find info om jobbet som souschef.

Som souschef bliver du det vigtige bindeled mellem ledelse og medarbejderstab i den daglige drift og styring af en virksomhed. Jobbet involverer en lang række ansvarsområder og arbejdsopgaver, der kræver, at du kan indtage en lederrolle og tænke selvstændigt og konstruktivt, når det er nødvendigt. Som souschef er der omfattende jobmuligheder i vidt forskellige brancher og industrier overalt i landet. Du vil ofte indtage en ledende og administrativ rolle i et dynamisk arbejdsmiljø med flere ansatte.

Lyder et arbejde som souschef som noget for dig? Så læs med i artiklen, hvor vi stiller skarpt på de væsentligste områder indenfor arbejdet som souschef. Vi kigger på de vigtigste kvalifikationer og kompetencer, der skal til, og vi ser på typiske arbejdsopgaver, løn og karrieremuligheder.

ledige stillinger
1

hvad er en souschef?

Som souschef er du ansvarlig for at støtte og hjælpe den øverste leder i en virksomhed eller afdeling med administrative opgaver. Den øverske leder tildeler dig de fleste af sine opgaver og giver dig beføjelse til at træde i hans eller hendes sted, hvis personen ikke er til rådighed. 

Som souschef arbejder du ofte i administrations- og driftsafdelingen og tager dig af medarbejdere, kunderelationer og projektudvikling. Nogle gange skal du mødes med virksomhedens ledere og interessenter for at udvikle virksomhedens mål og nye arbejdsmetoder, der kan være til gavn for hele organisationen.

hvilke andre opgaver har en souschef?

Souschefer er også involveret i den strategiske planlægning af organisationens systemer og koordinerer projekter. Der er mulighed for at blive souschef i alle brancher, hvor en direktør eller leder er tilknyttet, men det specifikke ansvarsområder varierer. For eksempel har en souschef i banker forskellige opgaver i forhold til en souschef i eksempelvis forsikringsfirmaer eller produktionsvirksomheder. Eftersom din hovedopgave er at agere støtte for den øverste ledelse, er det vigtigt, at du besidder stærke lederevner, har passion for arbejdet og gode interpersonelle færdigheder.

Har du mon de påkrævede lederegenskaber og evner til at bestride stillingen som souschef? Læs videre i artiklen, når vi stiller skarpt på de væsentligste kvalifikationer og kompetencer for en souschef.

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige medarbejdere. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en souschef

Lønningerne for souschefer varierer kraftigt grundet det store spænd af industrier og brancher, som du kan være ansat i. Der er eksempelvis langt større lønninger forbundet med arbejdet som souschef i en virksomhed i finanssektoren, end hvis du er ansat i en rolle somsouschef i en lokal afdeling af en supermarkedskæde. En souschef i en supermarkedskæde kan således tjene kr. 26.000 kroner om måneden før skat, mens en souschef for en topleder eller direktør i en privat virksomhed kan tjene over 60.000 kroner om måneden før skat.

faktorer der kan påvirke en souschefs løn

Lønnen for en souschef svinger ofte afhængigt af virksomheden og branchen. For eksempel tjener souschefer i finanssektoren oftest mere end souschefer i detailhandlen. Virksomhedernes størrelse er også afgørende for dit lønniveau. En mindre eller mellemstor virksomhed vil oftest ikke kunne levere lige så høje lønninger som store multinationale selskaber. En anden faktor, der kan øge din løn er erfaring og uddannelsesmæssige kvalifikationer. Derudover vil din løn også ofte stige i takt med et øget ansvar. Også den geografiske placering for arbejdspladsen kan spille ind. Souschefer i større byer og især i hovedstadsområdet vil ofte tjene mere end gennemsnittet, da der her er større efterspørgsel og højere leveomkostninger.

3

typer af souschefer

Som souschef kan du arbejde i en lang række forskellige virksomheder i vidt forskellige brancher og industrier. Der er derfor mange forskellige typer af souschefer. De kan blandt andet omfatte:

  • souschef i butik

Som souschef i en butik hjælper du butikschefen med at koordinere arbejdsopgaverne. Udover at være stedfortræder for din chef varetager du også opgaver som for eksempel at udvikle systemer og politikker, der kan sikre en gnidningsfri drift af virksomheden.

