find info om jobbet som leder.

Er du en ildsjæl, der brænder for at lede medarbejdere mod et fælles mål om at styrke og forbedre en virksomheds brand og vækst? Så er et job som leder måske dit næste karrierevalg. Lederstillinger kommer i vidt forskellige afskygninger med vidt forskellige arbejdsopgaver og ansvar. Lige fra ledelse og styring af mindre startup-virksomheder til drift og ansvar for virksomheder med flere hundrede medarbejdere. Er du nysgerrig efter at høre mere om lederstillinger, så læs med i denne artikel. Her stiller vi skarpt på de forskellige ledertyper og giver indsigt i alt lige arbejdsopgaver, ansvarsområder, påkrævede kvalifikationer og lønninger.

ledige stillinger
1

hvad er en leder?

På moderne dansk bruger vi i dag flere forskelliger betegnelser for begrebet leder. I nogle lederstillinger benyttes ordet chef, mens andre lederstillinger beskrives med det engelske låneord manager. Alle disse betegnelser kan sammenfattes til en stillingsbetegnelse for en person med større eller mindre ledelsesansvar. En leder er en person, der har ansvaret for hele eller dele af en virksomhed eller en organisations funktioner. Som leder står du i spidsen for en afdeling, eller du har det samlede ansvar for hele virksomheden. Du udfører alle de forskellige lederfunktioner indenfor det givne felt, og du har her beføjelser til både at ansætte og afskedige personale såvel som at forfremme og sanktionere medarbejdere i den pågældende virksomhed.

Afhængigt af rollen kan en leder benævnes direktør, chef, manager eller en supervisor. F.eks. betegnes topchefer, som har ansvaret for at formulere virksomhedens mål og strategier, som administrerende direktører. Som administrerende direktør er du ansvarlig for virksomhedens mission og mål. Funktionelle ledere betragtes også som chefer, da de sikrer effektiviteten i specifikke afdelinger i en virksomhed. Hvis du er leder af marketingafdelingen, kaldes du eksempelvis ofte for marketingchef eller marketing manager.

Supervisorere er også ledere, men de står i spidsen for mindre sektioner eller grupper af medarbejdere. En supervisor sørger for at medarbejderne får udført deres opgaver og når deres respektive mål.

For at blive en succesfuld leder skal du besidde særligt gode lederevner og være en effektiv problemknuser for at kunne håndtere løbende problemer, der opstår i en virksomhed. Du skal også besidde en vis karisma og være særligt service-minded for at kunne opretholde virksomhedens image.

Kan du se dig selv i rollen som leder, hvor du har det overordnede ansvar for virksomhedens medarbejdere og drift? Så læs videre og få indblik i de forskellige kvaliteter og kompetencer, som kræves for at kunne trives i en lederstilling.

169.jpg
169.jpg

find dit næste job via os.

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige ledere. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en leder

I følge Danmarks Statistik er der en betydning lønspredning blandt de danske ledere. Det hænger naturligvis sammen med den store forskel på lederrollerne, og det ansvar, der ligger i heri. Lønningerne for ledere i den private sektor sig ligger derfor i et spænd på mellem ca. 44.000 kroner om måneden før skat til cirka 100.000 kroner om måneden før skat. 

hvilke faktorer kan påvirke en leders løn?

Der er ofte flere forskellige vigtige parametre, som spiller ind på din løn som leder. En af de vigtigste faktorer er selve omfanget af ledelsesansvar. En leder med adskillige medarbejdere under sig vil typisk tjene mere end en leder med ansvaret for færre ansatte. Der vil ofte forekomme et stort lønspring mellem ledere i virksomheder med eksempelvis under 50 ansatte og ledere i virksomheder med over 250 ansatte under sig. 

Udover ansvarsbyrden vil selve branchen også spille en væsentlig rolle. Ledere indenfor kultur eller handel og transport ligger generelt på et lavere lønniveau end ledere indenfor finansiering og forsikring.

