find info om jobbet som maskiningeniør.

Med din ekspertviden og know how vil du stå for udviklingen og fremstillingen af mekaniske komponenter og systemer til gavn for vidt for forskellige mennesker og virksomheder på tværs af brancher. Du vil eksempelvis kunne bestride stillinger i industrien, hvor du står for design og udvikling af nye eller modificerede maskiner, der kan være til stor gavn og hjælp for menneskers liv. Jobmulighederne for en maskiningeniør er omfattende, da behovet for automation og højteknologisk maskinudstyr er støt stigende.

Lyder et arbejde som maskiningeniør som noget for dig? Så læs med i artiklen, hvor vi belyser de kvalifikationer og kompetencer, der skal til for at blive maskiningeniør. Vi ser også på job- og karrieremuligheder indenfor faget, og vi kigger tillige på, hvordan en maskiningeniørs arbejdsopgaver ser ud, og hvad du kan forvente i løn.

ledige stillinger
1

hvad er en maskiningeniør?

Som maskiningeniør har du til opgave at designe, bygge og afprøve mekanisk udstyr. Du kan også få til opgave at ændre allerede eksisterende udstyr og maskiner. Derudover installerer og vedligeholder du tillige motorer, udstyr og industrielle systemer ud fra de ønskede anvendelsesformål. Som maskiningeniør udarbejder du specifikationer til design og udvikling af værktøjer og systemer. Det betyder, at du vurderer et projekts krav og planlægger og udvikler mekaniske konstruktioner til de nye produkter. Du afprøver også mekaniske komponenters ydeevne ved at skabe testprocesser og gennemføre dem.

Maskiningeniører arbejder i forskellige brancher. De bruger deres viden indenfor ingeniørfaget til at udvikle maskiner, der anvendes inden for alt lige fra sundhedssektoren, energisektoren, transportsektoren og fremstillingssektoren. Nogle arbejder også i forskningsfaciliteter, hvor de udvikler og afprøver avancerede teknologier som for eksempel nanoteknologi og bioteknologi. Maskiningeniørernes opgaver kan variere en del, da forskellige industrier anvender unikke tekniske koncepter til at skabe produkter og mekaniske komponenter. Der er et stort behov for maskinteknik i stort set alle sektorer, så der er et forholdsvist gunstigt jobmarked.

Som maskiningeniør skal du besidde den rette tekniske viden og være en god problemknuser i udviklingen og modificeringen af maskinudstyr. Du skal også have den rette indsigt i matematik og fysik for at kunne løse komplekse mekaniske problemer.

Kan du se et match mellem din passion og interesse for maskiner og et arbejde som maskiningeniør? Så læs videre i artiklen og hør om de kompetencer og kvalifikationer, du skal have for at kunne trives i en stilling som maskiningeniør.

177
177

find dit næste job via os

Hos Randstad har vi mange kunder, som har brug for dygtige maskiningeniører. Registrér dig i vores database og øg dine jobmuligheder.

opret profil
2

gennemsnitslønnen for en maskiningeniør

Maskiningeniørers lønninger kan variere en del alt efter branche og arbejdsopgaver.

Iflg. Danmarks Statistik ligger den gennemsnitlige månedsløn for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. på omkring kr. 45.000.

hvilke faktorer kan påvirke en maskiningeniørs løn?

Der er som nævnt store lønudsving indenfor ingeniørfaget. Lønnen kan eksempelvis påvirkes af den branche, du arbejder i. Nogle brancher er mere løntunge end andre, mens selve arbejdsopgaven og omfanget af ansvar også spiller ind. Sidst men ikke mindst vil din specialviden som maskiningeniør også være i høj kurs, såfremt du har indsigt og know how i en niche-branche med mere eller mindre unikt maskinudstyr. Der kan også forekomme lønforskelle rent geografisk. I områder af landet med mere industri, vil behovet for maskiningeniører være større, hvorfor du derfor ofte vil kunne forvente en højere løn.

find ledige job her
3

typer af maskiningeniører

Maskiningeniører bevæger sig indenfor flere forskellige specialområder. De omfatter blandt andet:

102
102

freelancer eller lønmodtager?

