find info om jobbet som electrical engineer.

Behovet for elektroingeniører er i vækst. Vi lever i et samfund, der i stigende grad har brug for eksperter indenfor elektronik. Kan du se dig selv i rollen som electrical engineer, hvor du udfolder din ekspertise og gør en forskel, så læs med i denne artikel. Her stiller vi skarpt på elingeniørfaget og alle dets forskellige specialeretninger. Vi kigger på typiske arbejdsopgaver og ansvarsområder, og ser på hvad det kræver at blive elektroingeniør, og hvad du kan forvente i løn.

ledige job
1

hvad er en elektroingeniør?

En electrical engineer arbejder med elektronik, energisystemer og signalbehandling. Her anvender du fysik og matematik for at udvikle elektronik og elektroniske systemer. Du benytter dig af computerstøttet design til at skabe skemaer for elektriske komponenter og skabe simulationer ved at illustrere de elektriske enheders systemfunktioner. Du udfører også vedligeholdelsesarbejde og tests, hvis enhederne ikke fungerer korrekt.

En elektroingeniør kan arbejde i forskellige brancher og industrier, heriblandt kraftværker, teleselskaber og virksomheder inden for instrumentudvikling.

På trods af forskellige specialeområder står alle elektroingeniører for at holde virksomhedernes elektroniske systemer i gang. Du sørger for, at alle systemer er vedligeholdt og udfører øjeblikkelige systemopgraderinger. Du har ansvaret for planlægning og påbegyndelse af elektriske projekter. Så snart et projekt er i gang, deltager du i den videre udviklingsproces frem til den endelige installation. Derudover tilbyder elektroingeniører løbende vejledning til ledelsen i virksomheden.

Du skal besidde forskellige færdigheder og kompetencer for at blive elektroingeniør; fra grundlæggende kredsløbsteori til projektledelseskompetencer, og du kan få udfoldet dine projektlederevner såvel som din matematiske viden. Lyder et job som electrical engineer som noget for dig? Så læs videre og få mere indsigt i, hvilke kompetencer og kvalifikationer der skal til for at blive elektroingeniør.

089
089

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige ingeniører. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en elektroingeniør

En nyuddannet elektroingeniør kan iflg. tal fra Danmarks Statistik forvente en startløn på mellem 42.000 og 44.000 kroner før skat om måneden inklusiv tillæg og pension. Lønnen kan variere en anelse afhængigt af om man er svagstrøms- eller stærkstrømsingeniør, eller om man er uddannet teleingeniør. Lønnen som elektroingeniør er som udgangspunkt individuelt forhandlet, og vil således afhænge af din erfaring, kompetencer og viden på området.

faktorer der kan påvirke en elektroingeniørs løn

Som elektroingeniør svinger din løn afhængigt af det arbejde og den omhyggelighed, der kræves for at gøre systemerne operationelle og sikre. Forskellige specialiseringer tiltrækker forskellige lønninger, da nogle stillinger er mere komplekse. For eksempel vil du sandsynligvis tjene mere, hvis du specialiserer dig i fremstilling fremfor i ingeniørarbejde indenfor strøm. Din erfaring og uddannelsesniveau kan også være med til at løfte din løn.

Arbejde for private virksomheder er ofte bedre betalt end arbejde i det offentlige. Den virksomhed, du arbejder for, dikterer også din løn. For eksempel har elektroingeniører, der beskæftiger sig med forsknings- og udviklingsprojekter, bedre lønudsigter end dem, der leverer regelmæssig vedligeholdelse.

find ledige job
3

typer af elektroingeniører

Elektroingeniør-faget er et bredt område, hvor du kan specialisere dig i forskellige kategorier afhængigt af din præference. Her følger en liste over forskellige typer af elektroingeniører:

To mænd som snakker
To mænd som snakker

freelancer eller lønmodtager?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som elektroingeniør

At arbejde som elektroingeniør involverer design, udvikling og styring af elektricitet og elektronik. Her er en oversigt over elektroingeniørers ansvar og jobbeskrivelse.

jobbeskrivelse for en elektroingeniør

Som elektroingeniører har du en lang række ansvarsområder, som varierer alt efter din arbejdsplads og specialeområde. Ikke desto mindre er visse ansvarsområder identiske på tværs af alle brancher og områder. De omfatter: 

 • projektplanlægning

Som elektroingeniør er du ansvarlig for planlægningen af alle elektroniske projekter i din virksomhed. Planlægningsprocessen påbegyndes med skabelsen af udkast til elektroniske systemer på papir. Under planlægningen laver du også et udkast til budgetterne og alle de materialer og komponenter, som skal bruges til projektet. Du står også for organiseringen af møder med investorer og kunder for at drøfte budgetteringen, systemspecifikationerne, de tekniske krav og andre anliggender. 

 • projektudvikling

Ingeniører sørger for at de respektive projekter gennemføres indenfor normeret tid, og at de udføres korrekt. Efter at have lavet et udkast til en plan, skal du aktualisere den ved hjælp af computerstøttet designmaskiner og føre tilsyn med dets udvikling. Så snart du har udarbejdet prototyperne, skal du teste deres ydeevne og lave nødvendige forbedringer. 

 • administration og vedligeholdelse af elektriske systemer

Udover at udvikle nye systemer, er en elektroingeniør ansvarlig for driften af ​​eksisterende elektriske systemer. Det forventes, at du udfører hyppige inspektioner for at sikre, at alle elektriske systemer fungerer i overensstemmelse med de globale sikkerhedsretningslinjer og regler. Afhængigt af din jobbeskrivelse kan du udføre systemvedligeholdelse og opgraderinger for at sikre, at elektriske systemer fungerer effektivt.

