... nogle steder har den faktisk øget udbuddet af job.

Da vi ved samme tid sidste år ønskede hinanden en glædelig jul og et lykkebringende nytår, var det nok de færreste, der kunne forudse, at vi i det meste af 2020 skulle løbe rundt med masker for ansigtet, og at året først og fremmest skulle komme til at handle om den pandemi, som stadig påvirker os allesammen hver dag.

Pandemien hærger lige nu over hele landet, og kun den nært forestående vaccine giver lys i mørket.

Der er ingen, der ikke har været påvirket af corona i 2020, og for mange har det fået konsekvenser i forhold til deres arbejde eller jobsituation. Men selv om billedet er dystert, er jobfesten ikke nødvendigvis aflyst, for der er stadig en del job derude - og faktisk flere end på samme tidspunkt sidste år – og nogle brancher har sågar haft decideret gode tider i pandemiåret.

"Det har på alle måder været et forandringens år. Vi har skullet omstille os og være mere agile. Den måde, vi går på arbejde på, har i den grad ændret sig, for vi er blevet langt mere digitale - og så er der rigtig mange, der har fået etableret en hjemmearbejdsplads", fortæller Michael Holm, der er direktør for vikar og rekruttering i Randstad.

En af de brancher, der er vokset lynhurtigt i løbet af covid-tiden, er hele onlinehandlen. I en ny undersøgelse udført af analyseinstituttet Wilke for Business Danmark fremgår det, at 25 procent af danskerne handler online mindst en gang om ugen. Samme spørgsmål blev stillet i maj 2019 (10 måneder før corona lukkede landet ned), og her var det bare ni procent, der svarede det samme.

"Jeg synes, at de tal tegner et meget godt billede af, hvad vi ser i øjeblikket. Der er stor efterspørgsel efter kandidater, der er i berøring med onlinehandel, for eksempel online handelsplatforme der søger kundeservicemedarbejdere, folk der kan plukke og pakke på lageret eller bude", fortæller Michael Holm.

Men onlinehandel er ikke det eneste område, der er vokset under covid19-tiden, for det samme gælder et område som sundhedssektoren.

"Det er ikke så overraskende, at behovet i sundhedssektoren er vokset under covid-tiden, hvilket også ses tydeligt på antallet af stillingsopslag inden for det område. I de første 10 måneder af 2019 var der i alt 17.643 stillingsopslag i kategorien ”sundhed, medicin og social”. I løbet af de første 10 måneder af 2020 er det tal steget til 19.613 stillingsopslag – hvilket svarer til en stigning på næsten 12 procent", forklarer Michael Holm.

Michael Holm forklarer samtidig, hvorfor de første forudsigelser omkring udviklingen på jobmarkedet heldigvis ikke har vist sig at holde stik indtil videre.

"Da Covid19 i foråret lukkede Danmark ned, var prognoserne ualmindeligt dystre hele vejen rundt. Og selvfølgelig fik markedet et ordentlig slag, lige da pandemien ramte og landet lukkede ned - og også lidt tid efter nedlukningen, fordi virksomhederne lige skulle se situationen an. Men det rettede sig heldigvis hurtigt igen, og selv om der nok samlet set har været en lille nedgang, hvis man sammenligner det samlede antal af stillingsopslag i løbet af de første 10 måneder af 2019 (114.820 jobopslag i alt) med de første 10 måneder af 2020 (med 105.520 jobopslag), så vidner tallene om, at der stadig er masser af job på markedet", fortæller Michael Holm.

Mørketal

Når en krise rammer markedet, som den vi oplevede i foråret, er der ingen tvivl om at mange virksomheder vælger ikke at slå en stillingsannonce op, men søger i stedet netværk eller gennem eksempelvis eksterne samarbejdspartnere som rekrutteringsbureauer - og netop den tendens har også præget markedet på det seneste.

"Vi oplever klart en stor efterspørgsel efter medarbejdere. Nogle gange søger vi så i netværket og i eksisterende base efter kandidater. Det betyder således også, at en række job bliver besat, uden at der bliver udformet en aktuel stillingsannonce, og med det in mente er det klart, at der således forekommer en række mørketal – herunder at antallet af ledige jobs er betydelig højere end antallet af stillingsopslag", fortæller Michael Holm.