Mulighederne er mange og valget er dit. Vi kan hjælpe dig uanset, hvad du vælger.

ledige job
4

arbejdet som maskiningeniør

Som maskiningeniør står du for at skabe kreative løsninger på daglige problemer i forskellige brancher. I det følgende afsnit kigger vi på de typiske opgaver og ansvarsområder du kan have som maskiningeniør.

arbejdsopgaver og ansvarsområder

De specifikke opgaver kan variere alt efter hvilken type branche, man er ansat i. Der er dog visse arbejdsopgaver, som ofte går igen på tværs af brancher. De omfatter:

 • analysering af problemer

Som maskiningeniør skal du løse forskellige problemer i de forskellige industriprocesser og efterteste udstyr for at sikre at alt fungerer og opfylder de specifikke krav. Hvis en proces eksempelvis bruger for meget energi, så er din opgave at finde en løsning på problemet for at optimere produktionsprocessen. Måske skal du her skabe en ny maskindel eller foretage ændringer på det eksisterende udstyr.

 • udarbejdelse af maskindesign og tegninger

Du konstruerer mekaniske komponenter og udstyr ved at udarbejde tegninger og konstruktioner til maskinerne. Da alle mekaniske dele kræver tekniske tegninger, bruger du et CAD-system til at lave tegningerne.

 • udvikling af prototyper

Du designer prototyper ud fra de konstruktionstegninger og designs, som er udviklet til at løse et mekanisk problem. Du tester designet og validerer produkthypoteser ud fra prototypen. Hvis design-prototypen løser problemet, kan produktet flyttes til næste produktionsfase, eller også justerer du funktionerne så de stemmer overens med de ønskede funktioner.

 • tilsyn med fremstillingen

Når en prototype af et produkt er nået videre fra testfasen, vil det sendes videre til fuld produktion. Som maskiningeniør fører du tilsyn under produktionen for at sikre et tilfredsstillende resultat. Du verificerer at maskinen indeholder alle funktioner og at den fungerer optimalt. 

 • udfærdigelsen af teknisk dokumentation

Enhver maskine og ethvert udstyr kommer med et sæt tekniske dokumenter vedrørende dets komponenter og brug. Dokumentationen fremhæver også, hvordan udstyret opfylder branchestandarderne og bestemmelserne. Som maskiningeniør udarbejder du den tekniske dokumentation for hvert produkt, du konstruerer.

 • budgettering og prissætning af produkter

Før du påbegynder et maskinteknisk projekt, drøfter du omkostningerne med de relevante parter. Efter produktionen hjælper du også virksomheden med at prissætte udstyret.

brug for hjælp til dit CV resumé?

Vi har samlet vores bedste råd til udarbejdelse af et prower resumé til dit CV.

få gode råd her
5

arbejdsmiljø og arbejdstider

Maskiningeniører arbejder i forskellige miljøer afhængigt af den branche, de er ansat i og det projekt, de arbejder på. Nogle maskiningeniører arbejder indenfor fremstilling, lægemidler eller transport.

Dit arbejde som maskiningeniør foregår på et kontor i løbet af hele designfasen. På kontoret færdiggør du tekniske tegninger og skaber prototyper. Du foretager også regelmæssige besøg på fabrikker, anlæg og lignende. Produktionsområder kan være støjende, især indenfor bilindustrien. Nogle gange skal du besøge forskellige fabrikker og virksomheder for at reparere eller vedligeholde deres udstyr. Her skal du ofte være iført det rette sikkerhedsudstyr.

Arbejdet kan omfatte transport og rejser, især hvis dit kontor ligger langt væk fra de respektive produktionsområder. Der er også ofte mulighed for at arbejde hjemme i løbet af designfasen.

hvem er dine kolleger?