  • souschef i en børnehave

En souschef på i en børnehave hjælper den overordnede leder med administrative opgaver. Du står blandt andet for vagtplanen for personalet, lønninger samt planlægningen af arbejde.

  • souschef i banker

Som souschef i en bank har du til opgave at overvåge driften og sikre overholdelelse af branchens praksisser.

To kolleger sidder og taler sammen
To kolleger sidder og taler sammen

vil du være souschef?

Et job som souschef er måske den rette karrierevej for dig. Læs hvordan du bliver klar til at tage skridtet.

læs mere
4

arbejdet som souschef

En souschef kan have mange forskellige og unikke arbejdsopgaver afhængig af branchen og virksomheden, han eller hun er ansat i. Der er dog visse overordnede opgaver som går igen. Dem ser vi på her.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

En souschef på tværs af brancher og virksomheder vil som oftest have følgende overordnede arbejdsopgaver:

brug for hjælp til dit CV?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et power resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Du kan arbejde i stort set alle slags brancher som souschef. Mange virksomheder har brug for en souschef til at støtte den overordnede leder eller administrerede direktør. Du kan arbejde indenfor alt lige fra økonomi, informationsteknologi, børnehaver eller detailhandel. De fleste souschefer arbejder på deres eget personlige kontor det meste af tiden og har kun få opgaver udenfor huset. Eftersom du som regel har opgaver, der kræver, at du er tilstede blandt personalet, vil remote arbejde eller arbejde hjemmefra være sjældent forekommende.

arbejdstider

En souschef arbejder som regel indenfor normale arbejdstider og har som oftest en arbejdsuge på cirka 37 timer. Der kan dog forekomme længere arbejdsdage og arbejde om aftenen og i weekender. Det forventes, at du kan arbejde sent, hvis du eksempelvis er souschef i et supermarked. De fleste stillinger som souschef er på fuldtid. Deltidsstillinger forekommer sjældent grundet arbejdets natur og omfang. Arbejder du for en større virksomhed kan det inkludere rejser til forskellige events, eller hvis du skal oplære personale på eksterne lokationer.

To mænd og en kvinde står op, mens de fører en samtale
To mænd og en kvinde står op, mens de fører en samtale

brug for hjælp til din ansøgning?

Vi har samlet vores bedste råd til dig, så du kan få en stærk ansøgning.

få gode råd her
6

uddannelse og karrieremuligheder

De uddannelsesmæssige kvalifikationer for at blive souschef varierer afhængigt af den branche, du er ansat i. De fleste souschefer har en bachelorgrad eller kvalifikationer inden for virksomhedsledelse eller virksomhedsstudier, men du kan også kvalificere dig til stillingen uden. Det er muligt, at arbejde dig op til en position som souschef ved at høste erfaring og anciennitet i en virksomhed. Her kan virksomheden facilitere kurser og uddannelsesforløb for særligt dygtige medarbejdere, som de ønsker at forfremme til stillinger med mere lederansvar.

færdigheder og kompetencer

Som souschef skal du fremfor alt have stærke lederegenskaber. Men udover det er det også vigtigt at besidde følgende færdigheder og kompetencer for at begå sig i jobbet som souschef.

klik her
7

fordele ved at finde et job som souschef via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer souschefer til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

vikariater

Hos Randstad er vi mange kunder, som har behov for hjælp i kortere eller længere perioder. Ved at arbejde som vikar opbygger du erfaring, og du får indblik i flere forskellige virksomheder. Hvis du ønsker det og gør et godt stykke arbejde, kan et vikariat også føre til en fastansættelse.

projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer souschefer til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Find dit næste job via Randstad

Upload dit CV i vores database og lad os hjælpe dig med at finde dit næste job.

Se alle vores ledige stillinger her.

To kolleger sidder og taler sammen
To kolleger sidder og taler sammen
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som souschef.

thank you for subscribing to your personalised job alerts.