find info om jobbet som bygningsingeniør.

Som bygningsingeniør er du med til at skabe og føre tilsyn med anlæggelsen af veje, bygninger og broer. Du står også for skabelsen af infrastruktur til forsyningsselskaber ved at skabe skabe netværk og faciliteter, der bidrager til at forbedre transporten. Som bygningsingeniør kan du blive ansat i det offentlige såvel som i private byggefirmaer. Interesseret i at høre mere om bygningsingeniørarbejde, så læs med i denne artikel, hvor vi stiller skarpt på løn, arbejdsopgaver og karrieremuligheder indenfor bygningsingeniør-faget.

ledige stillinger
1

hvad er en bygningsingeniør?

I arbejdet som bygningsingeniør får du muligheden for at udfolde din ekspertise indenfor alt lige fra infrastruktur-opgaver og konstruktion til supervision af byggeprojekter. Dit arbejde omfatter design, konstruktion og vedligeholdelse af infrastruktur-projekter. Du inspicerer også byggepladser for at sikre, at de lever op til de gældende sikkerhedskrav og bygningsmæssige specifikationer. En bygningsingeniør kan også have til opgave at føre tilsyn med byggeprocesser for at sikre, at arbejdet altid er af højeste standard. Som bygningsingeniør deltager du også ofte i estimering af omkostninger i forbindelse med materialer, der skal bruges på byggepladsen. På visse projekter består dit arbejde blot i at rådgive på diverse renoverings- og ombygningsprojekter.

En bygningsingeniør undersøger styrken og tilstrækkeligheden af ​​fundamenterne ved at teste materialerne eller jordbunden. Som bygningsingeniør bestemmer du, hvordan belastningsbehovet påvirkes af materialernes belastningsfaktorer og jordens vandstrømningshastigheder. Du bruger også designsoftware og tegneredskaber til at sikre, at byggeprojekterne lever op til myndighedernes krav.

Et arbejde som bygningsingeniør kræver naturligvis omfattende ingeniørviden, da du skal anvende forskellige ingeniørprincipper på projekttegninger og tekniske tegninger. Tidsstyring er afgørende for at sikre, at de pågældende ressourcer udnyttes fuldt ud, og at projektet færdiggøres indenfor den aftalte tidsramme.

Kan du se dig selv i jobbet som bygningsingeniør, hvor du kan udfolde dine matematiske færdigheder og evner ud i kompleks problemløsning? Så læs videre og se hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at blive bygningsingeniør.

luftfoto af byens veje
luftfoto af byens veje

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige bygningsingeniører. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en bygningsingeniør

Som nyuddannet bygningsingeniør indenfor den private sektor er den vejledende minimumsløn jf. IDA lønstatistik på lidt over 41.000 kroner før skat om måneden inklusiv tillæg og pension. Samme statistik viser, at en nyuddannet bygningsingeniør, der starter i det offentlige kan forvente en startløn på mellem 38.000 - 39.000 kroner om måneden før skat inklusiv tillæg og pension. En erfaren ingeniør vil i gennemsnit tjene cirka 60.000 kroner om måneden.

faktorer der kan spille ind på en bygningsingeniørs løn

Projektstørrelsen og specialiseringsområdet har normalt indflydelse på bygningsingeniørers indtjeningsmuligheder. Når du arbejder på små eller mellemstore bygge- eller infrastrukturprojekter, svarer din løn til det ofte lettere begrænsede budget, som er fastsat på projektet. Står du derimod i spidsen for store projekter, vil du normalt kunne tiltrække højere lønninger på grund af den nødvendige ekspertise. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en bygningsingeniørs løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

find ledige stillinger
3

typer af bygningsingeniører

En bygningsingeniør kan have mange forskellige specialområder og derved fokusere på vidt forskellige arbejdsområder og industrier alt efter hvilken faglig profil, du har valgt. Bygningsingeniør-typerne omfatter blandt andet:

smilende mand, byggeplads i baggrunden
smilende mand, byggeplads i baggrunden

freelancer eller lønmodtager?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som bygningsingeniør

At arbejde som bygningsingeniør kræver brug af matematiske principper til forskellige bygge- og infrastrukturprojekter for at sikre konstruktionens stabilitet og styrke. Vi dykker her ned i bygningsingeniørens typiske arbejdsmiljø, arbejdsplan og daglige opgaver og ansvarsområder.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En bygningsingeniørs arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • rådgivning om projekter

Som bygningsingeniør er du i kontakt med kunder for at fastlægge deres projektkrav. Hvis du for eksempel arbejder på en bygning, skal du have fastlagt bygningens størrelse, placering og mængden af materialer med bygherrerne eller arkitekten.

 • design og udvikling af projektplaner

Hvis du ikke lige er i gang med at tegne byggeplaner, så udarbejder du planer og tegninger med tekniske specifikationer. Du sikrer, at designet følger arkitekttegningen ved at give tekniske oplysninger og mål for konstruktionen. Du løser også eventuelle problemer, der vil kunne opstå under design- og udviklingsfasen.

 • tilsyn med indkøb af materialer og udstyr

Som bygningsingeniør deltager du i alle aspekter af projektet, herunder kommunikation med leverandører og oplysning om det udstyr, der kræves til projektet. Da en del af arbejdet omhandler undersøgelse og sikring af strukturel stabilitet, så nærstuderer du også jord- og vejrforholdene i det pågældende område, og du vælger de rette materialer, der skal til for at skabe et strukturelt forsvarligt projekt.