Som maskiningeniør kan dine kolleger være alt lige fra elektroingeniører, industrielle designere og industrielektrikere. Du kan også arbejde sammen med fabriksledere, projektingeniører, projektledere og vedligeholdelsesteknikere.

arbejdstid

En maskiningeniør arbejder typisk 37 timer om ugen i en fuldtidsstilling. Det betyder, at du som regel arbejder indenfor normale arbejdstider, men dog med visse perioder med overarbejde om aftenen eller i weekenderne. Under designfasen kan der forekomme overarbejde i bestræbelserne på at få færdiggjort prototyperne til tiden. Som deltidsansat arbejder du ofte nogle timer hver dag. Maskiningeniører kan dog også arbejde på projektkontrakter eller som konsulenter udsendt via et rekrutteringsfirma. Maskiningeniører kan også være freelancere eller selvstændige, hvis de besidder den rette erfaring.

086
086

hvem er dine kolleger?

Som maskiningeniør arbejder du ikke kun sammen med andre ingeniører. Du har også en tæt kontakt til mange andre faggrupper, f.eks. projektledere og akitekter.

find dine næste kolleger
6

uddannelse, færdigheder og kompetencer

For at blive maskiningeniør skal du have læst Maskinteknik på diplomingeniøruddannelsen. Det er en professionsbacheloruddannelse, der tager 3,5 år. Den kan tages på forskellige uddannelsessteder overalt i landet. 

færdigheder og kompetencer

Det er vigtigt at besidde følgende færdigheder og kompetencer for at kunne begå sig i arbejdet som maskiningeniør:

 • god til at løse problemer

Som maskiningeniør skal du kunne analysere og løse virkelige problemer, når de opstår. Det vil derfor hjælpe dig i arbejdet, hvis du i forvejen er en god problemknuser, når der eksempelvis skal udvikles løsninger i forbindelse med produktændringer.

 • kreativ

Som maskiningeniør er det dine kreative evner, der hjælper dig i mål med design og udviklingen af produkter og løsninger i forskellige industriprocesser. Det er dig og din kreativitet, der lægger første og sidste hånd på udviklingen af kunstfærdige mekaniske komponenter. 

 • matematisk stærk

For at blive maskiningeniør skal du være god til matematik. Du bruger netop matematikken som et nyttigt redskab i dataanalyse, og når der skal anvendes matematiske koncepter i designet. 

karrieremuligheder

Som maskiningeniør starter du din karriere i en mindre stilling og oparbejder herefter erfaring, så du eventuelt kan stige i graderne og opnå en stilling på højt niveau. Hvis du for eksempel er interesseret i ledelse, kan du blive projektleder eller produktionsleder. Nogle maskiningeniører specialiserer sig inden for specifikke industrier og bliver robot- eller mekatronikingeniører. Andre arbejder inden for luft- og rumfart, forsvaret eller bilindustrien. Når du har opnået tilpas ekspertise, kan du blive konsulent.

7

fordele ved at finde et job som maskiningeniør via Randstad

Hos Randstad hjælper vi virksomheder og kandidater med at finde det rette jobmatch. Vi rekrutterer maskiningeniører til såvel faste som midlertidige stillinger, ligesom vi formidler kontakt mellem virksomheder og freelancere.

 • specialister finder specialister

Hos Randstad er vi specialister inden for rekruttering af ingeniører. Vores rekrutteringskonsulenter inden for teknik og ingeniørfaget har selv en baggrund i branchen og kender derfor både markedet og kunderne.

 • freelancers

Randstad ejer Europas største freelancer database twago og er eksperter i at identificere de rigtige freelancere til de rigtige projekter både lokalt og globalt.

 • projektansættelse

Randstad har mulighed for at kontraktansætte dig på time- eller månedsbasis alt efter dine og vores kunders ønsker. Vi sikrer dig ordentlige ansættelses-, kontrakt- og forsikringsforhold.

fastansættelse

Randstad rekrutterer maskiningeniører til faste stillinger hos mange spændende virksomheder. Vi får løbende nye opgaver ind fra vores kunder i hele landet.

Du har talentet. Virksomhederne har behovet. Vi skaber forbindelsen.

118
118
find din næste job her
8

ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om arbejdet som maskiningeniør

thank you for subscribing to your personalised job alerts.