find info om jobbet som salgsdirektør?

Enhver virksomhed som sælger et produkt, tjeneste eller service har som oftest brug for en salgsdirektør. Som salgsdirektør udvikler du salgsstrategier, der skal booste virksomhedens salg og motivere salgsmedarbejderne i dit salgsteam. Arbejdet kræver derfor lige dele viden og indsigt i salgsfremmende markedsstrategier såvel som forståelse for mandskabspleje og ledelse. Kunne du se dig selv med ansvaret for et salgsteam i en større eller mindre virksomhed i Danmark? Så læs med i artiklen, hvor vi stiller skarpt på løn, arbejdsopgaver og de respektive karrieremuligheder for en salgsdirektør.

se ledige jobs
1

hvad er en salgsdirektør?

Som salgsdirektør er du både planlægger og motivator. Du er ansat til at få sælgere på tværs af forskellige teams til at følge en række effektive strategier. Derudover samarbejder du også med marketingafdelingerne i bestræbelserne på at skabe gunstige kampagner og øge kundekredsen. Da du befinder dig på direktørniveau i den øverste ledelse, har du fuld kontrol over salgsdelen af en virksomheds budget.

Salgsdirektører er en essentiel del af enhver branche, som producerer forbrugsvarer. Det kan både omfatte business to business (B2B) og business to consumer (B2C). Du samarbejder med din ledelse for at udvikle virksomhedens styrke gennem omfattende strategier og planer. 

hvad laver en salgsdirektør?

I din rolle som salgsdirektør koordinerer du med andre ledere på ledelsesniveau. Det gør du for at sikre, at alle teams er strømlinet arbejdsmæssigt og strategisk i et fælles mål om at øge salget. Du mødes for eksempel med marketingdirektøren for at udvikle strategier, der anvendes i synkronisering med salgsteamene.

Kan du se dig selv i jobbet som salgsdirektør, hvor du kan få udnyttet din særlige indsigt i markedstendenser og salgsstrategier og hvor du har til opgave at planlægge og motivere salgsteamet i en given virksomhed? Så læs videre og se hvilke kompetencer og kvalifikationer, der skal til for at blive salgsdirektør.

image
image
se ledige jobs
2

gennemsnitslønnen for en salgsdirektør

En salgsdirektørs løn afhænger af mange forskellige faktorer, der kan trække lønnen i begge retninger. Ifølge business danmarks lønstatistik er gennemsnitslønnen for en salgsdirektør i Danmark på lidt over 80.000 kroner om måneden før skat inklusiv pension.

faktorer der kan spille ind på en salgsdirektørs løn

Der er op til flere forskellige parametre, som har helt eller delvist indflydelse på din løn som salgsdirektør. En af de vigtigste markører er selve virksomheden du arbejder i. Er du ansat som salgsdirektør i en stor virksomhed med et dertilhørende stort ansvar, så vil lønnen også naturligt følge derefter. Omvendt vil mindre virksomheder som oftest tilbyde mindre lønninger. Din erfaring og dine resultater som salgsdirektør i andre firmaer vil også kunne påvirke din løn i en positiv retning. 

Din geografiske lokation kan også spille ind på lønnen. I områder med større leveomkostninger, hvor der tilmed er større efterspørgsel vil lønnen ofte ligge højere end gennemsnittet. For Danmarks vedkommende vil en salgsdirektørs løn derfor oftest være højere i storbyområderne og i særdeleshed hovedstadsområdet.

se ledige jobs
3

typer af salgsdirektører

En salgsdirektør er overordnet set direktør for salg, salgschefer og salgsteams i en virksomhed eller organisation, men ansvarsområderne kan variere og vil deraf definere den pågældende type af salgsdirektør. Man skelner i den forbindelse mellem to overordnede typer af salgsdirektører