 • sikring af miljøpåvirkning

Som bygningsingeniør sikrer du, at projektet ikke har en negativ påvirkning på miljøet. Du evaluerer miljøpåvirkningen ved at studere jord- og undergrundsstrukturen for byggeriet for at sikre, at projektet ikke forstyrrer dets dannelse. Når du forstår jordforholdene, kan du justere byggestilen for at undgå at skade miljøet.

 • sikring af opfyldelse sikkerhedsstandarderne 

Som bygningsingeniør sikrer du, at byggeplanerne opfylder de relevante lovkrav. Du overholder byggelovgivningen for at kunne stille garanti for sikre byggemetoder.

 • afslutning af projekter indenfor den givne tidsramme

De fleste bygge- og anlægsprojekter har omkostnings- og tidsbegrænsninger, og du er ansvarlig for at sikre, at projektet afsluttes inden for den fastsatte tid. Du fører også tilsyn med de omkostningsmæssige konsekvenser af alle beslutninger for at sikre, at du holder dig inden for budgettet.

brug for hjælp til dit CV?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et power resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Bygningsingeniørarbejde foregår både indendørs og udendørs. I selve designfasen arbejder du på kontor og under konstruktionen besøger du ofte byggepladsen for at sikre, at projektet skrider planmæssigt frem. Udendørsarbejdet kan foregå i alt slags vejr, lige fra bidende kulde til høje varmegrader. Arbejdet omfatter også rejser til flere andre byggesteder, enten i form af igangværende projekter eller i form af planlægning af kommende projekter. Designfaser kan klares via hjemmearbejde eller kontorarbejde, men når byggeriet er i gang, skal du regelmæssigt besøge byggepladsen. 

hvem er dine kolleger?

Afhængigt af din arbejdsgiver og branchen, du arbejder i, så kan dine kolleger omfatte alt lige fra electrical engineers, projektledere og projektingeniører. Du kan også arbejde side om side med byggeledere, tømrere, elektrikere og arkitekter, såvel som andre specialister.

arbejdstider

En bygningsingeniør er som udgangspunkt ansat til en 37 timers arbejdsuge. Den normale arbejdstid ligger fra mandag til fredag, men der kan også forekomme arbejde på mere atypiske tidspunkter. Nogle gange starter arbejdsdagen meget tidligt, andre gange arbejder du til sent ud på aftenen. Visse projekter kan også omfatte weekend-arbejde. Deltidsansættelser er ikke hyppige, men der kan forekomme en del korttids-kontraktarbejde og freelancearbejde.

mand med cykel stående på togstationen
mand med cykel stående på togstationen

hvem er dine kolleger?

Som bygningsingeniør arbejder du ikke kun sammen med andre ingeniører. Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. projektledere, akitekter, tømrere og elektrikere.

find dine næste kollegaer her
6

uddannelse og karrieremuligheder

Du uddanner dig som bygningsingeniør på den danske diplomingeniøruddannelse. Uddannelsen tager tre og et halvt år og kan tages på forskellige uddannelsessteder i Esbjerg, Horsens, Lyngby/Ballerup, Odense, Aarhus og Aalborg. På Diplomingeniøruddannelsen vælger man studieretningen Byggeri & Infrastruktur. Her uddanner man sig til bygningsingeniør over en 3,5 årig studieperiode, der inkluderer et halvt års praktik.

færdigheder og kompetencer

Som bygningsingeniør skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

 • matematiske evner

Du gør brug af avancerede matematiske principper til at analysere design og arbejde dig frem mod strukturelt holdbare projekter. Via dine gode matematiske færdigheder vil du være i stand til præcist at kunne beregne detaljerne i alle aspekter af projektet.

 • lederevner

Du fører tilsyn med arbejderne under byggeprocessen og er i løbende dialog med flere forskellige fagpersoner i forbindelse med projektdetaljer. Stillingen kræver derfor en vis grad af lederevner for at du kan guide og inspirere alle involverede arbejdere og fagpersoner frem mod det fælles mål. 

 • beslutningskompetencer

Bygge- og infrastrukturprojekter er komplekse og omfatter mange forskellige trin. Din rolle indebærer derfor at du før eller siden skal træffe komplekse beslutninger i hele bygge- og designfasen.

 • problemløsning 

Som bygningsingeniør er du afhængig af tekniske principper for at løse strukturelle problemer og andre spørgsmål, der opstår under byggeriet. Dine evner udi at løse problemer vil også kunne hjælper dig med at finde omkostningseffektive løsninger.

karrieremuligheder

I takt med at du løbende høster erhvervserfaring i arbejdet som bygningsingeniør, vil der med tiden dukke flere forskellige nye karriereveje op. Nogle videreudvikler sig til byggeleder eller projektleder, mens andre bliver enten arkitekter eller konsulenter indenfor byggebranchen.

klik her
7

fordele ved at finde et job som bygningsingeniør via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer ingeniører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af ingeniører. Vores rekrutteringskonsulenter inden for teknik og ingeniørfaget har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer bygningsingeniører til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

luftfoto af fodgængerfelt
luftfoto af fodgængerfelt
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som bygningsingeniør

thank you for subscribing to your personalised job alerts.