 • research og rapportering

Electrocal engineers er ansvarlige for dataindsamlingen om systembrug, ydeevne og kundefeedback. Med disse oplysninger kompilerer og fremviser de planlagte rapporter for kunder og arbejdsgivere. Elektoingeniører forsker og innoverer også nye teknologier i udviklingslaboratorier, såsom bioteknologi, medicin- og computerlaboratorier.

 • sikring af produktkvalitet

Som elektroingeniør sikrer du, at de elektriske produkter fungerer som de skal. Du skal også sikre, at de pågældende elektriske systemer udfører arbejdet problemfrit og med størst mulig optimering. Til tider skal du designe elektroniske testmetoder for fabrikanter for at kunne bestemme udstyrets ydeevne. Du udfører også tests på afsluttede produkter og tjekker systemets muligheder.

brug for hjælp til dit CV resumé?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et power resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Eftersom elektroingeniører arbejder i forskellige brancher og industrier, så er deres respektive arbejdsmiljøer også forskellige. Oftest arbejder elektroingeniører indendørs med projektplanlægning, design, budgettering og mødeafholdelser. Selve produktionen af elektroniske systemer foregår også indendørs på arbejdspladser og i laboratorier. Der er dog visse opgaver, som kræver udendørs arbejde for en electrical engineer. I alle tilfælde er der ofte tale om højrisiko-arbejde for en elektroingeniør, eftersom det ofte involverer arbejde med elektricitet. Højrisiko-områder kan eksempelvis være fabrikker, kraftværker og forskningslaboratorier. Arbejdet som elektroingeniør omfatter også en hel del interaktion med andre mennesker, herunder forskellige ledere, administratorer, teknikere, kunder og andre kolleger. Derfor kræver arbejdet en del interpersonelle egenskaber. 

arbejdstider

Elektroingeniører har regelmæssige, men ofte opdelte arbejdstider eller arbejdsplaner. Du kan f.eks. designe et projekt om morgenen og gå videre til at teste et andet projekt eller udføre vedligeholdelse om eftermiddagen. Disse tidsplaner bliver dog ofte afbrudt, især hvis mere end et projekt er i gang. Du vil som udgangspunkt være ansat på en fuldtidskontrakt på 37 timer om ugen. Du har til tider også overarbejde for at overholde projektdeadlines.

I større virksomheder arbejder elektroingeniører i skift for at sikre, at der altid er en fagmand til rådighed på arbejdspladsen. Selv om de fleste elektroingeniører arbejder på fuld tid, har selvstændige elektroingeniører en endnu mere dynamisk arbejdstidsplan. Det skyldes, at de skal dele deres tid mellem at arbejde på projekter og transport. Både konsulenter og lønnede entreprenører kan være tilknyttet på deltid for flere forskellige virksomheder. Remote arbejde er kun muligt for konsulenter.

Smiling man holding an tablet standing in a servers room.
Smiling man holding an tablet standing in a servers room.

hvem er dine kollegaer?

Som electrical engineer kan dine kolleger være alt lige fra operatører af tungt udstyr, elektrikere, elektroteknikere, autoelektrikere, vedligeholdelsesledere, industrielektrikere, robotingeniører, maskiningeniører og projektledere.

find dine næste kollegaer her
6

uddannelse, kvalifikationer og karrieremuligheder

For at blive elektroingeniør skal du tage en bachelor i elektronik på diplomingeniør uddannelsen. Det tager 3,5 år og kan foregå på Aalborg, Aarhus og Syddansk Universitet såvel som på elektroteknolologi-uddannelsen på DTU i København.

færdigheder og kompetencer

For at kunne trives i rollen som elektroingeniør er det vigtigt at besidde følgende færdigheder og kompetencer:

 • faglige færdigheder

Du skal være fortrolig med alle relevante teorier og anvendelser for at få succes med dine ingeniørprojekter i forhold til design, produktion og sikkerhed. Det omfatter matematik, kredsløbsdesign, projektudvikling og vedligeholdelse af elektriske systemer. Udover en grundlæggende ingeniøruddannelse skal du kunne forberede projekter effektivt. Det kræver færdigheder til skitsering, udarbejdelse og budgettering af store og små projekter.

 • sociale kompetencer

Elektroingeniører skal være gode ledere. Du skal sørge for at alle dine ingeniører og teknikere udfører det korrekte arbejde, og at det klares indenfor den normerede tid. Du skal også besidde gode formidlingsevner. Elektroingeniører samarbejder med kunder samt forskellige folk indenfor og udenfor sit eget fagområde. Derfor skal du kunne være i stand til at videreformidle tekniske begreber og viderekommunikere andre fagspecifikke detaljer så alle kan forstå det.

 • en god problemløser

Der kan til tider opstå problemer i løbet af et projekt. Derfor skal du være en god problemløser for at kunne løse de opståede problemer og foretage en effektiv fejlfinding.

7

fordele ved at finde et job via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer ingeniører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af ingeniører. Vores rekrutteringskonsulenter inden for teknik og ingeniørfaget har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

 • fastansættelse

Randstad rekrutterer electrical engineers til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

102
102
ledige job
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som electrical engineer,

thank you for subscribing to your personalised job alerts.