Sidst men ikke mindst vil den pågældende leders ledererfaring også ofte spille en rolle i lønfastsættelsen. Som ny, ung leder vil man oftest ligge på et lavere lønniveau end ledere med flere års erfaring.

find ledige job
3

typer af ledere

Du kan være overordnet leder eller fokusere på at være leder i en specifik afdeling eller område indenfor en virksomhed eller organisation. De mange forskellige ledertyper omfatter blandt andet:

197.jpg
197.jpg

topleder eller specialistleder?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som leder

Ledere er personer, der inspirerer andre medarbejdere til at arbejde bedre og løse enhver form for problem, der end måtte opstå i en virksomhed. I det følgende kigger vi på nogle af de typiske opgaver og ansvarsområder, som en leder kan have i sit daglige virke:

arbejdsbeskrivelse for lederjobbet

Som leder har du som regel ansvaret for følgende:

 • du sikrer en optimal og gnidningsfri drift 

Uanset om du arbejder i produktions- eller detailbranchen, er du ansvarlig for at den daglige drift fungerer gnidningsfrit. Det betyder, at du skal sikre, at budgettet overholdes, og at cashflowet forbliver positivt.

 • du sætter mål 

Som leder har du brug for en plan og retning, som virksomheden skal følge. Du udvikler kortsigtede og langsigtede mål for at opretholde motivationen og for at virksomheden følger den kortlagte vision. Du udarbejder også strategier, så virkomheden fortat kan vækste.

 • du samarbejder med HR 

Ledere er ofte ansvarlige for alle af virksomhedens funktioner. Det betyder, at du ofte skal samarbejde med HR-teamet om at klarlægge behovet for ansættelser. Du er også involveret i on-boarding af medarbejdere, præstationsbedømmelse og oplæring for at holde dine medarbejdere motiverede.

 • du organiserer og leder 

Det er ikke nok blot at have en plan; som leder skal du også stå for planlægning og administrationen af dine teams og levere de nødvendige ressourcer, for at de kan udføre deres opgaver. Som leder motiverer du dine medarbejdere, er i tæt dialog med dem og er behjælpelig med at løse forskellige problemer.

 • du sikrer målopnåelse

At måle præstationer er en leders opgave. Efter at have fastsat de rette mål og leveret de nødvendige ressourcer, er det din opgave at følge op på projekternes fremskridt for at sikre at de forskellige mål nåes. Det er her vigtigt at rådgive og korrigere, når der opstår problemer, således at projektet forløber som planlagt.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Som leder kan du arbejde i mange forskellige brancher og i forskellige arbejdsmiljøer. Nogle ledere arbejder på hospitaler, i finansielle institutioner, i lokale myndigheder og i produktionsindustrien. Uanset om du får et job i den private eller offentlige sektor, foregår dit arbejde som regel på et kontor. Kontormiljøet varierer afhængigt af niveauet af din stilling i virksomheden. I et traditionelt virksomhedshierarki har en administrerende direktør eget kontor med god plads, mens supervisorer måske deler et kontor med andre kollegaer, selvom mange virksomheder i dag har et fælles coworking-rum. 

hvem er dine kollegaer?

Afhægigt af branchen du arbejder i, vil dine kolleger kunne omfatte alt lige fra sundhedspersonale i sundhedssektoren eller lagerassistenter og salgsassistenter i detailbranchen. Indenfor fremstilling og produktion vil du kunne arbejde tæt sammen med ingeniører, produktionsarbejdere og lagerarbejdere. Et arbejde som leder er så omfangsrigt, at der faktisk ikke er grænser for, hvem du kan ende med at arbejde sammen med.

arbejdstider

Ledere arbejder ofte indenfor den normale arbejdstid fra 08.00 - 09.00 om morgenen til 16.00 eller 17.00 om eftermiddagen, men dit arbejde slutter som regel ikke, når du har forladt kontoret. Hvis du er topleder er du virksomhedens repræsentant og ansigt udadtil, og vil ofte skulle deltage i events og konferencer indenfor branchen for at opretholde dit professionelle netværk. Lederstillinger er ofte fuldtidsstillinger, som strækker sig længere ud end blot 37 timers arbejdsuge. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde. Lederstillinger kan også være delt op i skifteholdsbasis; supervisor-stillinger kræver eksempelvis ofte at man er til rådighed 24 timer i døgnet. Derfor arbejder nogle ledere også på aften og nat-hold. Især indenfor fremstilling og produktion.