184
184
4

arbejdet som salgsdirektør

Din succes som salgsdirektør afhænger i høj grad af hvor god du er til at øge virksomhedens salg og udvide kundekreds. Det gør du blandt andet ved at udvikle strategier og via motivation. En væsentlig faktor er at kunne få sine respektive salgschefer og salgsteams motiveret i en sådan grad, at det præger salget og væksten i virksomheden. Det er netop dig som salgsdirektør, der sætter barren og tonen for resten af den salgsrelaterede medarbejderstab. Som salgsdirektør er der arbejdsopgaver, som går igen på daglig basis, mens andre er mindre hyppigt forekommende. I det følgende afsnit ser vi på nogle af de mere typiske arbejdsopgaver og ansvarsområder for en salgsdirektør.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En salgsdirektørs arbejdsopgaver og ansvarsområder omfatter blandt andet:

 • Kontrol og overvågning af salgsorganisationen: Som salgsdirektør er du ansvarlig for at kontrollere dine teammedlemmer og deres processer herunder salgschefer og sælgere. Dette omfatter gennemgang af organisationsdiagrammer og kundeoplysninger. På baggrund heraf udarbejder du rapporter og præsentationer for at løse problemer og foreslå anbefalede ændringer.
 • Kundepleje: Kundepleje er et afgørende element i virksomhedens salgsafdeling. Det kan til tider være vigtigere end selve det aktuelle salg. Din opgave som salgsdirektør er her at sikre, at dine salgschefer og sælgere yder den absolut mest optimale service og kundepleje overfor virksomhedens kunder. Dette sikres via regelmæssige præstationsvurderinger samt uddannelse af dine salgschefer og teamledere.
 • Undersøgelse af salgs baserede informationssystemer: Applikations baserede informationssystemer supplerer kommunikationen indenfor eller udenfor virksomheden. Som salgsdirektør tjekker du blandt andet op på CRM-systemer (Customer Relationship Management system). Disse værktøjer konsoliderer og sporer kundeinteraktioner fra kanvassalg til underskrivelse af kontrakter. Når disse systemer er implementeret, gennemgår du regelmæssigt de statistikker, der genereres fra CRM. Ud fra disse data samarbejder du med applikations udvikleren og dine ledere om at finjustere modulerne.
 • Udarbejdelse af rapporter vedrørende salg: Dine salgschefer og teamledere udarbejder regelmæssigt rapporter, som indeholder information om at lige fra kanvassalg, køb og kundeservice-relaterede spørgsmål. Når du som salgsdirektør modtager disse rapporter er det dit ansvar at udarbejde en omfattende salgsrapport. Denne forelægges herefter for andre ledere på direktørniveau med henblik på yderligere overvejelser.
se ledige jobs
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

En salgsdirektør arbejder typisk fra et kontor eller kontormiljø sammen med andre ledere i den pågældende virksomhed. Her vil der også ofte være møder og briefinger i mødelokaler eller konferencerum mellem ledere og managere på tværs af afdelinger. Dit arbejde foregår hovedsageligt på en laptop eller stationær computer ved dit skrivebord og indeholder en hel del arbejde med softwareprogrammer, der er relateret til salg. 

hvem er dine kolleger

Afhængigt af din arbejdsgiver og branchen, du arbejder i, så kan dine kolleger omfatte alt lige fra salgschefer, teamlederee-commerce managere og sælgere. Men eftersom en salgsdirektørs arbejde læner sig kraftigt op af marketing-relaterede aspekter, så vil du også ofte arbejde tæt sammen med marketingchefermarketingkoordinator og andre marketing specialister.

arbejdstider

En salgsdirektør arbejder typisk fra cirka 09.00 om morgen til 17.00 om eftermiddagen. Der kan dog være variationer i arbejdstiderne alt efter hvilken branche, du er ansat i. Der kan være tale om længere arbejdsdage i pressede og travle perioder ligesom du også skal stå til rådighed for eksempelvis online møder med internationale kunder på skæve tidspunkter i forhold til din tidszone. Rejser og deltagelse i konferencer kan også være en del af arbejdsbeskrivelsen, hvilket naturligvis også vil forøge arbejdstimerne på visse arbejdsdage og arbejdsuger.

