find info om jobbet som product manager.

Der er behov for product managere i alle slags brancher og industrier lige fra finans og IT til produktion og teknologi. Som product manager vil du indtage en afgørende rolle for virksomhedens økonomi. Dit fokus vil ligge på at skabe solide og værdifulde produkter, som opfylder virksomhedens mål og forbrugernes behov.

Besidder du stærke strategiske evner udi planlægning og beslutningstagen, og lyder et arbejde som product manager som noget for dig? Så læs med i denne artikel, hvor vi netop stiller skarpt på jobbet som product manager. Vi ser på hvad det kræver af uddannelse og kvalifikationer at blive product manager, og vi tager et kig på de væsentligste ansvarsområder og arbejdsopgaver samt de forventede lønninger i faget.

ledige stillinger.
1

hvad er en product manager?

Som product manager sikrer du, at en virksomhed producerer relevante og rentable produkter, der matcher brugernes behov og som maksimerer afkastet af investeringen for din arbejdsgiver. Din hovedopgave er at styre og håndtere alt det, der falder uden for salg og marketing, udviklere, designere og slutbrugere. Dine helt specifikke opgaver, vil dog fremfor alt være dikteret af den virksomhed, du er ansat i og særligt de produkter, den producerer. Et forbrugerprodukt forventes for eksempel at skulle kunne betjenes af millioner af brugere, og det er her din opgave som product manager at styre designet henimod at blive det mest optimale og brugervenlige produkt på tværs af forbrugersegmenter. 

Hvad laver en product manager?

En product manager skal have kontakt med interessenter og ledelse. Du definerer for eksempel produktvisionen ved at fastlægge de problemer, som produktet skal løse samt forbrugermålgruppen. Du arbejder også sammen med designteamet om at skabe optimale produkter med maksimal værdi ved at gennemgå produktspecifikationer og deltage i testning. Som product manager skal du være ekspert i markedstendenser, kvantitative og kvalitative data fra brugerundersøgelser og konkurrenceanalyser. Når du forstår produktets implikationer, kan du prioritere funktioner og opstille en handlingsplan for at gennemføre en idé.

Kan du se dig selv i jobbet som product manager? Så læs videre og hør om de kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at kunne trives i arbejdet som product manager i Danmark.

Woman looking away while sitting at table working on a tablet.
Woman looking away while sitting at table working on a tablet.
find ledige job
2

gennemsnitslønnen for en product manager

En product managers løn kan variere en del afhængigt af mange forskellige faktorer. Lønnen er individuelt forhandlet, og den vil således afhænge af din uddannelsesmæssige baggrund, din erfaring og den virksomhed, som du er ansat i. 

Dog anslår man, at gennemsnitslønnen for en product manager i Danmark ligger på cirka 58.000 kroner om måneden før skat. Den nedre kvartil ligger på cirka 46.000 kroner om måneden før skat, mens den øvre kvartil ligger på cirka 70.000 kroner om måneden før skat. 

hvilke faktorer kan påvirke en product managers løn?

Som product manager er der flere forskellige faktorer, som kan påvirke lønnen. De vigtigste parametre er den erfaring, du bringer med ind i arbejdet, selve arbejdspladsens beliggenhed og selve branchen, du søger arbejde i. Er du særligt erfaren og søger arbejde indenfor en løntung branche, der tilmed ligger i et større område med stor efterspørgsel og høje leveomkostninger, så vil du her kunne hente en af de højeste lønninger indenfor faget. 

Visse brancher betaler også ekstra for særlig ekspertviden og indsigt i nicher. Virksomheder indenfor bioteknologi og lægemidler vil ofte give højere lønninger end gennemsnittet.

3

typer af product managere

Nogle af de mange typer af product managere omfatter blandt andet:

Mand med briller
Mand med briller
ledige stillinger
4

arbejdet som product manager

En product manager fører tilsyn med produktudviklingen i en virksomhed. Vi kigger her på de mange forskellige arbejdsopgaver og ansvarsområder, som en product manager kan have.

jobbeskrivelse for en product manager

En product managers arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • fastsættelse af vision og strategi for produktet 

Som product manager skal du fastsætte retningen og visionen for produktet. Din opgave består i at formulere visionen for produktet så alle kan forstå det. Du fremlægger inversteringsområderne og prioriterer dem for at nå produktmålene. Arbejdet omfatter også skabelsen af et product roadmap og en tidslinje, som skal visualisere produktudviklingsprocessen frem til levering. 

 • evaluering af idéer

Som product manager samler du også idéer og prioriterer dem, der besidder den største værdi for kunderne. Du administrerer virksomhedens idéstyringsproces og bestemmer hvilke idéer, der skal udvikles af designteamet. Efter at have gennemgået ideerne, videreformidler du statussen på hver idé til kunder, partnere og interessenter.

 • prioritering af funktioner 

I forbindelse med idékoncepter foreslås der mange funktioner til et produkt, og det er her din opgave at rangordne dem. Som product manager prioriterer du funktionerne ved at rangordne dem i forhold til strategiske mål og initiativer. Nogle gange indebærer processen, at du skal foretage vanskelige afvejninger baseret på den værdi, som de nye funktioner tilføjer til et produkt. Når du prioriterer, er det vigtigt at definere produktets funktionelle krav og den ønskede brugeroplevelse.

 • udarbejdelse af product roadmap

Som product manager udvikler du også et roadmap, som skal visualisere produktudviklingsprocessen. Dette roadmap definerer også hvordan produktet opfylder forretningsmålene og holder arbejdet på sporet. Du skaber forskellige roadmaps for ledelsesteams og ingeniørteams. 