170.jpg
170.jpg

er du leder på en hybrid arbejdsplads?

Som leder kan du også blive ansvarlig for medarbejdere, der skiftevis arbejder hjemmefra, på kontoret og i andre afdelinger. Det kaldes hybridarbejde og stiller krav til din ledelse.

vær leder i en hybrid arbejdsverden
6

uddannelse og kompetencer

En leder har ofte arbejdet sig op til sin nuværende position fra en anden jobfunktion via erfaring gennem årene. 

uddannelse og erfaring

Som leder er det dog også ofte nødvendigt at have en grundlæggende uddannelse og passende erfaring.

 • bacheloruddannelse

Ledere skal ofte som minimum have en bachelorgrad. Det vil dog være meget forskelligt fra lederjob til lederjob og fra branche til branche, hvilket uddannelse, som vil være mest oplagt. 

 • kandiadat eller master

En master i virksomhedsadministration (MBA) er ikke obligatorisk, men øger din konkurrenceevne. Hvis du ønsker at arbejde i store virksomheder, giver en MBA dig de relevante færdigheder. Nogle stillinger kræver som minimum en kandidatgrad og andre certificeringer for at forbedre dine lederegenskaber.

 • arbejdserfaring

Udover de akademiske kvalifikationer skal du også have den nødvendige arbejdserfaring. Mange ledere starter i en anden funktion og arbejder sig opad i takt med, at de udvikler sig og opbygger erfaring.

færdigheder og kompetencer

Lederstillinger kræver tekniske færdigheder og kompetencer. Nogle af de færdigheder, du har brug for, omfatter:

 • industrispecifik viden

Som leder skal du have kendskab til de rette metoder for at opretholde en gnidningsfri drift. Derfor er industrispecifik viden afgørende for at kunne skabe resultater. Du skal kunne rådgive medarbejdere og udstikke strategier. Derudover vil ekspertviden indenfor den pågældende branche også være til stor hjælp i bestræbelserne på at nå de opstillede mål.

 • beslutningskompetence

Ledere skal kunne træffe de rette beslutninger for at kunne styre virksomheden i den rigtige retning. Du skal derfor kunne træffe vigtige beslutninger med kort varsel. En stor beslutningskompetence sikrer her et effektivt lederskab.

 • effektiv tidsstyring

Som leder jonglerer du med flere forskellige ansvarsområder på samme tid. Uden effektiv tidsstyring vil du ikke kunne udføre dine opgaver. Du skal også administrere dine medarbejderes tid og udarbejde effektive strategier i prioriteringen af opgaver.

 • lederevner

Som leder vil stærke lederevner være en stor hjælp til at motivere medarbejdere i at nå de respektive virksomhedsmål. Du skal også kunne yde støtte til medarbejderne, således at de hver især kan nå deres peesonlige mål.

 • økonomisk indsigt

I en lederstilling vil økonomisk indsigt og finansiel forståelse være en stor fordel, når der skal laves budgetter og udvikles omkostningseffektive måder til at styre virksomhedens drift. Du gennemgår også virksomhedens økonomiske situation og fastlægger likviditetsproblemer, og hvordan de kan afhjælpes.

karrieremuligheder

En lederstilling er en lovende karriere, da den giver spændende jobmuligheder. Du kan f.eks. gå fra leder til administrerende direktør eller andre toproller i en organisation. Derduover vil du også kunne bestride lignende stillinger i andre brancher, hvorfor det er muligt at foretage et brancheskift. Nogle ledere bliver også konsulenter eller iværksættere. Du skal dog have mange års erfaring og ekstraordinære kvalifikationer for at kunne gå over til selvstændig virksomhed med succes.

find dit næste lederjob.

Dygtige ledere er værdsatte i de fleste virksomheder. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
7

fordele ved at finde et lederjob gennem Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer ledere til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og interim ansatte.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for bl.a. lederrekruttering. Vores lederrekrutteringskonsulenter har stor erfaring med rekruttering inden for ledelse, og kender derfor både markedet og kunderne.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker - også hvis du er selvstændig konsulent. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold. 

fastansættelse

Randstad rekrutterer ledere til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

189.jpg
189.jpg
find din næste job via randstad
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som leder

thank you for subscribing to your personalised job alerts.