159
159
6

uddannelse og karrieremuligheder

Der findes ingen decideret uddannelse som udklækker salgsdirektører til de danske eller internationale virksomheder. Jobbet som salgsdirektør er ofte noget, man har arbejdet sig op til via forskellige stillinger i en eller flere virksomheder. Der kan være tale om en salgsassistent, som har arbejdet sig op igennem en salgsorganisation ved først at blive salgschef og sidenhen salgsdirektør. 

Selvom mange arbejder sig op til stillingen som salgsdirektør, så er der visse uddannelser, som utvivlsomt vil gavne dig i processen. Stillingen som salgsdirektør læner sig meget op af marketing-arbejde, så vil en marketing-relateret uddannelsesbaggrund være givtigt i bestræbelserne på at nå et salgsdirektør job. En akademiuddannelse i salg og markedsføring vil også være et godt springbræt på vejen til salgsdirektør-jobbet. 

færdigheder og kompetencer

Som salgsdirektør skal du helst besidde følgende kvaliteter og færdigheder:

 • Kritisk og logisk tænkning: Med en god kritisk og logisk sans vil du bedre kunne forstå komplekse problemstillinger i forbindelse med kundeservice eller salgsvækst. Disse evner gavner dig også i granskningen af nye salgsmarkeder såvel som i udviklingen og skabelsen af nye rentable salgskampagner og strategier.
 • Kommunikation: Som salgsdirektør har du regelmæssig kontakt med dine salgschefer og andre underordnede. Det er derfor vigtigt, at du besidder stærke formidlingsevner og at du især kan formå at kommunikere på alle planer. Stærke mundtlige og skriftlige evner vil ikke blot kunne hjælpe dig med at videreformidle motivation til dine underordnede, med disse vil du også kunne skabe positive og opmuntrende beskeder, som kan fjerne eventuelle gnidninger og konflikter blandt medarbejderne. Klar og tydelig kommunikation er tilmed et stærkt grundlag for ethvert givent arbejdsprojekt og er medvirkende til at forebygge eventuelle misforståelser.
 • Motivation: Arbejdet som salgsdirektør omfatter også et mentalt aspekt i form af motivation. Du skal besidde evnen til at kunne motivere dit team og dine respektive salgschefer til at yde den tand mere for at kunne nå de givne salgsmål og den ypperste grad af kundepleje. Det vil i sidste ende både styrke relationerne og øge indtjeningen.
 • Lederevner: Lederevner er altafgørende i jobbet som salgsdirektør. Ikke kun i forbindelse med at håndtere dine ledere og gennemføre projekter. Gode lederevner er også væsentlige i forbindelse med organisering af oplysninger fra flere forskellige parter. 

karrieremuligheder

Som salgsdirektør vil du bestride en stilling, der allerede har rigeligt lederansvar og prestige i sig selv. Salgsdirektørstillingen er den øverste lederstilling i en virksomheds salgsafdeling, så et eventuelt karrierespring vil som oftest foregå i retning mod overordnede lederstillinger i selve virksomheden eller andre virksomheder. Det kunne være en videreudvikling til et job som administrerende direktør eller direktør i den pågældende virksomhed. Der kan også være tale om et spring hen imod lederstillinger indenfor marketing, eftersom en salgsdirektørs arbejde flere steder overlapper en marketing managers arbejdsområder.

find dit næste job her
7

fordele ved at finde et job som salgsdirektør via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer salgsdirektører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af salgsdirektører. Vores rekrutteringskonsulenter inden for salg og ledelse har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

Randstad rekrutterer salgsdirektører til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

17093
17093
8

ofte stillede spørgsmål

De oftest stillede spørgsmål vedrørende arbejdet som salgsdirektør.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.