find info om jobbet som teamleder.

Som teamleder har du ansvaret for en afdeling eller gruppe af medarbejdere i en organisation eller virksomhed. Din primære opgave er at sikre, at medarbejdere både trives og leverer det påkrævede arbejde i henhold til virksomhedens mål. Arbejdet kræver omfattende administrative evner såvel som store interpersonelle færdigheder. Som teamleder kan du arbejde i stort set alle brancher, og selve stillingen byder derfor på et væld af job- og karrieremuligheder.

Vil du gerne vide mere om arbejdet som teamleder? Så læs med i artiklen, hvor vi går i dybden med en teamleders væsentligste arbejdsopgaver og ansvarsområder. Vi kigger også på de påkrævede kvalifikationer og kompetencer, såvel som forventede løn.

ledige stillinger
1

hvad er en teamleder?

En virksomhed eller organisation er ofte opdelt i forskellige afdelinger. Til disse afdelinger ansætter virksomheden ofte ledere, der skal føre lede og administrere hver medarbejdergruppe. En teamleder leder således en medarbejderstab henimod en virksomheds overordnede mål. En marketingchef kan eksempelvis have en teamleder, som sørger for, at den lagte marketingstrategi bliver fulgt. Men i modsætning til en overordnet leder der styrer og administrerer en virksomheds eller afdelings overordnede plan, vil en teamleder indtage en rolle som motivator og opbygge en helt anden relationer til de ansatte.

hvad laver en teamleder?

Som teamleder skal du have et indgående kendskab til medarbejderne i dit team for at kende deres styrker og svagheder. Du bør også have vide hvad der inspirerer dem og hvilke faglige interesser de har, før du uddelegerer opgaver og ansvar. På den måde sikrer du, at den pågældende medarbejder er mest muligt motiveret. Derudover skal du også have et særligt indblik i den enkelte medarbejderes passioner og ekspertiser, så du kan uddelegere opgaver, hvor de hver især kan levere de bedste resultater for virksomheden.

Der er jobmuligheder for teamledere i stort set alle brancher og industrier, hvor virksomhedens opgaver og mål er opdelt i teams og afdelinger. I produktionsindustrien har virksomheder eksempelvis brug for en teamleder, der kan foretage kontrol- og kvalitetstjek under fremstillings- eller pakkeprocessen. Afdelinger indenfor sundhedssektoren har brug for teamledere til at administrere og føre tilsyn med sundhedspersonalet.

Lyder en karriere som teamleder som noget for dig? Så læs videre i artiklen og få indblik i hvad det kræver at blive teamleder, og hvor du eventuelt kan arbejde.

 hold taler i et bestyrelseslokale
 hold taler i et bestyrelseslokale

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige teamledere. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en teamleder

Lønnen forhandles som udgangspunkt individuelt. Lønrammen for de profiler, som vi rekrutterer, ligger typisk på et sted mellem 34.000 og 65.000 kroner om måneden før skat. Lønpakken indeholder ud over bruttolønnen ofte adskillige andre goder. Det kan for eksempel være pension, sygesikring, transport, telefon, internet, madordning og bonusordninger.

Faktorer der kan påvirke en teamleders løn?

Lønningerne for en teamleder varierer alt efter kompetencer, erfaring og præstation. Arbejdsgiveren vurderer dine færdigheder og erfaring indenfor området og vurderer din løn på baggrund af det. I løbet af dit arbejde vil du blive vurderet på dine præstationer og der vil her kunne forekomme forskellige bonusser.

Din position i virksomheden kan også spille ind. Hvis du har meget ansvar og eventuelt arbejder side om side med lederne, så vil du oftest kunne få en højere løn. Teamledere der står i spidsen for større teams af medarbejdere vil også ofte blive bedre lønnnet end teamledere med ansvaret for færre ansatte.

find ledige job
3

typer af teamledere

Teamledere er forskellige alt efter hvilken type branche og virksomhed, de arbejder i. De forskellige typer kan blandt andet omfatte:

099
099

søger du nye udfordringer?

