find info om jobbet som konsulent.

Virksomheder og organisationer indenfor både det offentlige og den private sektor benytter sig ofte af konsulenter til forskellige projekter og problemstillinger. Med din særlige viden og indsigt på et givent område, vil du kunne dele ud af din erfaring og rådgivning for at løse diverse problemstillinger. Det gælder alt lige fra effektivisering af arbejdsprocesser, videreuddannelse og træning af personale, generel oplysning og rådgivning eller noget helt fjerde. 

Konsulenter benyttes i alle brancher lige fra finanssektoren og modebranchen til sundhedsvæsenet, IT-branchen, byggebranchen og meget mere. Er du interesseret i at høre mere om arbejdet som konsulent? Så læs videre i artiklen, hvor vi stiller skarpt på, hvad en konsulent skal have af kvalifikationer for at kunne trives i jobbet, og hvad der venter af arbejdsopgaver, ansvar og løn.

ledige stillinger
1

hvad er en konsulent?

Alle kan stile efter en karriere som konsulent, hvis man har oparbejdet tilpas meget erhvervserfaring eller viden indenfor et særligt felt. Konsulenter gør deres store viden og indsigt til en ressource - en ressource som mange virksomheder og organisationer er villige til at betale for at få videreformidlet.

Som konsulent undersøger du din arbejdsgivers mål, marked og virksomhed for at identificere problemer og muligheder for ekspansion. Du anbefaler løsninger på forretningsrelaterede problemer og hjælper med at skabe positive forandringer i en organisation. Nogle kunder hyrer konsulenter i forbindelse med nedskæring af virksomhed eller med et ønske om at få effektiviseret arbejdsprocesserne. Nogle gange er din opgave at reorganisere en virksomhed, som er på randen af konkurs, eller at yde rådgivning til nyopstartede virksomheder, så de kan få den bedst mulige start i deres branche.

Arbejdet som konsulent kræver passion og interesse for den pågældende branche for at kunne levere de bedste strategier. Desuden søger organisationer konsulenter, når de har brug for et eksternt perspektiv på diverse forretningsspørgsmål. De har med andre ord brug for en person, der kan puste nyt liv i virksomheden og eventuelt vende skuden. En succesfuld konsulent har brug for mere end blot branchespecifik viden. Du skal også have en bred forståelse for forretningsanalyse, fejlfinding og strategiudvikling.

hvad laver en konsulent?

Konsulenter kan arbejde i alle tænkelige brancher som interne konsulenter eller for konsulentvirksomheder. Interne konsulenter leverer en dybdegående analyse af virksomheden, da de undersøger alle aspekter af virksomheden og anbefaler muligheder for forbedringer.

Kan du se dig selv i rollen som konsulent, hvor du kan få delt din store specialviden og analytiske evner indenfor et bestemt område? Så læs videre i artiklen, hvor vi ser på, hvad det kræver at blive konsulent, og hvilke færdigheder man helst skal besidde for at kunne begå sig i jobbet.

females sitting working on laptop
females sitting working on laptop

find dit næste job via os

Opret en profil hos Randstad og lad vores dygtige konsulenter hjælpe dig mod dit nye job.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en konsulent

Der findes konsulenter indenfor stort set alle tænkelige brancher, og der er derfor også en anelse variation i de forskellige lønninger alt efter om man er juridisk konsulent, HR-konsulent, økonomisk konsulent eller noget helt fjerde. Gennemsnitslønnen for en konsulent anslås dog at ligge på mellem 44.000 - 51.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og tillæg. Lønnen er dog individuel og varierer meget.

hvilke faktorer kan påvirke en konsulents løn?

Det er fremfor alt konsulentens specialområde, som afgør lønnen. For eksempel tjener juridiske konsulenter mere end mange andre konsulenter. Deres løn kan nå op på næsten 60.000 kroner om måneden, mens eksempelvis HR-konsulenter eller konsulenter indenfor sundhedssektoren ofte tjener mindre. Der er generelt højere lønninger til konsulenter indenfor finanssektoren.

