Det danske arbejdsmarked ligger i top, hvad angår flexicurity – det er forholdsvis let at hyre og fyre for arbejdsgiveren – ligesom det er forholdsvis let for arbejdstager at skifte arbejdsgiveren ud.

Historikken viser dog samtidig, at fastansættelse er noget, som i den grad præger det danske arbejdsmarked. Vi søger tryghed og finder den gerne ved at blive fastansat – mange er afskrækket ved tanken om at skulle arbejde som freelancer eller i en tidsbegrænset stilling, fordi de forventer, at det vil give en vis usikkerhed, at man ikke kan avancerer, eller at man ikke får de mest spændende jobs. Men det er ikke altid tilfældet.

Her får du fem af de meste åbenlyse fordele ved at arbejde som interim

1. Jobsikkerhed er stor

Mange lønmodtagere føler, at midlertidigt kontraktarbejde er forbundet med megen jobusikkerhed, men det er en myte. Kontrakter er ofte tidsbegrænsede, men de indeholder typisk også et opsigelsesvarsel. Mange mener også, at det at finde en ny kontrakt kan være en kæmpe udfordring. Men du lærer lynhurtigt at navigere i dit professionelle netværk, og at søge nye steder at tilbyde din arbejdskraft er ikke omfattet af samme hemmelighedskræmmeri, som når du sidder i en fast stilling, hvilket alt andet lige gør det væsentligt nemmere.

De fleste virksomheder foretager løbende opgørelser af Full Time Equivalent (FTE), der bruges til at definere antallet af fuldtidsansatte i en virksomhed baseret på faktisk arbejdstid. Og netop FTE er for mange sammenholdt med omsætningen en indikator for hvor mange der er ansat. Som freelancer indgår du ikke i denne ligning, hvilket i mange sammenhænge kan være en fordel i forbindelse med konjunkturnedgange.

2. Få stærke kompetencer og opbyg dit netværk

Når du arbejder med en ny arbejdsgiver, er det ofte på nye projekter. Det at komme på nye projekter i nye sammenhænge kan ofte være en fantastisk mulighed, som mange fastansatte ikke får. Det er således sjældent, at du kører træt i det mere rutineprægede arbejde, da meget af det, du er beskæftiget med, er nyt og innovativt, og det er med til at udvikle og dygtiggøre dig. Samtidig oparbejder du en erfaring, som du kan ’sælge’ fremadrettet andetsteds.

Når du kommer på nye projekter i forskellige virksomheder, opbygger og udvider du dit personlige og professionelle netværk, som – hvis du efterlader et godt aftryk – helt sikkert vil være uhyre værdifuldt for dig fremadrettet og ikke mindst være indgangen til nye kontrakter.

3. Kom hurtigt op ad karrierestigen

Er du en af dem, der har ambitioner om at komme op ad karrierestien, så er det en god ide at kigge i retning af midlertidige kontraktansættelser, for her kan det gå væsentligt hurtigere sammenlignet med, hvis du sad i et fast job.

Undersøgelser viser, at medarbejdere i faste job typisk kommer i betragtning til en forfremmelse efter 18 til 24 måneder. Men så lang tid behøver du ikke at vente som projektansat. Hver gang du skrifter arbejdsgiver eller projekt, har du mulighed for at forhandle nye vilkår, hvilket ofte placerer dig i en særlig gunstig situation, ligesom du også har mulighed for at vælge til og fra i forhold til givne projekter.

4. Højere løn

Foretager man en direkte sammenligning mellem en freelancer og en fastansat med lige meget erhvervserfaring, vil man ofte opleve, at freelanceren får en højere løn. Det skyldes blandt andet, at freelanceren ikke har adgang til den fulde pakke af medarbejderfordele som forældreorlov, forsikring m.v., så det er selvfølgelig en afvejning, men skal gøre sig.

På den anden side har den projektansatte typisk en ny og frisk tilgang til opgaverne, hvilket alt andet lige ofte honoreres.

Sidst men ikke mindst har den løst tilknyttede i forbindelse med opstart af et projekt hos en ny arbejdsgiver alle muligheder for at lægge sin lønforventninger på bordet. En projektansat skal ikke nødvendigvis vente til den årlige lønsamtale.

5. Let at komme i gang og kan forsikres

Mange gange er det lettest at følge den sti, som man altid har fulgt og gøre som mange andre. Og det kan måske virke uoverskueligt at kaste sig ud i noget, som man ikke har megen kendskab til. Men faktisk er Danmark i dag et af de lande, hvor du hurtigst kan starte egen virksomhed. Det kræver et CVR-nummer, og det kan du erhverve dig i løbet af meget kort tid hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den daglige drift er, med brugen af forskellige teknologiske værktøjer og regnskabsprogrammer, ej heller nogen synderlig udfordring sammenlignet med tidligere, og så kan du jo også blive forsikret som selvstændig hos en af de a-kasser, der er specialiseret i dette – ligesom det også er muligt at tegne eksempelvis en lønsikring på lige vilkår, som var du lønmodtager.