Når du søger nyt job, er det afgørende, at du er den bedste udgave af dig selv.

få inspiration her
4

arbejdet som teamleder

I det følgende afsnit ser vi nærmere på en teamleders typiske ansvarsopgaver og ansvarsområder. Vi ser også på de forskellige kolleger, man kan arbejde sammen med såvel som de respektive job- og karrieremuligheder.

teamleder jobbeskrivelse

Teamledere jonglerer med flere forskellige arbejdsopgaver i løbet af en dag.

De mange opgaver kan blandt andet omfatte:

  • Styring af teamet og teamets arbejdsprocesser 

Som teamleder organiserer du de respektive medarbejdere for at nå de opstillede mål. Når du har ansvaret for forskellige medarbejdere i det samme projekt, skal du lave arbejdsplaner og uddele opgaver til medarbejderne. Du tilser ligeledes fremskridtet i hver medarbejders udførte arbejde og leverer de nødvendige ressourcer for at nå de opsatte målsætninger.

  • Oplæring af medarbejdere i teamet 

En teamleder skal også coache og træne medarbejdere, så medarbejderen udvikler sine færdigheder og på den måde opretholder den helt rigtige arbedjsmoral og etik. Udover træning skal du også opretholde og udvikle medarbejdernes gode præstationer ved at have medarbejdersamtaler. Samtalerne har til formål at lave et forum, hvor du kan give konstruktiv feedback og eventuelt viser hvordan de pågældende arbejdsopgaver udføres på den mest optimale måde.

  • Konfliktløsning

Som teamleder løser du også problemer og konflikter mellem medarbejderne. Du kan forebygge konflikter ved at tildele klare opgaver til hver enkelt medarbejder og opsætte klare rammer for samarbejde og kommunikation i teamet. Når der opstår en konflikt, skal du finde løsninger, før de en konflikt eventuelt eskalerer.

  • Motivation af medarbejderne i teamet

Teamledere skal motivere deres teams så de yder optimalt for at nå de opsatte målsætninger. Du skal skabe en god relation til hver enkelt medarbejder gennem en god feedback kultur. Ved at have regelmæssige møder og samtaler, hvor de ansatte kan lufte eventuelle problemer, der vedrører dem, kan du komme mange frustrationer og problematikker i forkøbet. 

En teamleder kan også fremme præstationen hos medarbejderne ved at skabe personlige udviklingsplaner, incitamenter eller belønninger samt støtte til sociale aktiviteter.

brug for hjælp til din jobsamtale?

Vi har samlet vores bedste råd til din næste jobsamtale.

få de gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som teamleder kan du arbejde i mange forskellige brancher og industrier - lige fra sundhedssektoren til fremstillingssektoren eller detailhandel. Dit arbejdsmiljø afhænger af den pågældende branche, og hvilken type teamleder du er. I produktionsindustrien vil du kunne lede teams på fabrikker og produktionsanlæg. Det vil det ofte kræver at du bærer det rette sikkerhedsudstyr som for eksempel arbejdshandsker, ansigtsmaske eller sikkerhedsbriller. Du bruger også meget af arbejdstiden på at gå rundt til de forskellige arbejdsstationer for at være tilgængelig for de respektive medarbejdere. Indenfor detailhandel vil dit arbejde oftest foregå på et kontor, hvor du holder møder med salgsafdelingen og uddeler opgaver, før marketingkampagnen begynder. 

hvem er dine kolleger?