En anden og vigtig faktor i lønfastsættelsen er din erfaring. Ikke blot din erfaring i arbejdet som konsulent, men også og især omfanget af din specialviden. Er du særligt indsigtsfuld i en branche vil du oftest kunne tjene mere end gennemsnittet, og hvis du tillige har viden indenfor et særligt unikt felt eller en niche-branche, vil du også kunne forvente mere i lønposen.

3

typer af konsulenter

Der findes mange forskellige konsulenter i Danmark. Her er et udpluk af de væsentligste.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_193.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_193.jpg
4

arbejdet som konsulent

Er du nysgerrig efter at vide, hvordan en konsulents typiske arbejdsdag kan tage sig ud? Så læs med i følgende afsnit, hvor vi ser nærmere på de forskellige ansvarsområder en konsulent kan have.

konsulent jobbeskrivelse

Arbejdsopgaverne afhænger af typen af konsulent, men der er dog visse pligter og opgaver, som går igen på tværs af alle konsulenttypers arbejde. Det omfatter blandt andet:

 • research

I modsætning til andre fagfolk som udfører kontinuerlig research, arbejder konsulenter ud fra en hypotese. Du formulerer en hypotese og researcher derefter for enten at be- eller afkræfte denne hypotese. Du inkluderer rapporter og regnskaber i din informationssøgning og du interviewer ligeeledes forskellige interessenter. Researchen har til formål at forstå din klient og selve den branche de agerer i.

 • markedsanalyse

Hvis du er konsulent for en start-up virksomhed, laver du feasibility-undersøgelser for at lære markedet at kende. Du skal her kunne give kritisk indsigt i markedssegmentering og demografi, før du anbefaler eventuelle niche-markeder, som start-up virksomheden bør udforske. For større virksomheder vil din opgave bestå i at identificere muligheder for ekspansion.

 • datagruppering og dataanalyse

Som konsulent er det vigtigt at du kan understøtte dine resultater og anbefalinger med de rette tal. Din research vil give data, som skal konsolideres og analyseres, før du kan drage passende konklusioner. Analysefasen hjælper dig med at finde ud af, hvordan markedet ser ud i øjeblikket, og hvordan din arbejdsgiver klarer sig i forhold til konkurrenterne. Du kan anbefale strategier til at styrke deres position på markedet og øge indtægterne på baggrund af oplysningerne.

 • fremlægning af materiale

Som konsulent skal du lave præsentationer af dine resultater for interessenter, så I kan diskutere anbefalinger. Når din klient har lagt sig fast på den strategi, de ønsker at gå efter, så er det din opgave at forme de første indledende skridt og monitorere udfaldene.

 • forretningsudvikling

Som konsulent er det dit job at skaffe nye virksomheder og finde muligheder for at udvide forretningen. Du hjælper ledere med at udarbejde pitchingmateriale og mødes med potentielle kunder.

5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som konsulent kan du arbejde i vidt forskellige brancher og med vidt forskellige klienter. Du kan arbejde i tech-firmaer, finans, regnskab eller produktion. De fleste konsulenter arbejder i kontormiljøer uanset hvilken branche, de er ansat i, og overlader ofte research-opgaverne til andre medarbejdere. En konsulent skal typisk på konference eller dække opgaver som kræver rejsedage, især hvis han eller hun er ansat i en multinational virksomhed.

hvem er dine kolleger?

Afhængigt af branchen, du er ansat i vil dine kolleger kunne omfatte alt lige fra analytikere til junior-analytikere. Begge indsamler og fortolker data for at kunne skabe og analysere branche-relevante modeller. Som konsulent er dine færdigheder mere bredt funderede, men analytikernes resultater vil ofte danne grundlag for dine anbefalinger. Du vil også ofte kunne arbejde sammen med revisorer, sundhedsfagligt personale eller undervisere såvel som andre specialister, der eksempelvis kunne være alt lige fra ingeniører, professionelle rådgivere og fagfolk indenfor forretningsudvikling.

arbejdstider

Konsulentarbejde er en karriere med stor fleksibilitet, eftersom du både kan arbejde fuldtid, deltid eller på korttids-kontrakter. Konsulenter har ofte lange arbejdsdage, og når man er fuldtidsbeskæftiget kan arbejdsugen nå op over de 37 timer, som en fuldtidsstilling som udgangspunkt er nomineret til. Der arbejdes som regel indenfor normale arbejdstider, men der kan også være tale om aftenarbejde eller weekendarbejde, især når du deltager i større events. Det er også muligt at arbejde som freelance-konsulent i flere brancher alt afhængigt af dine kunders behov og ønsker.

