfor også en særlig indsigt i og forståelse af industriernes forskellige arbejdsprocesser.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_199.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_199.jpg

klar til nye udfordringer?

Find relevante artikler og gode råd om alt fra CV-opbygning, jobsamtale og karrieremuligheder

find tips her
4

ansvarsområder som arkitekt

En arkitekt kan have mange andre opgaver og ansvarsområder på byggeprojekter end dem, man sædvanligvis associerer dem med.

hvilket job passer til dig?

Føler du dig umotiveret på jobbet? Eller er du i tvivl om, hvilket job der passer til dig? Du er ikke alene. Vi har samlet seks gode råd til dig, der ønsker at ændre retning og skabe en ny karriere.

ledige job
5

arbejdet som arkitekt

arkitektens ansvarsområder

Generelt vil en arkitekts arbejde regelmæssigt omfatte følgende aktiviteter og procedurer:

 • Udvikle og lede projekter fra koncept til udvikling
 • Konsultere de involverede parter for at afgøre hvad projektet kræver
 • Udarbejde tegninger og byggedokumenter der skal danne grundlag for den kommende bygning
 • Koordinere arkitektonisk forberedelse og ændringer til ny og eksisterende udvikling af bygninger og grunde
 • Administrere og organisere dokumenter for de rette tilladelser
 • Samarbejde med teams, entreprenører eller underentreprenører på tværs af forretningsområder
 • Løse komplicerede designmæssige problemer på en praktisk og innovativ måde
 • Ændre planer for at tilpasse sig kunden eller økonomiske behov

arbejdsmiljø

De fleste arkitekter arbejder på kontorer, hvor de udarbejder udkast, udfylder ansøgninger om tilladelser og udvikler prisoverslag. Det meste klares på en computer, men arkitekter skal til tider også besøge byggepladser for at forhandle med byggeledere, kunder og entreprenører. Andre gange skal der kommunikeres med ingeniører, forsyningsansvarlige og andre arkitekter.

arbejdstid

En arkitekt kan sagtens have skæve arbejdstider, især hvis der er en forestående deadline, som skal nåes. Præcision og nøjagtighed er en dyd i arbejdet, eftersom fejlberegninger og fejlvurderinger kan ende med at udgøre en fare for bygningen eller konstruktionen. En arkitekts beslutninger påvirker også hele det omkringliggende bysamfund. Så der er tale om et ganske omfattende ansvar. Arkitekter har dog en vis frihed til at styre opgaver og mål indenfor deres givne tidsplan.

teknologiske fremskridt

I dag gør arkitekter brug af computerprogrammer som AutoCAD og BIM. Der er også et væld af cloud-baserede teknologier, som bruges til at skabe designs. Derudover erstatter AI og IoT efterhånden mange af de traditionelle processer og strømliner mange af de arkitektoniske arbejdsprocesser. Big data ændrer måden hvorpå arkitekter indsamler information til at designe mere effektive og unikke bygninger. De mest iøjnefaldende fremskridt har dog nok mest af alt fundet sted med Virtual Reality og Augmented Reality. VR kan omforme et koncept til en virkelighedstro oplevelse, hvor du faktisk kan gå igennem designs i tredimensionelle omgivelser. AR leverer 3D-berøring og lyd til 2D-planer, hjælper med at opdage potentielle farer og giver designere mulighed for at dykke ned i de mindste detaljer i en potentiel konstruktion.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_191.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_191.jpg

den gode ansøgning

Vi har samlet vores bedste råd til, når du skal skrive den gode ansøgning.

få gode råd her
6

sådan bliver du arkitekt

hvor lang tid tager det for at blive arkitekt?

Du kan tage arkitektuddannelsen på arkitektskolen i Aarhus eller København. Uddannelsen består af en bachelor, der varer tre år samt en kandidatuddannelse, som tager to år.

For landskabsarkitekter er der to muligheder. Man kan uddanne sig direkte på landskabsarkitektur-uddannelsen på Københavns Universitet, eller søge ind på en af de danske arkitektskoler og derfra specialisere sig i landskabsarkitektur.

For at blive indretningsarkitekt skal man først have taget en 2-årig uddannelse som indretningskonsulent, hvorefter man læser videre som indretningsarkitekt. Eventuelt på Designuddannelsen i København eller på den private uddannelse Copenhagen School of Interior Design i København.

færdigheder og kompetencer

For at blive en succesfuld arkitekt skal du helst mestre flere forskellige talenter. Du skal dels være kreativ, men også kunne arbejde struktureret, ligesom arbejdet også kræver lige dele fleksibilitet og organisation.

analytiske evner

En arkitekt skal besidde både matematiske evner såvel som indsigt i design og videnskab. Disse tre aspekter er grundlæggende elementer i en arkitekts arbejde.

kommunikation

Arkitekter skal kunne behandle flere forskellige koncepter via flere forskellige kommunikationskanaler. Samarbejdsaspektet i professionen kræver, at du kan formidle dine budskaber tydeligt til flere interessenter og samarbejdspartnere.

kreativitet

For at kunne designe, organisere og udarbejde planer skal man have en god kunstnerisk sans. En arkitekt skal ofte kunne sammenflette funktionalitet og form til perfektion. De indtænker også miljømæssige overvejelser i arbejdet og forsøger på bedste vis at videreformidle kundens eller projektets hensigt på en innovativ måde.

organisation

Optegnelser er en vigtig del af en arkitekts daglige virke. Skabeloner, gengivelser og tegninger, kontrakter, korrespondance mm. er afgørende for ledelsen af ​​et projekt. Det er også vigtigt at holde styr på materialelister, projektdetaljer, omkostningsanalyse og føre tilsyn fremskridtet. En arkitekt skal kunne forstå vigtigheden af ​​at spore alle elementer vedrørende deres projekter på en organiseret måde.

teknisk ekspertise

Software og digital teknologi er blevet en game changer. En arkitekt er derfor nødt til at være opdateret på de seneste teknologiske værktøjer for derigennem at kunne forblive konkurrencedygtig.

visualiseringsevner

Arkitekter skal se på hver del af en bygning, og de skal samtidig kunne relatere den til alle andre aspekter i processen og bevare en rumlig forståelse for, hvordan alle komponenter arbejder sammen. De skal også være særligt dygtige til teknisk tegning.

7

fordele ved at finde et job som arkitekt via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer arkitekter til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af arkitekter. Vores rekrutteringskonsulenter har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer arkitekter til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_200.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_200.jpg
8

ofte stillede spørgsmål

Her er de oftest stilledes spørgsmål vedrørende arbejde som arkitekt

thank you for subscribing to your personalised job alerts.