find info om jobbet som sales manager.

Som sales manager eller salgschef bliver du det altafgørende bindeled mellem en virksomhed og dens kunder. Din evne til at opbygge og pleje sunde og gode kunderelationer samt at skabe forbindelser til nye potentielle kunder bliver selve rygraden i virksomhedens forretningsdrift. Som en god salgschef skal du netop kunne skabe en naturlig og personlig kontakt til nye, såvel som eksisterende kunder for derigennem at kunne forhandle forskellige aftaler, der er til gavn for både din virksomhed såvel som kunderne.

se ledige jobs
1

hvad er en sales manager?

En sales manager eller salgschef kan arbejde i alle typer brancher og i enhver virksomhed eller organisation, hvor der sælges produkter eller tjenester. Som salgschef, eller sales manager som det også hedder, kan du arbejde med B2B-salg (business-to-business) eller B2C-salg (business-to-consumer), hvori du begge steder agerer som primær kontakt mellem din virksomhed og dens pågældende marked.

hvad laver en sales manager ?

For at kunne skabe succes i arbejdet som salgschef er det vigtigt at have indgående kendskab til de produkter og tjenester, man sælger. Et sådan kendskab oparbejdes blandt andet ved at deltage i events, seminarer og decideret oplæring i de respektive produkter. Arbejdet som salgschef kræver ofte meget rejse, så man skal kunne lide en alsidig og spraglet arbejdshverdag som salgschef.

Arbejdet kræver også en bred vifte af sociale og menneskelige egenskaber, herunder en veludviklet formidlingsevne samt en evne til at kunne forudse kundernes behov og krav.

Kunne du se dig selv i arbejdet som salgschef med ansvaret for kunde opbygning og  kundepleje i en større eller mindre virksomhed? Så læs mere om alt lige fra ansvarsområder, arbejdsopgaver og løn for en salgschef i Danmark. Vi kigger også på hvad det kræver af kompetencer og uddannelse og hvilke menneskelige egenskaber, der skal til for at trives i jobbet som salgschef.

Gruppe ved mødebord på kontor
Gruppe ved mødebord på kontor
se ledige jobs
2

gennemsnitslønnen for en sales manager

Ifølge lønstatistikken fra Djøf tjener en salgschef med personaleansvar i gennemsnit 87.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension og bonus. Lønnen for en salgschef varierer mellem en nedre lønkvartil på cirka 63.000 kroner om måneden og en øvre lønkvartil på lidt over 117.000 kroner om måneden før skat.

En sales manager uden personaleansvar anslås tilsvarende at tjene i gennemsnit cirka 52.000 kroner måneden før skat inklusuv pension og bonus med en nedre lønkvartil på 42.000 kroner om måneden og en øvre lønkvartil på 60.000 kroner om måneden før skat. 

faktorer der kan spille ind på en sales manager eller salgschefs løn

Størrelsen på virksomheden eller organisationen hvori du opererer som salgschef er naturligvis en væsentlig faktor, når det kommer til løn spørgsmålet. Store organisationer og virksomheder har både større budgetter og kræver naturligvis mere ansvar fra deres salgschefer. Derfor vil lønnen som oftest ligge betydeligt højere hos store virksomheder sammenlignet med mindre firmaer. Den pågældende bonusordning vil også kunne have stor samlet påvirkning på den overordnede løn. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en salgschefs løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet. 

Derover har det også stor betydning, hvorvidt du har personaleansvar eller ej. En salgschef med personaleansvar, tjenere mere end én uden.

se ledige jobs
3

typer af salgschefer

Salgschefer kan overordnet set operere indenfor to forskellige salgsområder, der på hver deres måde vil forme deres arbejde og den type salgschef de er. De to overordnede typer er:

IT udviklkere taler sammen på job
IT udviklkere taler sammen på job
4

arbejdet som sales manager

Et arbejde som salgschef kan variere alt efter om den pågældende person er indenfor B2B eller B2C salg. Men selvom man opererer på forskellige områder og i forskellige brancher, så er der stadig visse elementer, der går igen på tværs af brancherne. I det følgende afsnit dykker vi ned i en salgschefs typiske arbejdsmiljø, arbejdsplan og daglige opgaver samt ansvarsområder.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En sales manager eller salgschefs arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

se ledige jobs
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Salgschefer og sales managere arbejde som udgangspunkt på kontorer eller i kontormiljøer, men jobbet omfatter også ofte en del rejsen. Salgschefer skal ofte møde kunder og klienter på deres respektive lokationer, hvilket til tider kan inkludere udlandsrejser. Du skal derfor være indstillet på at arbejdet som salgschef kræver en del fleksibilitet og alsidighed.

Man and woman talking and having a laugh while walking outside between office buildings.
Man and woman talking and having a laugh while walking outside between office buildings.
6

uddannelse og karrieremuligheder

Der findes ingen direkte uddannelsesmæssig vej til jobbet som salgschef, men der ikke desto mindre en lang række uddannelser, som vil gavne dine muligheder for at kunne få jobbet. Mange salgschefer har en fortid som sælgere i det pågældende firma eller i en anden virksomhed. De har ofte taget en 3 til 5 årig erhvervsuddannelse i detailhandel. Er du selv uddannet salgsassistent, så kan du også vælge at videreuddanne dig på en erhvervsakademiuddannelse for at oparbejde yderligere meritter indenfor salg og ledelse. 

færdigheder og kompetencer

Som salgschef skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

  • Sociale kompetencer: Du skal helst besidde gode sociale kompetencer, da dit arbejde som salgschef ofte handler om at skabe og vedligeholde god menneskelig kontakt med klienter og kunder. Du skal derfor både have talegaverne i orden og være stærk på skrift. Det er vigtigt at kunne forudse kundernes behov, men det er næsten lige så vigtigt at kunne videreformidle din forståelse for disse behov og krav.
  • Selvstændighed: Salgschefer og sales managers arbejder ofte alene og uden opsyn eller supervision i jagten på at nå deres salgsmål. Du skal derfor kunne arbejde selvstændigt og kunne forstå at prioritere opgaverne efter hvor vigtige de er. Du er ofte alene om opgaven og har derfor sjældent andre end dig selv til at organisere og arrangere din arbejdsdag.
  • Organisatoriske evner: Organisation og opmærksomhed på selv den mindste detalje er nøglen til at skabe sunde og succesfulde relationer til kunder og klienter. Du skal som salgschef derfor være både detailorienteret, men især også organiseret. Der skal laves kontrakter og udarbejdes forhandlings dokumenter, der skal laves salgsrapporter og opdateres mødeplaner og rejseplaner. Organisatoriske evner vil hjælpe dig med at holde styr på de mere administrative ansvarsområder i arbejdet.

karrieremuligheder

Som salgschef findes der flere oplagte muligheder for at kunne udbygge karrieren yderligere. De fleste salgschefer starter på junior-niveau og bevæger sig derefter langsomt op i en seniorstilling og overtager måske til sidst virksomhedens største og vigtigste kunder. Nogen vælger at udvikle sig yderligere og bevæge sig ud i andre og større lederstillinger, enten indenfor selvsamme virksomhed i form af eksempelvis et arbejde som salgsdirektør eller som leder i helt andre brancher.

se ledige jobs
7

fordele ved at finde et job som salgschef via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer salgschefer til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

  • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af salgschefer. Vores rekrutteringskonsulenter inden for salg og handel har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

  • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

  • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer salgschefer til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

Woman sitting on a window sill having a chat with two colleagues.
Woman sitting on a window sill having a chat with two colleagues.
8

ofte stillede spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål vedrørende arbejdet som salgschef.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.