6

uddannelse, færdigheder og karrieremuligheder

Der er ikke som sådan en decideret uddannelse, der udklækker konsulenter, men det er typisk et faktum, at succesfulde konsulenter har imponerende akademiske kvalifikationer.

Du kan starte din karriere som konsulent med en bacheloruddannelse inden for et hvilket som helst område, eksempelvis handel, finans, videnskab, it eller ingeniørvidenskab. Hvis du har planer om at blive konsulent inden for sundhedssektoren, skal du have en uddannelse inden for naturvidenskab eller et beslægtet område. Det er naturligvis svært at få et arbejde som konsulent i en branche, man ikke har større kendskab til. 

Det er ikke noget krav at være topuddannet for at kunne blive konsulent, men det er ingen hemmelighed, at det ofte er en kæmpe fordel at have en kandidat eller doktorgrad. Her vil du stå rigtigt stærkt akademisk set og du vil ofte have større muligheder for at få arbejde.

Erhvervserfaring indenfor den sektor, man ønsker at være konsulent i, vil også være en stor fordel.

færdigheder og kompetencer

Udover de akademiske kvalifikationer, skal du også helst besidde følgende færdigheder og kompetencer for at kunne begå dig i arbejdet som konsulent:

 • god til at tænke kreativt

Problemløsning kræver, at man kan tænke ud af boksen og komme med unikke løsninger. Som konsulent hjælper det at kunne tænke kreativt, når der skal brainstormes idéer og løses forskellige problemer i en virksomhed.

 • god til at løse problemer

Konsulenter kan til tider også få til opgave at skulle løse konflikter mellem ledelse og ansatte eller at skulle redde en virksomhed fra konkurs. Gode problemløsningsevner hjælper dig her med at identificere måder at løse konflikter eller at udvikle muligheder, der kan hjælpe med at redde firmaet fra opløsning.

 • god til at formidle og lytte

Som konsulent skal du også være god til at lytte til medarbejdere og interessenter for at kunne forstå deres bekymringer. Det er vigtigt, at du her formår at lytte med indføling og forståelse for dem, fremfor udelukkende at fokusere på tal og bundlinje. Så snart du har de rette strategier til til at løse et givent problem, vil dine gode kommunikationsevner samtidig gøre processen mere smidig og nem.

 • god til at administrere tid

Det er umuligt at komme udenom møder og konsultationer i arbejdet som konsulent, og du vil her især få brug for dine administrative evner, når det kommer til planlægning og overholdelse af de forskellige mødeaftaler. Dine gode organisatoriske evner vil her være en fordel, når du skal administrere de forskellige aftaler og nå dine mål indenfor et givent tidsskema. Det er en rigtig god idé at forberede dagens aktiviteter, så man kan optimere tiden og få klaret alle opgaver på dagens to-do-liste.

karrieremuligheder

Arbejdet som konsulent kan åbne mange forskellige døre til andre spændende jobs og karrierer. Nogen ender i sidste ende med at træde ind i lederstillinger. Konsulenter starter typisk karrieren på junior-niveau og arbejder sig herefter op i en senior konsulentstilling. Du kan øge dine kvalifikationer og din ekspertise og blive direktør eller administrerende direktør. Konsulentarbejde åbner også mulighed for at blive selvstændig, men du bør dog starte med at arbejde i en konsulentvirksomhed for at opnå den rette erfaring og forbedre dine færdigheder.

Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_165.jpg
Randstad_Atlanta-Kloubert-04-17_165.jpg
7

fordele ved at finde et job som konsulent via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer konsulenter til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af konsulenter. Vores rekrutteringskonsulenter har selv en baggrund i deres brancheområde og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer konsulenter til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen

8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som konsulent

thank you for subscribing to your personalised job alerts.