Dine kolleger kan omfatte alt lige fra supervisorer, souschefer og ledere. Du vil også kunne arbejde sammen med projektledere, driftchefer, facility managere, ingeniører og sundhedspersonale. 

arbejdstider

Som teamleder arbejder du ofte i normale arbejdstider fra morgen til eftermiddag, når dit arbejde er kontorbaseret. Det betyder, at du vil have en arbejdsuge, der typisk ligger på 40 timer om ugen for en fuldtidsstilling. I produktionsindustrien, hvor der ofte arbejdes i skiftehold, kan dit arbejde ligge tidligt om morgenen eller sent om aftenen, eftersom der altid skal være en teamleder tilstede, når et team er i gang. Deltidsstillinger for teamledere er sjældne, men ansættelser på korttidskontrakter er mere almindelige. Der er ikke meget rejseaktivitet og transport forbundet med arbejdet som teamleder. Medmindre du skal deltage i eksterne workshops eller konferencer.

mand og kvinde griner sammen på kontor
mand og kvinde griner sammen på kontor

har du det rigtige job?

Et jobskifte er ikke altid lykken. Det skal være det rigtige. Derfor skal du vide hvad der passer bedst til dig.

få inspiration til nyt job her
6

uddannelse, kvalifikationer og karrieremuligheder

Tidligere erfaring med lederansvar samt stærke kompertencer er vigtige i bestræbelserne på at blive teamleder. Men derudover kan din uddannelsesmæssige baggrund også være en stor bonus. Erfaring indenfor den pågældende branche er også vigtigt. Arbejder du allerede indenfor en branche, hvor du har ambitioner om at blive teamleder, så kan uddannelser, kurser og skoleforløb ruste dig bedre i jobsøgningen. Det vil være en fordel at have berørt uddannelser og kurser indenfor salg, marketing eller ledelse.

færdigheder og kompetencer

Succesfulde teamledere besidder gode lederevner, men de har også brug for følgende færdigheder og kompetencer for at kunne begå sig i arbejdet som teamleder:

  • Erfaring og ekspertviden

Som teamleder skal du være ekspert indenfor dit felt og have den rette tekniske erfaring. Din evne til at coache og supervisere på udførelsen af arbejdsopgaver afhænger i høj grad af din erfaring og branchespecifikke viden.

  • følelsesmæssig intelligens

Som teamleder skal du opbygge sunde arbejdsrelationer for at kunne få succes. Du skal kunne kontrollere dine egne følelser samt anerkende og påvirke andres følelser. Følelsesmæssig intelligens vil også kunne booste dine sociale evner og hjælpe dig med at fremme engagement og håndtere stress i dit team.

  • evnen til at give objektiv feedback 

En teamleder måler hver enkelt medarbejders præstation og giver konstruktiv feedback. Selv når feedbacken er negativ, skal du kunne give din mening til kende og anbefale måder hvorpå den pågældende medarbejder kan forbedre sin præstation.

  • kommunikations- og formidlingsevner 

Som teamleder er du i løbende kontakt med dine medarbejdere i teamet, ledelsen såvel som andre interessenter. Gode kommunikations- og formidlingsevner vil her hjælpe dig med at kunne videregive klare og tydelige instrukser til dine medarbejdere og videreformidle deres eventuelle klager til ledelsen. Det er også vigtig at kunne kommunikere skriftligt, når der foretages præstationsvurderinger og skrives rapporter.

  • beslutsomhed 

Teamledere træffer beslutninger i løbet af projektfasen for at guide og vejlede de forskellige medarbejdere. Det betyder, at du skal have adgang til relevante oplysninger vedrørende arbejdet og besidde den rette beslutningskompetence til at træffe de bedste beslutninger for projektet.

karrieremuligheder

Et arbejde som teamleder er det første skridt på vejen mod en større lederstilling. Med den rette erfaring og de rette oparbejdede kompetencer kan du blive souschef, assistant manager eller leder. I nogle brancher kan du øge dine kvalifikationer og blive facility manager eller driftschef for samtlige afdelinger i en virksomhed. Teamledere kan også blive gode projektledere, da de er særligt trænede i at motivere teams og uddelegere ansvar som kan bidrage til et veludført projekt.

7

fordele ved at finde et job som teamleder via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer teamledere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer teamledere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

kvinde, der arbejder hjemmefra
kvinde, der arbejder hjemmefra
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som teamleder

thank you for subscribing to your personalised job alerts.