 • analyse og rapportering af arbejdsfremskridt

Som product manager er det vigtigt at fokusere på resultater. Du fører tilsyn og monitorerer fremskridtet i de forskellige produktionsstadier. Du sikrer, at produktionsholdet er effektive og holder sig indenfor tidslinjen. Under produktionen sørger du for at virksomheden ikke lider nogen form for kapacitetsproblemer, og du sørger for at teamet har de nødvendige råmaterialer. Efter produktionen skal du monitere testprocesserne.

5

arbejdsmiljø og arbejdstider

En product manager arbejder i forskellige arbejdsmiljøer alt efter hvilken industri han eller hun er ansat i, og alt efter selve produkterne, som virksomheden producerer. Hvis du for eksempel arbejder i fremstillingsindustrien, besøger du regelmæssigt produktionerne for at sikre, at alt kører som forventet. I medicinale og tekniske virksomheder arbejder du også sammen med de respektive produktionsteams. Product managere indenfor software arbejder imidlertid på produkter, som ikke kræver arbejde i et klimakontrolleret anlæg. Ud over at føre tilsyn med produktionen, deltager product managere også i møder med interessenter og udfører administrative funktioner. Derfor arbejder product managere også ofte fra et kontor. Jobbet kan indebære transport og rejser, hvis virksomheden har produktionsfaciliteter uden for virksomheden. Nogle gange deltager du også i konferencer og messer indenfor din branche. Det er også muligt for product managere at arbejde eksternt eller hjemmefra. Du skal dog møde op regelmæssigt for at overvåge projekter på stedet.

hvem er dine kollegaer?

Product managere kan arbejde i vidt forskellige brancher lige fra finans til teknologi og produktion. Derfor kan dine kolleger omfatte blandt andre projektledere, programledere og detailchefer. Du kan også arbejde sammen med marketingschefer og salgsledere såvel som fabriksledere, softwareudviklere og ingeniører.

arbejdstid

En product managers arbejdsuge følger som oftest en normal arbejdsuge uanset hvilken branche, du er ansat i. Product managere har sjældent aftenarbejde, medmindre det er fordi de deltager i et møde eller skal nå en vigtig deadline. Til tider arbejder du i weekenderne for at assistere design- og produktionshold med at nå deadlines.

De fleste virksomheder ansætter product managere på fuldtid. Deltidsstillinger og kortvarige ansættelser er en sjældenhed. Du kan dog få en midlertidig ansættelse, hvis du står for styringen af et aspekt i et større produkt.

1278
1278
ledige stillinger
6

uddannelse og kvalifikationer

For at blive product manager skal du have den rette uddannelsesmæssige baggrund og erfaring. De forskellige elementer omfatter:

uddannelse

Der findes ikke én specifik uddannelse, som kvalificerer dig til arbejdet som product manager. For at blive product manager er det afgørende, at du har en uddannelse, der har relation til den branche, du vil arbejde i. Det kan f.eks. være en fordel at have en bachelor- eller kandidatuddannelse i computer- eller software, hvis du gerne vil arbejde som product manager i teknologivirksomheder. Viden indenfor det relevante studieområde forbedrer også din ekspertise inden for produktudvikling. For eksempel vil en uddannelse som kemiingeniør øge din ekspertise og chancen for job indenfor den kemiske fremstillingsindustri eller medicinalindustrien. Har du den rette bacheloruddannelse kan du tage den 2-årige kandidatuddannelse i Produktion og uddanne dig til product manager eller produktchef, som det også kaldes flere steder. En kandidat i økonomi, administration og ledelse vil også være en relevant indgangsvinkel til et job som product manager.

erhvervserfaring 

Før du bliver product manager, skal du have den rette erhvervserfaring og være fortrolig med produktionsprocessen. Arbejde i junior-stillinger samt praktikophold vil øge dine færdigheder og forberede dig bedre på en eventuelt kommende stilling som product manager. 

færdigheder og kompetencer

En product manager skal helst besidde følgende færdigheder og kompetencer:

 • problemløsningsevner

Mange produkter bliver blandt andet udviklet for at løse forbrugerproblemer. Med de rette problemløsningsevner vil du kunne brainstorme produktidéer, som kan løse forskellige problemer hos forbrugerne. Et problemløsende mindset er en drivkraft bag beslutningstagning.

 • tidsstyring

Som product manager deler du din tid op i forskellige projekter. En god tidsstyring hjælper dig her med at prioritere opgaver og jonglere med forskellige projekter på dit bord. Det hjælper dig også med at fremme effektiviteten og sikre, at produkterne bliver lanceret til tiden.

 • formidlingsevner

Som product manager skal du være god til formidling for at kunne opretholde en god kommunikation med produkteams og udviklere. Du skal også kommunikere med interessenter, når der skal vidererapporteres om produkters succes, og når der skal foreslåes muligheder for forbedring.

 • handlekraftig og initiativrig

Som product manager skal du være proaktiv for at nå dine mål. Din evne til at tage initiativet vil motivere dine produkthold og øge tempoet i produktionsprocessen. 

karrieremuligheder

De fleste product managere starter som en del af produktteamet og fokuserer på et aspekt af produktionen, før de skifter til ledende stillinger. Til at begynde med fører du tilsyn med et lille produktteam, før du bevæger dig til senior product manager-roller, der indebærer supervision af hele produktionsafdelingen. De fleste product managers avancerer til ledelsesniveauer som for eksempel teknologichef, marketingschef eller administrerende direktør.

7

fordele ved at finde et job som product manager via randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. 

 • fastansættelse

Randstad rekrutterer product managers til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • ansættelsesforhold

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

451
451
find job
8

ofte stillede spørgsmål

ofte stillede spørgsmål om arbejdet som product manager

thank you for subscribing to your personalised job alerts.