Covid19 har vendt op og ned på mange ting og ikke mindst i forhold til vores daglige arbejde. Det er gået ud over mange mennesker, der har skullet indordne sig under nye forhold, der er knapt så gunstige som tidligere. Men netop derfor er det også vigtigt at bemærke, at rigtig mange medarbejdere har brillieret i denne tid og i høj grad været med til at tage ansvar for, at virksomheden, de arbejder for, skal komme så godt som muligt gennem pandemiens hærgen, siger rekrutteringsdirektør i Randstad, Hans Henrik Davidsen.

"Jeg synes virkelig, at det er helt fantastisk og imponerende at se hvor mange medarbejdere, der er trådt i karakter og har taget ansvar i denne svære tid. Det er meget flot at se, hvor omstillingsparat den danske arbejdsstyrke har vist sig at være. Vi skal heller ikke glemme, at den enkeltes identitet ofte i høj grad er bestemt af at møde ind på arbejdspladsen og ikke mindst vigtigheden af det kollegiale samvær – som i den grad blevet udfordret, siden statsministeren lukkede Danmark ned for første gang i foråret", fastslår Hans Henrik Davidsen og tilføjer:

"Hvis vi husker tilbage til de første dage efter nedlukningen, så var alle pludselig indstillet på at skulle arbejde hjemmefra og holde alle møder på digitale platforme. I takt med at alvoren gik op for os alle sammen, måtte mange desuden sande, at deres arbejdsbetingelser nok ikke ville være så gunstige, som de var før nedlunkningen. Og det er jo ellers typisk noget, der kan give anledning til utilfredshed og sure miner, men jeg føler virkelig, at folk har taget ansvar i fællesskab, og at der har været stor forståelse hele vejen rundt", siger han.

Hans Henrik Davidsen påpeger samtidig, at når vaccinen i det nye år får overtaget, så skal man ikke glemme betydningen af den enkelte medarbejder, og hvor meget mange ansatte allerede har sat på spil for at hjælpe virksomhederne med at overleve. 

"Med en vaccine på vej er der heldigvis lys for enden af tunnelen, og jeg er sikker på, at alle glæder sig til at komme ud af pandemiens favntag. Derfor er det også væsentligt at have for øje, hvor mange medarbejdere der i denne tid gennemlever nogle svære livsbetingelser og allerede er gået på kompromis med tidligere tiders gunstige forhold."

Af Randstads seneste Workmonitor-undersøgelse fremgår det, at 30 procent af de danske lønmodtagere allerede har eller er klar til at varetage andre arbejdsopgaver i virksomheden. Derudover er 16 procent af medarbejderne klar til - eller har allerede oplevet - en stigning i antallet af arbejdstimer, uden at lønnen er fulgt med, ligesom mange også er indstillet på at takke ja til en midlertidig kontraktansættelse, hvis det skulle blive nødvendigt.

Samme tendens ser ud til at præge gennemsnittet i de øvrige 34 lande, som indgår i Randstads undersøgelse.

Nogle brancher er særligt udsatte lige nu - som for eksempel restaurationsbranchen, rejsebranchen og virksomheder beskæftiget med foredrag eller events.  

Mange af disse brancher er allerede blevet kompenseret i et eller anden omfang, hvilket naturligvis er både rimeligt og ikke mindst fornuftigt for at minimere de samfundsskader, som pandemien skaber. Men der er også brancher, som vil tage en rum tid for at komme på fode igen - selv når vi alle er blevet vaccineret - så når vi forhåbentligt alle får vores hverdag tilbage engang i løbet af 2021, så skal vi koncentrere os om at få disse hurtigst muligt op at stå igen.